Bé Tám

        Ông Lương Sĩ Hằng, người đã bỏ công tu luyện Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp hơn 40 năm, dù tất cả hành giả Vô Vi từng biết ông pháp lực quảng đại siêu tâm cỡ nào, nhưng suốt cuộc đời ông chưa từng nhận và xưng mình là thầy ai hết. Ngược lại, ông luôn nhắn với mọi người ông chỉ là con số Không, và là tấm thảm cho người đi sau bước lên mà đi. Ông xưng là Bé mà thôi.

        Chúng tôi chọn lọc lại đây hàng tuần những câu hay trong Mục Bé Tám do ông bỏ công làm ra mỗi ngày để nhắc nhở chúng ta thực hành cho đúng đường lối để tâm và thân hành giả được phát triển theo đúng chiều hướng tâm linh của vũ trụ. Đọc sẽ giải được uất khí đó.

       Mục Bé Tám gồm những câu hỏi đáp và bài kệ do ông viết mỗi buổi sáng, mi ngày từ năm 1991-2006 ( 4000 câu )

                                  

------------------------------------------------

Ngày 16 tháng 5 năm 1993
1) Hỏi : Người già mà không hiểu được vị trí của chính mình thì sao ?

   Ðáp : Thưa, người già mà không hiểu được vị trí của chính mình, thì phải tự thức tâm niệm Phật thường xuyên, hướng tâm về cõi thanh nhẹ của Trời Phật, tâm dứt khoát chuyện đời tạm bợ, tự quy về lãnh vực từ bi mà phát triển tình thương và đạo đức, ăn chay tự độ tâm thân, vui hòa cùng Trời Đất, tự gây niềm hạnh phúc vô biên trong tâm thức, sự sống vô cùng sống động, từ miếng ăn đến giấc ngủ đều liên hệ đến càn khôn vũ trụ. Ánh sáng của càn khôn vũ trụ không ngừng nghỉ ban chiếu cho vị trí tiến hóa của tâm linh, thực hành chánh pháp tâm tầm chơn lý và tự thăng hoa thanh nhẹ, quý thương muôn loài vạn vật, thức hòa đồng tràn ngập tình thương và đạo đức.

Kệ:
Quý yêu nhơn loại bốn phương Trời
Thức giác bình tâm tự nghỉ ngơi
Khai triển chơn hồn không loạn động
Thực hành phát triển ý chơn lời.

-----------------------
Ngày 17 tháng 5 năm 1993
2) Hỏi : Trên đời này người bệnh nhiều hơn người tu là sao?

   Ðáp : Thưa, người bệnh nhiều hơn người tu là vì nhơn loại đang bị phỉnh bởi ngoại cảnh và chuyện hay không thật, cho nên tự bỏ quên lãnh vực tâm linh, chơn tình thất thoát. Cho nên giữa tình người và tình người không có, thiếu nhịn nhục và đại đa số sống trong ỷ lại, không chịu tự thức, thì cơ may rất ít, sanh ra tập quán ham sống sợ chết, không bao giờ vừa ý cả. Lúc nào cũng than khổ nhưng chưa biết được sự khổ do đâu mà có.

Kệ:
Tâm tư khắc khoải khó thăm dò
Thế sự nan đương lại khó đo
Đen bạn tình đời đồng chuyển thức
Chẳng còn thanh tịnh lại quanh co.

-----------------------
Ngày 19 tháng 5 năm 1993
3) Hỏi : Làm người có vận hạn hay không ?

   Ðáp : Thưa, làm người có vận hạn hên xui. Ngược lại, người tu thiền theo Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp thì sẽ quân bình vận hạn của chính mình, phát triển nội tâm tùy theo duyên nghiệp mà thức tâm trong chu trình tiến hóa, có không không có là lẽ thường tình, vui học và tự tiến trong thanh tịnh, nhờ nghịch cảnh phát triển tâm từ bi, càng ngày càng sáng thêm lên.

Kệ:
Hiểu được tâm thức tạo vững bền
Cảm thông thiên địa tự mình yên
Chiều sâu tâm đạo mình khai thác
Thế cảnh buồn lo chẳng phải nền.

-----------------------
Ngày 20 tháng 5 năm 1993
4) Hỏi :  Ở trên đời này loại người nào nghèo nhất ? 

   Ðáp :  Thưa, ở trên đời này loại người nghèo nhất là loại người mất tâm linh, không sao có cơ hội phát triển tâm từ bi của chính họ, chỉ hướng về tiền bạc và ganh tỵ, đòi hỏi quyền thế và thương yêu, mất hết căn bản đạo đức, cuối cùng tự chuốc lấy khổ nạn và ra đi, phần hồn càng ngày càng yếu ớt, luân hồi trong kiếp thú hơn thua mà thôi.

Kệ:
Khổ nạn trao tâm chuyển chuyển hồi
Tâm tư động loạn khó về ngôi
Phong ba động loạn không sao thức
Nghiệp quả luân hồi cũng thế thôi.

-----------------------
Ngày 22 tháng 5 năm 1993
5)  Hỏi : Làm sao tạo được dũng chí ?

   Ðáp : Thưa, sau cơn đau khổ của lòng người thì mới tạo được dũng chi thăng hoa, tự cảm thông cuộc đời là tạm bợ, nhiên hậu mới chịu nung nấu ý chí tiến hóa tới vô cùng. Thiên cơ biến chuyển là khí giới điêu luyện tâm linh của Thượng Đế, người đời không bao giờ lường trước được. Người chơn tu thật thà không bao giờ lường trước được. Người chơn tu thật thà không cần trốn tránh thiên cơ, nhưng lúc nào cũng bằng lòng tiến hóa theo trình độ sẵn có thì mọi việc sẽ được êm xuôi.

Kệ:
Bằng lòng tu tiến chuyển quy hồi
Chẳng có bận tâm cũng thế thôi
Ai tưởng ai hành ai đạt pháp
Trần tâm ô trược khổ từ hồi.

----------------------- 
 Ngày 5 tháng 1 năm 1993
6) Hỏi : Muốn thực hành bình an thì phải làm sao ?

   Ðáp : Thưa, phải tu đúng pháp thì tâm thân bình an thì thế sự sẽ được bình an. Hồn vía bất minh thì làm sao biết được đường tiến hóa mà ổn định tâm thân. Hướng ngoại không sao tiến bước được, tạo khổ thì sẽ sống trong khổ ải trầm luân, không có lối thoát, có tiền có bạc nhưng không có sự bình an, cũng như người nghèo bơ vơ, chẳng biết được tương lai sẽ về đâu.

Kệ:
Tinh tấn tu tâm tự tiến thầm
Giải mê phá chấp lý trầm ngâm
Thực hành chơn pháp tùy duyên thức
Hạnh niệm quang hành lý diệu thâm.

-----------------------
Ngày 6 tháng 1 năm 1993
7) Hỏi : Tại sao Bé lại thích trị bệnh cho người có tâm đức tốt ?

   Ðáp : Thưa, người có tâm đức tốt là người có căn cơ tu học ở tiền kiếp, kiếp này có duyên với thiện nhơn, cho nên thiện nhơn tận tình phục vụ họ, để kết duyên hướng về bác ái từ bi.

Kệ:
Cứu người có lúc có khi chuyển
Tâm thức an vui chẳng có phiền
Hạnh tu cứu độ người trí giác
Bình minh sáng tỏ chẳng lo phiền.

-----------------------
 Ngày 3 tháng 1 năm 1993
8) Hỏi : Một con người cố gắng tu đắc đạo trở thành một vị Bồ Tát thanh nhẹ, sẽ làm việc gì nơi cõi thanh nhẹ và mặt đất?

Ðáp : Thưa, phải trụ nơi thanh nhẹ và ban chiếu từ quang cho mặt đất, hóa hóa sanh sanh không ngừng nghỉ, chuyển sự phát triển của vạn linh, trong định luật sanh trụ, hoại, diệt và hồi sinh. Từ quang thanh nhẹ giúp đỡ chúng sanh không ngừng nghỉ, mới xứng với năng lượng đạt đạo của một vị Bồ Tát. Cho nên thế gian vẫn lưu hình ảnh sống động, người kế tiếp chưa hiểu nghiêm luật của Trời Đất tức là đạo, thì bày ra đủ trò cúng bái và tưởng niệm, chiêm ngưỡng, để giúp đỡ một phần ước mơ của tâm linh.

Kệ:
Quy nguyên học hỏi suốt hành trình
Trụ hóa thân hình pháp pháp xinh
Thanh tịnh bền lâu trong diệu pháp
Cùng chung ba cõi thấu chơn tình.

-----------------------
Ngày 8 tháng 1 năm 1993
9) Hỏi : Những người tiền bạc đầy đủ, buôn bán lớn giàu có, lại sợ chết là sao ?

Ðáp : Thưa, những người giàu có về vật chất, nhưng không được luật nhơn quả thì lúc nào cũng ham sống sợ chết, vì chỉ biết có một mặt, còn một mặt trường sinh bất tử lại quên đi. Ngược lại người tu thiền đứng đắn thì có cơ hội thông cảm hai mặt thì sẽ không bận rộn về sanh, từ, luân hồi, lúc nào tâm trạng cũng quân bình, cuộc sống an vui, thấy rõ tiền không làm được điều cần thiết của tâm linh, nhưng cảm thức được ý lực tu học sửa tiến thì mới có cơ hội hòa đồng ba cõi thiên địa nhơn, trí óc minh mẫn, dứt khoát không tiếp tục mê loạn, nội khoa tâm lý sẽ được tốt đẹp hơn. Khôi phục được nội khoa tâm lý thì mới thực tâmmthực lòng phát triển tâm linh, dốc lòng tinh tấn tham thiền nhập định thì tương lai mới có cơ hội về Trời, an hưởng nguyên thủy tâm linh.

Kệ:
Thức giác trì tâm tự sửa mình
Khai thông giải mở hướng tâm linh
Cảnh đời tạm bợ xoay xoay chuyển
Khó khổ trùng tu pháp pháp minh.

-----------------------
 Ngày 14 tháng 1 năm 1993
10) Hỏi : Muốn ổn định thì phải làm sao ?

Ðáp : Thưa, phải tu thiền, thì lần lượt sẽ khám phá bệnh trạng của chính mình, ăn năn sửa tiến thì mới bớt được nghiệp tâm, tự quán thông cơ tạng phù hợp với cả càn khôn vũ trụ, xác thân rất quý giá, không nên hành động bừa bãi mà đành phá cơ cấu tự nhiên và hồn nhiên của Trời Đất cấu thành, cảnh điển vật huyền vi tự thức.

Kệ:
Khai thông điển giới tiến tâm truy
Thanh tịnh càn khôn sắc lý vi
Thân cảnh tràn đầy duyên tự thức
Vô sanh thanh tịnh rõ huyền vi.

-----------------------
Ngày 15 tháng 1 năm 1993
11) Hỏi : Huyền vi là gì ?

Ðáp : Thưa, huyền vi là nhỏ nhứt mà người đời không thấy. Sự thấy nó thấy cái thấy, tức hiểu biết được những chuyện thế gian không có thể biết được, như cảnh Tiên nhà Phật. Chỉ có người tu thực hành bất chấp gian lao khổ cực, đói rách, thì mới có cơ hội cảm thông.

Kệ:
Tu hành một dạ một lòng tiến
Chẳng có lo âu chẳng có phiền
Thanh nhẹ về Trời trong nháy mắt
Càn khôn quy một sống an yên.

-----------------------
Ngày 2 tháng 2 năm 1993
12) Hỏi : Người tu cần cảm thức từ mọi trạng thái mà có, hòa tan với mọi trạng thái mà sống không?

Ðáp : Thưa, nguyên lý này rất cần thiết và có cơ hội mở rộng đường đi hướng về tâm linh, trí ý luôn khép mình trong mọi lãnh vực để thức tâm và tiến hóa về phần hồn, thực hành như vậy mới đúng đời đạo song tu, không bao giờ bị cô lập và bỡ ngỡ trên đường tu, đem lại hòa khí cho các nơi các giới.

Kệ:
Thực hành quán cải trong duyên đạo
Trí ý khai minh tự bước vào
Khai triển vô cùng tâm đạt pháp
Bình tâm học hỏi tiến về mau.

-----------------------
Ngày 7 tháng 2 năm 1993
13) Hỏi : Trời Phật có trách chúng sanh không ?

Ðáp : Thưa, Trời Phật lúc nào cũng sẵn sàng giáo dục chúng sanh tiến hóa theo duyên nghiệp sẵn có của chính bản thân của chính họ. Người đời thường nói Trời Phật quở phạt, chính tâm của họ không minh chánh mới cảm thấy điều này. Ngược lại giữ nghiêm luật tu học thì lại quý thương Trời Phật nhiều hơn.

Kệ:
Khai minh chẳng có giận hờn tiến
Trí độ thanh cao chẳng có phiền
Phục vụ bền lòng gieo ý đẹp
Có không không có sống an yên.

-----------------------
 Ngày 8 tháng 2 năm 1993
14) Hỏi : Ở mặt đất này từ xa xưa cho đến nay có chế độ nào lý tưởng và hạnh phúc nhứt ?

Ðáp : Thưa, từ xa xưa cho đến ngày nay, chưa có chế độ nào lý tưởng và hạnh phúc nhất trần gian, chỉ có người chịu tu sửa tâm thân, cảm thông được phần hồn và nguyên lý sanh tồn của Trời Phật là lý tưởng và hạnh phúc nhất mà thôi.

Kệ:
Sửa tu tự tiến chẳng sang tồi
Cảm thức trần gian đi đứng ngồi
Một mối Trời ban tình quý đẹp
Chẳng còn mơ mộng tạo thành ngôi.

-----------------------
 Ngày 11 tháng 2 năm 1993
15) Hỏi : Thế sự đa đoan làm sao tu ?

Ðáp : Thưa, thế sự đa đoan vì tâm hướng ngoại, còn tu thì ngược lại, hướng nội để phát triển tâm linh, khai thác tiểu thiên địa, cảm thông Trời Phật, quán thông hành động trí tuệ của chính mình, nhịn nhục thăng hoa tốt đẹp và nhẹ nhàng hơn.

Kệ:
Thoát ly cái cảnh giận hờn điên
Thanh tịnh cảm minh chẳng ảo huyền
Có có không không đều chuyển phước
Cảm thông thanh nhẹ rõ Trời duyên.

-----------------------
 Ngày 13 tháng 2 năm 1993
16) Hỏi : Người tu có quyền làm ăn không ?

Ðáp : Thưa, vì sanh kế, được quyền làm ăn buôn bán, trong tinh thần phục vụ mọi người, thật thà và không gian dối, kể như làm mướn kiếm cơm một ngày ba buổi, thì mọi việc sẽ được êm xuôi. Ngược lại, tham lam sẽ bị trắng tay, đó là luật quân bình của Trời Đất, tu là giải nghiệp, nếu tạo nghiệp thì sẽ thọ nghiệp, càng ngày càng tham thêm thì sẽ bị lún, như đứng giữa bùn rất khó thoát.

Kệ:
Tu tâm giải nghiệp chẳng tham tiền
Khó khổ Trời ban tự thức xuyên
Phát triển chơn hồn tùy ý thức
Thành tâm tu luyện phước triền miên.

-----------------------
 Ngày 14 tháng 2 năm1993
17) Hỏi : Người tu cần có minh sư chỉ dạy không ?

Ðáp : Thưa, rất cần minh sư chỉ dạy, nhưng cũng tùy tâm của người muốn học, phải biết kính nể minh sư, thì mới cảm nhận được lời chơn lý phân giảng của minh sư mà thực hành, thì sẽ đạt được kết quả mĩ mãn hơn, còn kỳ thị minh sư sẽ chuốc lấy sự đau khổ! Không thể gỡ gạc được, trong
hành trình tu học.

Kệ:
Tu tâm nhịn nhục tiến thăng hoa
Trí sáng tâm minh đạt chữ Hòa
Buồn tủi không còn, không tự ái
Có không không có vẫn tương hòa.

-----------------------
 Ngày 22 tháng 2 năm1993
18) Hỏi : Những người làm ăn thất bại có thể tu Pháp
Lý Vô Vi không ?

Ðáp : Thưa, Pháp Lý Vô Vi chuyên đón rước người thất bại và đau khổ! Thanh lọc trước khi bước vào tu Vô Vi, sau khổ tâm là cơ hội bằng lòng lui về thực chất của chính mình, nhịn nhục để tiến hóa, thay vì tiếp tục tham lam và đau buồn.

Kệ:
Dứt khoát ra đi tự giải buồn
Chẳng còn lưu luyến chuyện đau buồn
Thương tâm tự độ mê lầm bỏ
Thực hiện công phu đạt pháp luôn.

-----------------------
 Ngày 15 tháng 2 năm 1993
19) Hỏi : Tại sao tu lại còn dục ?

Ðáp : Thưa, người tu phải dốc lòng tu học tiến hóa thực thi đúng pháp, thiền nhiều ý lực càng ngày càng mạnh trong hành trình tiến hóa của tâm linh, thì lãnh vực từ bi càng ngày càng mở rộng, hướng về gốc gác đại từ bi, dùng pháp luân thường chuyển hóa giải, bằng hơi thở triền miên khai thông thuần dương, thì dục giới âm khí phải tan biến mất, tâm mới định, huệ mới khai, sẽ không còn lưu luyến ở giới trược nữa, trí sáng tâm yên.

Kệ:
Khai minh tâm thức trí bình yên
Phẳng lặng tâm giao chẳng có phiền
Thanh nhẹ tình đời không chuyển động
Thương yêu tha thứ chẳng gieo phiền.

-----------------------
Ngày 7 tháng 3 năm 1993
20) Hỏi : Người đời sao lại thường bị lo âu bực bội ?

Ðáp : Thưa, sự hiểu biết của người đời quá nông cạn, chỉ biết một phần nào chuyện trước mắt, không biết được chuyện quá khứ của nhiều kiếp, quên lãng hành động bất lương của chính mình, đành bị sự lôi cuốn lo âu bất chánh mà không hay, hướng ngoại không lo tu học, khó hướng về tâm linh. Chỉ biết khổ, nhưng mà không biết làm sao giải khổ được. Ngược lại, người chăm lo tu học thì mới có cơ hội quán thông và giải khổ và sẽ không bao giờ rước khổ nữa.

Kệ:
Tự mình thức giác chẳng gây mưa
Khổ hạnh bình tâm thức thức vừa
Chẳng rước phần ô tâm tự giải
Thực hành chơn pháp đến nơi vừa.

-----------------------
Ngày 9 tháng 3 năm 1993
21) Hỏi : Nhiều người giàu có sao chưa tìm ra hạnh phúc là sao ?

Ðáp : Thưa, hạnh phúc không phải đồng tiền chế tạo, nhưng do tâm cảm thông được nguyên lý của Trời Đất và người thì mới có hạnh phúc. Người tu thiền biết tự khai thông lấy chính mình, thì mới quán thông được nguyên lý giữa Trời Đất và người, bằng lòng học hỏi và tiến hóa, thì mới có duyên lành sống trong hạnh phúc thanh cao và cởi mở được.

Kệ:
Duyên lành phát triển giới tâm linh
Học hỏi triền miên thức chơn tình
Có có không không khai trí tuệ
Tự hành tự đạt pháp hành trình.

-----------------------
Ngày 11 tháng 3 năm 1993
22) Hỏi : Những phép lạ thường xảy ra trong nhơn quần để làm gì ?

Ðáp : Thưa, phép lạ thần thông thường xảy ra trong nhân quần để cho nhơn loại thấy rõ có cõi âm đang kèm bên cuộc sống của chúng sanh, để nhắc nhở luật nhơn quả. Đối với người tịnh tâm tu hành thì cảm thấy nghiêm luật của Trời Đất càng không dám dối trá gian lận.

Kệ:
Tu hành nghiêm luật thức chuyên cần
Trời đất an vui tự xét phân
Đời đạo trong lành tâm tự thức
Hóa sanh sanh hóa tiến cao tầng.

-----------------------
Ngày 15 tháng 3 năm 1993
23) Hỏi : Thế gian hay đặt tên cho chùa này miếu nọ, tên rất đẹp, nhưng xét kỹ tâm người tá túc không đẹp tại sao ?

Ðáp : Thưa, tâm người tá túc chưa đẹp là người thực hành không phù hợp với nguyên lý danh xưng, vẫn còn nuôi dưỡng sự mê chấp trong tâm, chưa dứt khoát rời bỏ nghiệp chướng.

Kệ:
Thực hành thấu đáo lý thông thương
Thanh tịnh khai minh tự mở đường
Thực hiện một lòng không ý đổi
Trời cao ân độ thức tình thương.

-----------------------
Ngày 17 tháng 3 năm 1993
24) Hỏi : Thiên hạ đua nhau đi đâu đông vậy ?

Ðáp : Thưa, từ thế gian cho đến Thiên đàng, đều phải tiến hóa theo trình độ, đụng chạm nhận thức và tiến hóa. Người tu thiền luôn luôn được cơ hội tự thức từ hành động một, nhiên hậu mới cảm thức, sự nhịn nhục và từ bi là bình an và dễ tiến hóa nhứt.Tiến đến đâu thì sẽ cảm thức dễ thông cảm đến đó.

Kệ:
Có hành tự thức được chiều nhanh
Có khổ cảm thông luật chuyển hành
Khai thác thức hồn tâm giải động
Bình tâm nhịn nhục tiến càng nhanh.

-----------------------
Ngày 26 tháng 3 năm 1993
25) Hỏi : Tâm trạng của một người bệnh nhân thì sao ?

Ðáp : Thưa, tâm trạng của một bệnh nhân lúc nào cũng mất quân bình, hay đổ thừa lỗi cho người khác, chỉ có người tu thiền thì mới chịu nhịn nhục nhận lỗi của chính mình, ăn năn, sám hối thì khối óc mới được phát triển, tâm thức mới được an vui.

Kệ:
Thực hành tự hối thật rèn trui
Trí tuệ phân minh rõ đạo mùi
Giao cảm cao tầng tâm tự thức
Minh tâm kiến tánh thật là vui.

-----------------------
Ngày 1 tháng 4 năm 1993
26) Hỏi : Những người già ở trên mặt đất này đều sợ chết tại sao ?

Ðáp : Thưa, qua cuộc sống hiện hữu không dễ gì có. Cho nên ai ai cũng sợ mất cuộc sống, tại vì không hiểu luật tiến hóa của tâm linh, có đến thì phải có đi. Tùy theo duyên nghiệp của mọi người, chỉ có người thật tâm tu học thì mới ý thức được cuộc sống chết là định luật tiến hóa, tâm làm thân chịu chẳng có gì phải lo cả. Một cử một động đều được học hỏi và tiến hóa, chẳng có gì phải lo cả.

Kệ:
Nhớ Trời tâm thức được thanh hòa
Học khổ minh tâm tiến được xa
Ai bảo không nghe tùy thức định
Trời kêu phải dạ sống chung nhà.

-----------------------
Ngày 2 tháng 4 năm 1993
27) Hỏi : Thời thế đổi thay, bão bùng nguy hiểm xảy ra bất cứ lúc nào không thể ngừa trước được, tại sao ?

Ðáp : Thưa, chúng sanh hướng hạ tranh chấp quá nhiều, cần có sự biến đổi bất ngờ để cho chúng sanh có cơ hội thức tâm, tìm lại lối cũ của Trời Đất, thực hiện nguyên lý vô sanh, lại có cơ hội rõ Chúa rõ Phật hơn, tìm về cõi cũ xa xưa thì mới giải quyết vạn sự nạn tai.

Kệ:
Thức tâm hiểu đạo tiến dài dài
Chẳng có mưu tâm chịu khổ sai
Tiến hóa không ngừng tâm tự thức
Về nơi thanh tịnh thật là oai.

-----------------------
Ngày 4 tháng 4 năm 1993
28) Hỏi : Có người mang xác làm người nhưng nghe đến tu thiền lại không hiểu, tại sao ?

Ðáp : Thưa, người không hiểu giá trị của sự tu thiền là vì trình độ tâm linh quá kém cỏi, chỉ biết được giá trị của sự nhìn và nghe thấy mà thôi. Còn về tâm linh thì không sao hiểu được, phải trải qua duyên nghiệp khổ não thì mới cảm thức được chút ít mà thôi. Cho nên Bé thường nói hoàn cảnh là ân sư, đưa con người tiến hóa từ giai đoạn một.

Kệ:
Chập chững trong cảnh mơ màng động
Khó tưởng Trời cao khó biết lòng
Giam hãm trong lòng manh áo bẩn
Khó minh đời đạo khó thong dong.

-----------------------
Ngày 5 tháng 4 năm 1993
29) Hỏi : Làm người ai ai cũng ham vui và tự do là sao ?

Ðáp : Thưa, nhơn loại do nguyên khí của càn khôn vũ trụ hình thành, gốc của nó là thanh nhẹ và tự do. Cho nên sau khi động loạn ai ai cũng muốn có một cuộc sống thanh tịnh, không khác gì biển cả. Sau sự cực động cũng phải lui về thanh tịnh. Người tu từ động trở về tịnh, khi nắm được pháp tu thiền khứ trược lưu thanh là đúng. Cứ việc dày công tu thiền thì đạt được kết quả tốt.

Kệ:
Thực hành thanh tịnh tự hồn xuyên
Giải quyết tâm tư chẳng giữ phiền
Quyến luyến tình đời không hữu ích
Hành thông tự đạt tự hồn xuyên.

-----------------------
Ngày 7 tháng 4 năm 1993
30) Hỏi : Tại sao ở đời này có loại người tu ghét người tu ?

Ðáp : Thưa, người không thật tình tu mới ghét người tu. Người thật tình tu lại quý người tu. Ở mặt đất này có người chịu tu là quý rồi. Người có đức tin sẽ là người tốt của xã hội, không nên phỉ báng người tu mà tự hạ điển năng sẵn có của chính mình, xây dựng là cứu mình.

Kệ:
Pháp tu tận độ chuyển hành trình
Tận giải trược ô trí cảm minh
Hành pháp khai thông minh trí tuệ
Chẳng còn loạn động lại càng minh.

-----------------------
Ngày 22 tháng 3 năm 1993
31) Hỏi : Có nhiều người muốn tu theo Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp nhưng không tu được tại sao ?

Ðáp : Thưa, có nhiều người muốn tu nhưng không tu được là vì nghiệp lực lôi cuốn từ nhiều kiếp, thân tâm không được yên ổn, vì đã và đang sống trong tập quán đua đòi tiền tài danh vọng, khó thực thiện được một ý chí khai triển thanh cao, khó khép mình vào thanh tịnh tự thức và phát triển từ bi.

-----------------------
32) Hỏi : Muốn đạt được một kết quả tốt thì phải làm sao?

   Ðáp : Thưa, phải tự thức và thực hiện một tập quán mới như: Đúng giờ phải công phu tinh tấn, phát triển từ giờ phút hướng về thanh tịnh, liên tục như vậy thì sẽ có kết quả tốt.

Kệ:
Thực hành chơn pháp tự minh tâm
Giải quyết trược ô tự tiến thầm
Tâm đạo tràn đầy tâm tự thức
Hành thông tự đạt lý giao tầm.

----------------------- 
 Ngày 23 tháng 4 năm 1993
33) Hỏi : Thanh tịnh là sao ?

Ðáp : Thưa, thanh tịnh là cảm thức mọi trạng thái là một, cuối cùng phải trở về không và thanh tịnh. Sự sống đã chứng minh cho mọi người biết rằng: Đến đây với hai bàn tay không và sẽ trở về với hai bàn tay không, chẳng còn dính líu một vật gì khi chết nhắm mắt cả. Chỉ ôm tâm thức nhịn nhục mà thăng hoa mà thôi. Luật Trời của cuộc sống đưa tâm của con người trở về thanh tịnh sau khi động loạn.

Kệ:
Sanh trụ tiêu tan chẳng còn luận bàn
Tu hành tự giải chẳng còn mang
Trí tâm thanh nhẹ tùy duyên tiến
Khó khổ chẳng mang tự triển màng.

----------------------- 
 Ngày 28 tháng 4 năm 1993
34) Hỏi : Những người siêng năng tu thiền có thọ không?

Ðáp : Thưa, những người siêng năng tu thiền thì không bao giờ chết yểu được, dứt khoát mọi sự hướng ngoại, lui về thanh tịnh, tự thanh lọc nghiệp tâm, từ cơ thể cho đến phần hồn đều thanh nhẹ, thì xác thân sẽ sống bền bỉ hơn, không giận hờn không đau khổ, tin nơi đạo cuộc sống an nhàn, không có sân si sóng gió trong nội tâm, mạng môn trường thọ hơn người thường.

Kệ:
Sống vui chẳng bận yêu thương động
Khai triển tâm linh tiến một vòng
Không có có không trong động tịnh
Chẳng còn suy tưởng tự mình thông.

----------------------- 
Ngày 29 tháng 4 năm 1993
35) Hỏi : Người thế gian tiến bộ ai nấy cũng đều ham vui tại sao ?

Ðáp : Thưa, người thế gian ham vui vì đang hướng về sự tiến hóa của vật chất, tưởng lầm là đã đạt thành, quên hẳn phần hồn và sự hủy hoại của thể xác, chẳng lo tu bổ và bồi dưỡng thể xác, lúc chết nhắm mắt chẳng minh mẫn và chẳng biết hướng đi. Ngược lại, người tu thì lúc nào cũng dụng khả năng của chính mình hướng về Trời Phật, lúc chết có tiên đồng dẫn dắt cũng nhờ lúc sống có tu thiền, bớt khổ và sáng suốt hơn người thường.

Kệ:
Cuộc đời tạm bợ giả yêu thương
Khó khổ không hay khó mở đường
Tắt nghẽn tâm linh đau lại khóc
Hành trình học hỏi học yêu thương.

-----------------------
Ngày 8 tháng 5 năm 1993
36) Hỏi : Chúng sanh ham vui và mê muội, phải làm sao?

Ðáp : Thưa, chúng sanh mê muội thì chỉ có luật nhân quả trừng trị mà thôi. Khi hiểu được luật nhân quả chỉ có lo tu thiền thì mới giải được nghiệp tâm mà tiến hóa.

Kệ:
Chẳng buồn chẳng hận chẳng lo âu
Giải tiến khai thông chẳng có sầu
Gieo rắc đường mòn ta tự tiến
Hòa thanh thanh tịnh hiểu chiều sâu.

-----------------------
Ngày 12 tháng 5 năm 1993
37) Hỏi : Người tu thiền không trung tín với chính họ thì sao?

Ðáp : Thưa, người tu thiền không trung tín với chính họ thì sẽ tự tạo sự phản trắc trong tâm, tức hướng ngoại và vọng động, cuối cùng tự tiêu diệt luôn.

-----------------------
38) Hỏi : Người hướng ngoại có đường lối của chính họ, làm sao tự tiêu diệt được?

Ðáp : Thưa, chính họ không tự tin nơi khả năng phát triển của chính họ, thì sẽ bị cô đơn, lúc chết sẽ vất vưởng và bơ vơ, không trị được mình, làm sao ảnh hưởng được người khác, vắng bóng từ bi, tâm tư động loạn, tức là dâm tánh tái hiện đày đọa tâm thân, mất mát vô cùng, độc tài không có lối thoát.

Kệ:
Thực hành không có lại hoang mang
Thuyết giảng không minh lại ngỡ ngàng
Gieo động tự mình không lối thoát
Tâm hồn thanh nhẹ lại không bàn.

-----------------------
Ngày 14 tháng 5 năm 1993
39) Hỏi : Người đời hay thay đổi tại vì sao?

Ðáp : Thưa, người đời hay thay đổi vì bản chất lười biếng tràn ngập trong óc của họ, biến thể của nó là tham sướng sợ khổ, cho nên lúc nào cũng thấy khổ cả, hay phê phán nhưng không chịu làm việc cho chính mình, tức là không chịu tu tâm sửa tánh, thích gian lận hay lấn áp người khác, giả bộ hiền, nhưng tâm thức chẳng có hiền.

-----------------------
40) Hỏi : Muốn thật sự hiền lương và siêng năng thì phải làm sao?

Ðáp : Thưa, phải thực tập trật tự từ việc nhỏ cho đến việc lớn, cần mẫn trong hành trình tiến hóa thì phần hồn sẽ được yên ổn hơn. Ngược lại, người tu thiền cũng vậy, cần phải thực tập đứng đắn thì sẽ tự lấn áp sự lười biếng, biến thể của nó là siêng năng, tự giải bỏ nghiệp tâm, hướng về thanh nhẹ.

Kệ:
Thức tâm quy hội tâm linh tịnh
Vị trí an vui tiến một mình
Thức giác trùng tu tâm dũng mãnh
Cảm thông thiên địa rõ hành trình.

-----------------------
Ngày 24 tháng 5 năm 1993
41) Hỏi : Những người đã từng sống trong tiền tài danh vọng, có thể tu thiền theo Pháp Lý Vô Vi không?

Ðáp : Thưa, những người đã từng sống trong tiền tài danh vọng mà tự cảm thức được mình đang mặc một cái áo rách của trần gian tạm bợ, bằng lòng vứt bỏ áo rách đó thì mới có cơ hội chuyển thức thực hành Pháp Lý Vô Vi, may ra tái lập luồng điển thanh cao, hội thành áo giáp tình thương của muôn loài vạn vật, dứt khoát thăng hoa tiến hóa nhẹ nhàng hơn.

Kệ:
Hồi tâm thức giác tự quy hườn
Cởi mở thanh cao chẳng giận hờn
Đời đạo thâm tình nay thức giác
Thực hành chơn pháp chẳng còn hơn.

-----------------------
Ngày 25 tháng 5 năm 1993
42) Hỏi : Ở đời này có những bệnh nan y thì phải làm sao?

Ðáp : Thưa, ở đời này mắc phải bệnh nan y thì phải tự ăn năn sám hối, để sửa tâm và sửa tánh, từ ăn uống cho đến hành động. Như sự nóng nảy tự làm rối loạn sự vận hành của nội tạng, xảy ra bệnh nan y mà không hay, tự tưởng lầm mình là người tốt, bệnh hoạn không sao phân minh được hồn vía đang ở đâu? Thần thức không yên ổn, nhiều khi muốn chết nhưng chưa đến lúc cũng khó chết, tâm bấn loạn, không biết được luật nhân quả, tâm làm thân chịu, chỉ còn thức tâm lo niệm Phật, vun bồi luồng điển vô sanh bất diệt. Ngày đêm niệm Phật, tự khôi phục lại vị trí của tâm linh, thì khi nhắm mắt phần hồn sẽ được gỡ gạc phần nào mà thôi.

Kệ:
Cảnh đời thức giác cảnh sang tồi
Tự sửa tâm linh dễ đứng ngồi
Lập hạnh hồn thiêng không bị động
Sanh sanh diệt diệt cũng thế thôi.

-----------------------
Ngày 15 tháng 6 năm 1993
43) Hỏi : Người đời muốn tạo hạnh đức cho chính mình thì phải làm sao?

Đáp :
 Thưa, người đời muốn tạo được hạnh đức cho chính mình thì phải bằng lòng bước vào lãnh vực tu thiền, nhiên hậu mới có cơ hội thanh tịnh mà sửa tâm sửa tánh và tự thức. Thiền để gia tăng sự nhịn nhục cầu tiến, an vui trong thanh tịnh, vui hòa với các giới, quán thông muôn chiều dũng hành trong thanh tịnh, hồn vui xác khỏe, hạnh đức sẽ được dồi dào.

Kệ:
Thực hành minh cảm thấp cùng cao
Trí não phân minh lúc thuở nào
Trời độ thân này nay tự thức
Duyên lành pháp giới tự mình trao.

-----------------------
Ngày 14 tháng 6 năm 1993
44) Hỏi : Người đời thường có bệnh nằm liệt giường không dậy nổi là sao ?

Ðáp :
 Thưa, người đời hay có bệnh nằm liệt giường là đã gây một tập quán tự hại ngũ tạng mà không hay, như ăn uống không phù hợp với sự tiến hóa của cơ tạng, tự hại mình mà không hay, ngũ tạng càng ngày càng yếu đi, khối thần kinh hoạt động không tốt, kết quả của nó là phải nằm liệt giường cho đến chết. Người không tu tức là không biết thương chính mình.

Kệ:
Kết quả không hay cũng tại mình
Gây nên tập quán phá cơ hình
Trời ban tình đẹp sao không thức
Quy hội tâm linh rõ tiến trình.

-----------------------
Ngày 15 tháng 6 năm 1993
45) Hỏi : Người đời muốn tạo hạnh đức cho chính mình thì phải làm sao ?

Ðáp : Thưa, người đời muốn tạo được hạnh đức cho chính mình thì phải bằng lòng bước vào lãnh vực tu thiền, nhiên hậu mới có cơ hội thanh tịnh mà sửa tâm sửa tánh và tự thức. Thiền để gia tăng sự nhịn nhục cầu tiến, an vui trong thanh tịnh, vui hòa với các giới, quán thông muôn chiều dũng hành trong thanh tịnh, hồn vui xác khỏe, hạnh đức sẽ được dồi dào.

Kệ:

Thực hành minh cảm thấp cùng cao
Trí não phân minh lúc thuở nào
Trời độ thân này nay tự thức
Duyên lành pháp giới tự mình trao.

-----------------------
Ngày 19 tháng 6 năm 1993
46) Hỏi : Duyên lành là sao ?

Ðáp : Thưa, duyên lành là không ngờ có cơ hội gặpnhau trong lúc không hẹn mà gặp, đem lại cho nhau những tin tức thiện lành. Cho nên ở đời này có là may, không lại rủi. Nhưng ở đạo, thì có có không không dạy con người đời hiểu nguyên lý của đạo pháp hơn. Cho nên người tu chơn không quan trọng đến việc có và không, cho nên mới được nhập định là vậy.

Kệ:
Nhìn xem mây trắng tựu và tan
Trống rỗng thinh không chuyển một vòng
Sáng tối trong lòng do tịnh động
Về không sẽ có chẳng cầu mong.

-----------------------
Ngày 21 tháng 6 năm 1993
47) Hỏi : Thường người đã hành pháp Vô Vi nhưng thiếu kiên nhẫn tự bỏ cuộc, bị đời nhồi mới trở lại Vô Vi rồi họ sẽ cảm nhận ra sao ?

Ðáp : Thưa, người tu phản đạo, đương nhiên phải trở về đời, thì thật sự được nhồi nhiều hơn, nhiên hậu mới thấy rõ đường đi của Vô Vi là giải mở mọi nạn tai, từ trong tâm thức cho đến bên ngoài. Trở về với Vô Vi lại cảm thấy ấm cúng hơn.

Kệ:
Hướng tu chẳng có giận buồn lo
Thanh thoát Vô Vi chẳng dặn dò
Uyển chuyển chơn hồn thanh đạt pháp
Dở hay cũng bởi tự mình vô.

-----------------------
Ngày 22 tháng 6 năm 1993
48) Hỏi : Làm người tự biết mình nhiều hơn có phải không ?

Ðáp : Thưa phải, chính mình còn sống phải biết được việc làm của chính mình, tâm thân rõ rệt, đó là bằng chứng tự thức tâm. Nếu làm người mà không tự hiểu việc của chính mình đã và đang làm, thì tâm ma dễ thúc dục cho mình làm sai.

Kệ:
Chuyển luân luân chuyển hoài hoài
Ý thức Trời cao khó chuyển sai
Mãi mãi bền lòng tâm nhịn nhục
Thanh bình chơn thức chẳng còn sai.

-----------------------
Ngày 23 tháng 6 năm 1993
49) Hỏi : Những người thiếu trí hay phê phán và tức tối thì phải làm sao ?

     Ðáp : Thưa, những người thiếu trí hay phê phán và tức tối thì phải niệm Phật và làm Pháp Luân Thường Chuyển nhiều hơn, dần dần sẽ được ổn định và nhịn nhục hơn.

Kệ:
Tâm vui chẳng có giận mê hờn
Trí tuệ khai minh rõ chánh ơn
Quên động về tịnh tâm hiểu đạo
Trí sáng tâm minh trí quy hườn.

-----------------------
Ngày 25 tháng 6 năm 1993
50) Hỏi : Những người tham thiền để làm gì ?

   Ðáp : Thưa, những người tham thiền để đạt được giây phút nhập định thì mới cảm thấy thanh nhẹ. Khi nhập định được thì óc mới sáng, tâm mói minh, có thể nghe được những siêu âm trong lúc nhập định, sung sướng và hạnh phúc vô cùng. Người đời nhận được pháp tu là quý, phải tận tâm thực hành chơn pháp thì mọi sự sẽ được yên vui.

Kệ:
Tham thiền nhập định tự rèn trui
Thanh thoát an vui rõ đạo mùi
Dứt khoát trần tâm không bận bịu
An nhàn thanh nhẹ thật là vui.

-----------------------
Ngày 28 tháng 7 năm 1993
51) Hỏi : Cuộc sống của con người tại sao gọi là tạm ?

   Ðáp : 
Thưa, xác thân có tựu thành người thì cũng sẽ có ngày tan biến qua một dạng tiến hóa khác. Nhìn xác người thì thấy rõ, từ lúc sơ sanh cho đến lúc già cơ hình đều phải thay đổi theo tuổi tác, không sao trẻ mãi được. Từ xa xưa cho đến nay, cứ vậy mà tiến hóa. May mắn cho người ngộ được pháp tu thiền hướng về tâm linh, thì sẽ không bị bỡ ngỡ trong lúc phần hồn lìa xác, dũng mãnh thăng hoa theo chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kệ:
Quy về thanh tịnh rõ hành trình
Giềng mối khai minh tự xét mình
Trung đạo tiến hòa tâm cởi mở
Từ bi lớn rộng lại càng minh.

-----------------------
Ngày 7 tháng 7 năm 1993
52) Hỏi : Những người nhà giàu mang bệnh gì nhiều nhất?

   Ðáp : Thưa, những người nhà giàu mang bệnh tham nhiều nhất, tại vì sợ mất địa vị và tiền tài, lúc nào cũng lo, dễ sanh ra bệnh đau tim. Xã hội này rất nhiều người tham tiền bệnh chết mà không hay, tự làm cho mình suy yếu, tưởng lầm là mạnh. Ngược lại, người tu thức tâm không dám tham làm giàu, hướng tâm về Trời Phật hơn là hướng về tiền bạc, tự nhận thấy những gì mình đang có cũng do Trời Phật ban chiếu ân độ trên con đường tiến hóa, tùy theo trình độ tu học của chính mình mà thôi. Cho nên người tu ít lo hơn người thường. Nhìn bên ngoài thiếu thốn, nhưng tâm linh rất đầy đủ và sáng suốt.

Kệ:
Tình Trời quán chuyển ân ban
Tưởng nhớ Trời cao tự bạc bàn
Sanh trụ hoại diệt quy một mối
Luật Trời rõ rệt sống bình an.

-----------------------
Ngày 8 tháng 7 năm 1993
53) Hỏi : Làm người khổ tận cùng có ích lợi gì không?

   Ðáp : Thưa, làm người bị khổ đến tận cùng, thì mới hiểu được chính mình đã sống không thích hợp với nhơn quần, tự ái, thiếu nhịn nhục, bị khùng quẩn, tính gì cũng không ra, buồn chán không muốn làm việc, tính hay lợi dụng, vô trách nhiệm, thiếu trí, thiếu hòa đồng, lười biếng, luôn luôn muốn hơn người khác, chỉ nói khoác không giúp được ai cả, nghi kỵ tất cả mọi người, tự tạo khổ cho chính mình, thường hay đoán chuyện của người khác, chuyện của chính mình không thể đoán trước được, lúc nào cũng khổ tâm mà không ai biết! Ngược lại, thật tình chịu tu, hành khổ thấu đáo được nguyên lý của Trời Phật, thì những tánh hư tật xấu sẽ được thay đổi dần dần, tánh nóng sẽ tự nó biến mất, tự cảm nhận được cuộc sống tràn đầy lý do học tiến, bản chất lười biếng tự nó phải tiêu tan.

Kệ:
Vui hành sống động sẽ bình an
Chẳng có u mê lại khó bàn
Biết Phật biết Trời duyên tận độ
Biết hồn biết vía niệm Nam Mô.

-----------------------
Ngày 9 tháng 7 năm 1993
54) Hỏi : Người tu cầu tiến mà không chịu tự sửa thì sao?

   Ðáp : Thưa, người tu cầu tiến mà không chịu tự sửa thì cũng như không tu, uổng cho một kiếp người có cơ hội mà không hành, không có cơ hội cứu được mình, trí tuệ không phân minh, lập trường không vững chắc, không khác gì căn nhà sắp sập. Ngược lại, người chịu tu hành chăm chỉ lo săn sóc cột kèo càng ngày càng vững chắc, dù cho có bão bùng nguy hiểm cũng không sao, thông suốt tự hướng về tâm linh, lãnh vực thanh tịnh càng ngày càng mở rộng, chất lượng từ bi càng gia tăng, thoát khổ và nhẹ nhàng, trí sáng óc minh, chơn tình bộc phát.

Kệ:
Tâm minh cảm thức đàng hoàng chuyển
Trật tự phân minh tự tiến xuyên
Đường đạo đường đời duyên tái ngộ
Thông minh tươi đẹp ngộ chơn hiền.

-----------------------
Ngày 10 tháng 7 năm 199355) Hỏi : Mỗi kì mỗi hóa sanh giống dân cải tiến mặt mày càng ngày càng vui hơn tại sao ?

     Ðáp : Thưa, định luật tiến hóa mỗi kì mỗi được cải tiến theo sự tinh túy của Trời Phật sắp đặt. Ở thời này sanh ra con người thông minh hơn kì trước, để chuẩn bị cho Thượng Ngươn Thánh Đức ở tương lai. Không khí cũng bắt đầu thay đổi, trí óc của con người sẽ được bén nhạy hơn, dễ hấp thụ nền tảng văn minh hơn, bớt tranh chấp nhưng chỉ chung lo phát triển vật chất, để xây dựng nền tảng phục vụ, thay vì phá hoại, sẽ đơn giản hóa mọi việc, tình người càng ngày càng rõ rệt, phương tiện đầy đủ, loài người sẽ bớt tham lam. Nơi nào còn thiếu vật chất thì còn hối lộ và tham lam. Ngược lại người tu, ít cần sự phục vụ về vật chất hơn người thường, vì đã có pháp tự tu sửa tâm tánh, lúc nào cũng có sự sống, hợp với tự nhiên và hồn nhiên hơn người không biết đạo. Người chịu tu thì ông Trời bớt lo là vậy.

Kệ:
Tánh tình thanh nhẹ an vui tịnh
Chẳng có tham lam chẳng phá mình
Tịnh động do mình tâm phát triển
Dở hay chẳng nhớ tự mình minh.

-----------------------
Ngày 22 tháng 7 năm 1993
56) Hỏi :  Những người còn tự ái thì sao ?

   Ðáp :   Thưa, những người còn tự ái thì kết quả của cuộc đời không vui và tự tạo khổ cho chính mình, tâm linh không thoát là vì bị bám vào bản chất eo hẹp, có gia đình nhưng không thích gia đình, có tiền cũng không thích tiền, nhưng vẫn lưu ý tiền bạc. Lúc nào cũng muốn vui nhưng không vui được lâu vì thiếu thanh tịnh, miệng nói thích Trời Phật nhưng Trời Phật chuyển cũng không tin, khó tiến, khó hòa.

Kệ:
Đạo thời nguyên lý gần xa chuyển
Trí độ phân minh tạo mối giềng
Tâm cảnh bình giao thanh tịnh mối
Chơn hồn phân giải tự mình xuyên.
-----------------------

Ngày 23 tháng 7 năm 1993
57) Hỏi : Trung tâm sinh lực của con người nằm ở nơi nào ?

     Ðáp : Thưa, trung tâm sinh lực của con người nằm ngày ở trung tim bộ đầu xuất phát đi lên trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Nơi này là nơi phân minh đời đạo rõ rệt nhất. Người đời không tu thiền thì không bao giờ khai triển được nơi này, nhắm mắt không bao giờ thấy sáng, cho nên giải quyết chuyện gì cũng chậm chạp. Trí không sáng, tâm không minh, làm bất cứ chuyện gì cũng không thoát và chỉ ở trong vòng lẩn quẩn mà thôi. Từ đời tới đạo đều chậm trễ cả, giờ giấc không đứng đắn. Nếu mở được nơi này thì rất dễ hiểu được trình độ của mọi người ở xung quanh, chuyện gần xa cũng chỉ trong nháy mắt là hiểu liền, không bị ngập ngừng hay là bỡ ngỡ. 

Kệ:
Khai thông phát triển từ giây phút
Cảm thức tâm linh tiến giải khờ
Thanh tịnh muôn chiều tâm thức giác
Điển thanh giải trược chẳng u ơ.

-----------------------  
Ngày 25 tháng 7 năm 1993
58) Hỏi : Sao có nhiều người muốn cạo trọc đầu ?

     Ðáp : Thưa, người tu thiền chịu thực hành đứng đắn thì ai ai cũng muốn cạo trọc cho đầu óc được rảnh rỗi, bớt hướng ngoại về sự sửa soạn của bộ tóc, tức là cặn bã của máu, bớt phiền và thanh nhẹ, tự chứng minh được giai đoạn đầu của sự quyết tâm, sắc đẹp mầu nhiệm của Trời ban là thanh quang siêu diệu, chứ không phải bộ tóc. Người chân tu không cần bề ngoài, nhưng cần sự phát triển của tâm thức là chánh, cần tu sửa sắc đẹp của phần hồn chứ không cần sắc đẹp tạm bợ trần gian. 

Kệ:
Tu tâm phát triển tự phân bàn
Chẳng giữ tâm ô tự sống an
Trí tuệ khai minh đường chánh đạo
Bền lòng nhịn nhục trở về mau.

-----------------------  
Ngày 26 tháng 7 năm 1993
59) Hỏi : Những người chơn tu có cần xưng danh tại thế hay không ?

     Ðáp : Thưa, danh là danh giả, đàng là đàng tu, hữu xạ tự nhiên hương, cần thực hành để ảnh hưởng người kế tiếp là điều cần thiết nhứt, vạn sự trên đời là không, xưng danh để làm gì? 

Kệ:
Chơn tu chẳng có lợi danh giả
Thực hiện công phu sống một nhà
Vũ trụ càn khôn quy một mối
Tự tu tự tiến sống ôn hòa.

-----------------------
Ngày 28 tháng 7 năm 1993
60) Hỏi : Những loại người nào thường hay lo sợ ?

     Ðáp : Thưa, những loại người thường hay lo chuyện người khác, thay vì lo chuyện mình, cho nên lúc nào cũng động cả, tự hại lấy khối thần kinh bất ổn, hay ôm chức và địa vị, lúc nào cũng khổ cả mà không hay, tưởng lầm là mình giúp được mọi người, tự bỏ rơi chính mình, không chịu tu hành đứng đắn, đến giờ lâm chung phần hồn bị bơ vơ, còn khổ sở hơn lúc còn sống chỉ biết khóc mà thôi.

Kệ:
Không hành khổ sở tự mang tồi
Trí tuệ không minh khó đứng ngồi
Gieo họa cho mình tâm tự gánh
Nan truy nan tiến khó về ngôi.

-----------------------
Ngày 29 tháng 7 năm 1993
61) Hỏi : Tại sao người đời cứ thắc mắc chuyện của người khác mà đành quên chuyện của chính họ ?

     Ðáp : Thưa, người đời thường thắc mắc chuyện của người khác, là vì lúc ra đời bị khuyến rũ bởi màu sắc bên ngoài, tạo thành một tập quán, sử dụng thần kinh bộ não không đúng chỗ đành phải quên luật Trời đã ban cho một bộ thần kinh tinh vi để phục vụ cho phần hồn tiến hóa nhanh nhẹ hơn, chỉ có người tu thiền thì mới cần khôi phục lãnh vực thanh tịnh sẵn có của tâm linh, thì óc mới sáng tâm mới yên.

Kệ:
Thần kinh ổn định tánh không phiền
Phát giác trần gian động khó yên
Thanh tịnh giúp hồn thăng tiến hóa
Khai thông ngũ giác chẳng lo phiền.


-----------------------
Ngày 3 tháng 8 năm 1993
62) Hỏi : Cuộc sống ở thế gian có rất nhiều việc nan giải thì phải làm sao ?

     Ðáp : 
Thưa, sống ở thế gian có rất nhiều việc nan giải tại vì khối óc bị ô nhiễm bởi ngoại cảnh, thực chất thanh tịnh bị đắm chìm, không sáng suốt cho nên khó minh giải một việc trong lúc kích động và phản động của tâm thức, chỉ biết khổ mà không sao giải quyết được. Ngược lại, người tu thiền thực hành, lập hạnh hi sinh và nhịn nhục tối đa thì tâm thức mới được bừng sáng và minh giải mọi điều nan giải của chính mình.

Kệ:
Thanh tịnh phân minh khắp mọi điều
Âm thinh thanh nhẹ ý càng siêu
Chẳng còn loạn động tâm quy hội
Minh mẫn càng thông lý chuyển siêu.
-----------------------
Ngày 11 tháng 8 năm 1993
 63) Hỏi :  Có người tu lâu tự cảm thấy trí óc sợ sệt và lộn xộn tại sao?

      Ðáp : Thưa, có người tu lâu trí óc lộn xộn tại vì họ đã hành không đúng pháp, tự sửa đổi pháp theo ý muốn của chính họ, tham lam hành hơn những lời dặn dò, thì nó sẽ nghịch lại chính nó .

-----------------------
Ngày 11 tháng 8 năm 1993
64) Hỏi :  Bây giờ phải làm sao ?

     Ðáp : Thưa, phải buông bỏ tập quán đó trở về trật tự thì luồng điển của cơ tạng mới điều hòa lại được. Trật tự của thiên nhiên không thể đi quá trớn được, phải điều hòa trong tự nhiên và hồn nhiên thì mới có kết quả tốt. Thiền thì tâm thức phải buông bỏ tất cả, không nên ôm giữ và lo âu chuyện đời quá nhiều, có thể tai hại đến khối thần kinh sẵn có.

Kệ:
Thực hành đứng đắn chẳng buồn lo
Pháp lý khai minh có dặn dò
Trí đạo phân minh đường nhập tịnh
Chẳng còn suy nghĩ chuyện quanh co.

-----------------------
Ngày 16 tháng 8 năm 1993
65) Hỏi : Những chuyện vui của thế gian, có trường cửu không ?

    Ðáp : Thưa, vạn sự trên đời là không, chỉ tạm một thời gian rồi cũng sẽ thay đổi, khi nhơn sanh cảm thức vụ lợi, không có thức hòa đồng, không khác gì mặt trời không sáng, thì mọi việc sẽ đều bị hư hoại.

Kệ:
Thế gian chẳng có ai tài thật
Bày biểu đủ ngành cũng phải tiêu
Hồn xác không minh đều khó tiến
Cuộc vui tạm bợ chẳng lâu nhiều.

-----------------------
Ngày 17 tháng 8 năm 1993
66) Hỏi : Những người giàu có ham vui tại sao ?

    Ðáp : Thưa, những người giàu có ham vui vì họ phương tiện đầy đủ hơn người thiếu thốn, ham vui quên cứu mình, không có giờ ăn giấc ngủ và trật tự nhu cầu của thể xác, tự sát nhưng tưởng lầm là hưởng thụ, kết quả không gặt hái được bao nhiêu, tự phá hoại nhiều hơn là xây dựng như là: Cờ bạc và nhậu nhẹt thâu đêm, quên nghỉ ngơi cơ thể mệt nhọc, thần kinh bất ổn, sau những giờ vật lộn của cuộc vui, quên tâm linh, trí không minh mẫn, tiền tài danh vọng sụp đổ mà không hay, tạo được một tập quán tự hại trong suốt kiếp, lúc chết nhắm mắt thiếu minh mẫn, phần hồn không tỉnh táo, sống sướng chết khổ là vậy. Ngược lại, người tu thiền biết tự lo nhiều hơn, lúc chết phần hồn được thanh nhẹ và an vui hơn, nhờ tu hành tinh tấn và sáng suốt.

Kệ:
Nhờ tu sáng suốt lại an vui
Sáng suốt minh tâm lại tăng mùi
Đạo vị tràn đầy thêm sáng suốt
Vô sanh thanh nhẹ lại mừng vui.

-----------------------
Ngày 30 tháng 8 năm 1993
67) Hỏi : Bé nói ở trên đời này vạn sự đều không tại sao?

    Ðáp : Thưa, cuối cùng mọi sự việc trên trần gian này lâu dần sẽ không còn nữa. Người thì phải chết, vật thể thì phải tiêu tan, mỗi mỗi cũng phải trở về không, nhiên hậu mới hội nhập được vào vũ trụ quang mà tiến hóa, nguyên lý vẫn tồn tại và không bao giờ bị thiêu hủy khi nó đạt được ánh sáng trong nội tâm. Ngược lại rờ được, mó được, dần dần cũng sẽ bị luật đào thải và tiêu tan.

Kệ:
Biết tu chẳng có bàng hoàng động
Khai triển tâm linh tiến một vòng
Ánh sáng tràn đầy trong nội thức
Kiên trì tu học lại càng thông.

-----------------------
Ngày 31 tháng 8 năm 1993
68) Hỏi : Mọi người đang ao ước được trở về xứ sở phải làm sao ?

    Ðáp : Thưa, mọi người ao ước muốn được trở về xứ sở. Trước hết ta phải nghĩ kỹ tại sao ta phải bỏ xứ ra đi, do đâu xảy ra việc này? Có phải do mưu đồ bất chánh của một số người phá hoại, đã tạo nên cuộc li tán đau thương, mưu lợi cho toàn dân, nhưng không đủ trình độ đạo đức, biến thể của nó là hư hoại và bất ổn, không còn nơi dung thân cho những nhơn tài cần thiết. Cũng nhờ cơ hội này mọi người sẽ thức tâm nhiều hơn, khi trở về sẽ phát tâm thật sự đóng góp nhiều. Người chơn tu lại thấy rõ luật Trời an bài rất tinh vi, đem nhơn loại từ Bến Mê về Bến Giác. Qua cơn khảo đảo ai ai cũng muốn tự tu để khôi phục lại nền tảng đạo đức. Cho nên Bé thường nhắc: “Sai một li đi một dặm”, chạy tông chạy tộc rồi cũng về không, bỏ xác ở xứ người gieo khổ nạn.

Kệ:
Nhìn cảnh đau thương tự thức hồn
Tu tâm dưỡng tánh tự mình ôn
Hành trình bớt động tâm tiến hóa
Giải ác phá mê cứu giúp hồn.

-----------------------
Ngày 7 tháng 9 năm 1993
69) Hỏi : Có nhiều người nói cơ cấu của Vô Vi không có trật tự là sao?

    Ðáp : Thưa, nhiều người chê cơ cấu của Vô Vi không 
có trật tự là đúng. Đã nói là Vô Vi thì phải xem khả 
năng tiến hóa trong trật tự của tâm linh. Đối với người 
chịu thực hành thì cảm thấy có sự thương yêu và xây 
dựng. Ngược lại, người chưa thực hành đồng đều thì 
chỉ biết trách móc và không làm được việc gì. Vô Vi là 
một cơ cấu phát tâm tự nhiên và hồn nhiên, không có 
sự sắp đặt từ trên ép xuống như người đời, chỉ đóng 
góp tùy khả năng đóng góp của hành giả mà thôi.

Kệ:
Tự nhiên là luật của Trời độ
Thức giác bình tâm tự tiến vô
Đóng góp một phần trong nội thức
Tự tu tự tiến niệm Nam Mô.

-----------------------
Ngày 9 tháng 9 năm 1993
70) Hỏi : Ở đời này có rất nhiều người không chấp nhận pháp của Bé đang hành, tại sao ?

    Ðáp : Thưa, pháp của Bé đang hành không phải như món hàng bán ở chợ, muốn mua là mua còn không thì thôi, nó chẳng riêng cho ai. Những người đã từng đau khổ nhiều kiếp mới bằng lòng lượm lấy mà hành. Nó cũng là dịp may trên đường tiến hóa của phần hồn. Cho nên người nào tự bằng lòng nhận pháp này làm hành trang tiến hóa, thì suốt kiếp một kiếp người tự vượt qua biết bao nhiêu khổ nạn từ tâm lẫn thân, nhiên hậu mới có kết quả tốt đẹp cho phần hồn ở tương lai.

Kệ:
Thực hành chơn pháp chuyển không sai
Từ tí từ li cứ tiến hoài
Phối hợp điện năng cùng vũ trụ
Thanh bình tự đạt chẳng lầm sai.

-----------------------
Ngày 12 tháng 9 năm 1993
71) Hỏi : Những người xưng danh tu mà không chịu thiền thì kết quả ra sao ?

   Ðáp : Thưa, xưng danh tu Vô Vi mà không thiền được là nghiệp thân quá nặng, thì con ma lười biếng sẽ tràn ngập trong khối óc như xưa, rồi dựa trên sự tiến hóa của người khác mà thuyết thì càng ngày càng yếu thêm, lạc đường tiến hóa, phần hồn sẽ khổ ở về sau.

Kệ:
Thực hành không có chẳng hành thông
Lý luận chơn tâm chẳng triển vòng
Tâm nghiệp tràn đầy trong khó tiến
Suốt đời nhộn nhịp vẫn cầu mong. 

-----------------------
Ngày 13 tháng 9 năm 1993
72) Hỏi : Những cảnh sanh ly tử biệt đau thương của gia đình thì phải làm sao ?

   Ðáp : Thưa, cuộc thay đổi của nhơn sinh lúc nào cũng xúc động, gia đình lâm vào cảnh đau thương nhứt, hồi tưởng nhớ thương những điều quá khứ, ôn tập một cuộc hành trình tạm bợ ở trần gian, rốt cuộc phần hồn cũng phải ra đi trong hi vọng, thương nhớ kỷ niệm của cuộc sống mà uổng tiếc, chỉ biết khóc thương mà thôi. Ngược lại, người thành tâm tu học, thì lúc nào cũng vui và chấp nhận sự tiến hóa theo luật nhơn quả mà hành sự.

Kệ:
Luật Trời quy định đường sanh tử
Tự giác tự tu rõ ý người
Tâm hạnh cuối cùng tâm thức giác
Về không thanh nhẹ trí hồn tươi.

-----------------------
Ngày 15 tháng 9 năm 1993
73) Hỏi : Người tu thiền lúc nào cũng mong được sự phù hộ của Trời Phật, tại sao ?

   Ðáp : Thưa, tu thiền dốc lòng tu không cần mong muốn, chuyên cần tu học sẽ được tương ngộ cùng Trời Phật, phương pháp khứ trược lưu thanh, cuối cùng thanh sẽ được hòa với thanh là vậy.

Kệ:
Trì tâm thực hiện pháp môn tu
Giải bỏ trần tâm khỏi phải mù
Quyết tâm thực hành nêu dũng chí
Càng tu càng nhẹ chẳng còn ngu.

-----------------------
Ngày 19 tháng 9 năm 1993
74) Hỏi : Người tu thích gặp người tu thanh tịnh thì sao?

   Ðáp : Thưa, người tu thích người tu lâu năm hơn mình và thanh tịnh là muốn được đối phương giúp đỡ tiến hóa nhanh hơn, khi gặp nhau phần hồn được nhắc nhở nhiều hơn, hớn hở và cảm thấy dễ chịu hơn. Ngược lại, gặp người tu lâu mà bực bội và khó chịu, thì chiều sâu của người tu lâu chưa phát triển.

Kệ:
Mặt mày áo mão thấy như hiền
Ác ý vẫn còn chưa dứt yên
Tạo nghiệp còn mơ tâm chẳng thoát
Ý đồ xâm nhập tạo lời khuyên.

-----------------------
Ngày 22 tháng 9 năm 1993
75) Hỏi : Chết là hết, làm gì có luật nhân quả ?
   Ðáp : Thưa, luật nhân quả có chứ, nếu không có luật nhân quả làm gì có khổ nạn ở ngày nay. Kiếp trước làm ác, kiếp này làm gì cũng khổ. Kiếp trước hiền lành từ làm điều phước đức thì kiếp này làm gì cũng được may mắn và tốt đẹp. Những người tự nhiên giàu có cũng không hiểu được tại sao họ lại giàu có hơn người khác. Còn những người cướp giựt của người khác mà làm giàu thì kiếp này lên một hồi rồi cũng trắng tay. Không biết làm điều phước thiện, con cháu bị khổ nạn triền miên, báo ứng nhãn tiền không sai, lúc chết phần hồn phải bị đọa làm cầm thú không được bảo vệ như lúc làm người.

Kệ:
Tiền tình duyên nghiệp chẳng ra sao
Khổ cảnh triền miên tự bước vào
Trí óc không còn tu tự giác
Triền miên loạn động chẳng còn cao.

-----------------------
Ngày 23 tháng 9 năm 1993
76) Hỏi : Làm người thích lo về sự sống chết tại sao ?

   Ðáp : Thưa, những gì người không biết lại thích biết, như chừng nào có sự hiện diện tại mặt đất này thì không hay biết gì, chừng nào chết cũng không hay. Dù cho bói toán giỏi cách mấy cũng vậy thôi, có sự sống ở giới nào hay giới đó thôi. Sống là sự quân bình thanh nhẹ, thì phải thật tâm thật lòng hướng về sự quân bình thanh nhẹ thì sự chết chóc nặng trược sẽ không lấn áp được. Vui là thanh nhẹ, buồn là nặng trược.

Kệ:
Sống thời sống tạm quy không tiến
Chẳng có buồn vui chẳng có phiền
Ai quý ai chê tùy cảm thức
Duyên lành Trời độ vẫn an yên.

-----------------------
Ngày 24 tháng 9 năm 1993
77) Hỏi : Trời độ chỗ nào ?

   Ðáp : Thưa, những chuyện chúng ta không ngờ trước được. Việc Trời độ không thể dùng tâm phàm nghĩ bàn được, hoàn cảnh đưa đến đâu chấp nhận đến đó là đúng.

Kệ:
Tình Trời lớn rộng bao dung độ
Không có có không chuyển thức vô
Đón nhận Trời ban tình tốt đẹp
An vui thanh tịnh niệm Nam Mô.

-----------------------
Ngày 25 tháng 9 năm 1993
78) Hỏi : Có người mưu tính trước mà có kết quả thì sao?

   Ðáp : Thưa, có người mưu tính trước mà đạt được, cũng do duyên phước Trời định mà có. Cho nên ở đời nay ai ai cũng muốn làm vua nhưng không thành. Ngược lại, người tu thiền xuất hồn được thì mới thấy rõ chính phần hồn là vua của tiểu thiên địa, chủ của xác phàm, đủ quyền năng điều khiển vía và lục căn lục trần.

Kệ:
Hồn là gia chủ giáo sanh linh
Hội tụ thanh quang sáng tỏ hình
Xuất nhập điều hành nơi cõi thế
Về không thanh nhẹ lại càng minh.

-----------------------
Ngày 28 tháng 9 năm 1993
79) Hỏi : Dịp may hiếm có là sao ?

   Ðáp : Thưa, dịp may hiếm có là ít có dịp được tham gia tu thiền. Tu thiền rất hữu ích cho cơ tạng như tâm linh, được tiến hóa qua một cõi thanh nhẹ hơn, làm người chỉ rước sự động loạn của ngoại cảnh, không có cơ hội giải ra sự động loạn, rất khó định, chỉ có tu thiền mới khôi phục lại sự thanh tịnh của phần hồn, dịp may mới thấy được cảnh cũ quê xưa của hồn.

Kệ:
Vui trong thức giác dịp sanh tồn
Hồn vía phân minh chẳng ác ôn
Tiến hóa không ngừng trong tự thức
Duyên may tái hội vẫn sanh tồn.

-----------------------
Ngày 29 tháng 9 năm 1993
80) Hỏi : Duyên tình lận đận thì phải làm sao ?

   Ðáp : Thưa, duyên tình lận đận thì phải dứt khoát thì mới có cơ hội tu tiến về phần tâm linh, nếu không chịu dứt khoát thì suốt kiếp chẳng tu đến đâu cả, chỉ có hại đến tâm thân, cuối cùng là khổ mà thôi, đắm chìm trong dục vọng và không lối thoát.

Kệ:
Trầm mình trong cõi vô minh động
Khó khổ không hay tự tréo trồng
Dính líu tình đời càng tạo khổ
Chơn tình không phát chạy lòng vòng.

-----------------------
Ngày 30 tháng 9 năm 1993
81) Hỏi : Con người đang sống trong lòng chảo của ông Trời làm sao không chạy lòng vòng được ?

   Ðáp : Thưa, nguyên lý của vạn linh đều tròn trịa tốt đẹp cả, bắt buộc phải chạy lòng vòng theo chiều hướng phát triển của tâm linh. Ngược lại, người tu thì chỉ tự chọn có một con đường thăng hoa thanh nhẹ về Trời, thì mới cảm thức được siêu văn minh là gì. Người đời thì bắt buộc phải theo chấn động của vũ trụ quang mà sống, rất sợ mất ánh sáng của mặt Trời và mặt trăng, không sao biết được sự phát triển của ánh sáng từ bi sẵn có trong nội tâm thì lúc nào cũng khao khát chơn lý là vậy. Kì thật chịu thật thà tu tiến thì lãnh vực tâm linh sẽ phát triển và sẽ có cơ hội cộng hưởng sự tương giao với thanh quang ban chiếu bởi ánh sáng từ bi của chư Phật.

Kệ:
Thực tâm thanh tịnh niệm Nam Mô
Giải quyết thâu đêm những chuyện cần
Trì chí thực hành duyên đạt thức
Cảm ơn Trời Phật chuyển từ tầng.

-----------------------
Ngày 3 tháng 10 năm 1993
82) Hỏi : Vạn sự khởi đầu bởi nhứt không là sao ?

   Ðáp : Thưa, vạn sự khởi đầu bởi nhứt không là nhứt khí sanh tồn của vạn linh từ trong không tịnh không động mà hình thành trong tự nhiên. Cho nên vạn linh đồng nhất thể là vậy, ổn định trong luật tự nhiên, chấp nhận trong định luật hóa hóa sanh sanh chỉ có thay đổi cái vỏ bên ngoài nhưng nguyên khí sanh tồn là một. Sự thật của nó là liên hệ với ánh sáng từ bi mà phát triển trong định luật sanh trụ hoại diệt và hồi sinh đồng nhịp tiến hóa. Người tu thiền cảm thức điều này thì đức nhịn nhục sẽ được gia tăng.

Kệ:
Biết được luật định chẳng khó khăn
Đến đi cũng chẳng thấy cằn nhằn
Muôn chiều khai triển tùy duyên thức
Chẳng khổ chẳng đau chẳng thở than.

-----------------------
Ngày 10 tháng 10 năm 1993
83) Hỏi : Những người tu nửa chừng tâm hướng về tham dục thì sao?

    Ðáp : Thưa, người tu thiền nửa chừng tâm hướng về tham dục, chứng minh tâm họ chưa dứt khoát, thì đường phát triển về tâm đạo càng ngày càng suy sụp, tiếp tục sẽ mất cả một cơ sở tâm linh, thì sẽ bị rơi vào địa ngục, học khổ mới tiến thân.

Kệ:
Tu không thức giác chuyên cần tiến
Khó khổ triền miên tạo động phiền
Duyên nợ tình đời gieo nghịch cảnh
Thương ai cũng khổ chẳng còn yên.

-----------------------
Ngày 11 tháng 10 năm 1993
84) Hỏi : Nhiều người còn nuôi bản chất ghen ghét thì phải làm sao ?

   Ðáp : Thưa, những người ấy luôn luôn tự chuốt lấy sự đau khổ và tối tăm trong nội tâm, rất khó được bình an.
Người tu thiền mà còn ghen ghét thì bộ đầu nặng và thiền không được lâu, rất khó đạt được sự thanh tịnh của nội tâm.

Kệ:
Tự hành loạn động ngấm ngầm bực
Khó tiến khó tu khó thực hành
Tạo nợ trần gian không tự dứt
Khổ mà không biết tưởng mình thanh.

-----------------------
Ngày 13 tháng 10 năm 1993
85) Hỏi : Người đời hay ham vui thì sao ?

   Ðáp : Thưa, người đời thường ham vui là vì không biết được sự khổ ở tương lai, sau tiếng nhạc rồi là căn phòng lạnh lẽo, chẳng biết được giá trị của sự thanh tịnh là sao! Cho nên người đời thường khi than vãn sau khi bị mất tiền của.

Kệ:
Thanh tịnh làm sao đổi được vàng
Người đời lạnh lẽo lại buồn than!
Biết tiền biết bạc chẳng cần tu
Tịnh động bất thường khó bạc bàn.

-----------------------
Ngày 14 tháng 10 năm 1993
86) Hỏi : Người đời ai ai cũng muốn có tiền vô và tu tiến tại sao ?

   Ðáp : Thưa, người đời ai ai cũng muốn có tiền và tu tiến, tại vì lúc giáng lâm làm người đều có một khối óc tự do như nhau. Óc lúc nào cũng nhẹ hơn xác, lúc nào cũng muốn thoát chứ không muốn bị ràng buộc và giam cầm. Muốn có tiền tức là muốn tự rời khỏi lãnh vực ràng buộc. Chỉ có tu thiền thanh tịnh là thích hợp nhất, sẽ có cả hai. Thiền tức là không xài phí và đua đòi ngoại cảnh, thanh tịnh là bước vào lãnh vực an nhiên tự tại và sáng suốt, rất thích hợp cho chiều hướng đi lên và tự cứu.

Kệ:
Minh tâm kiến tánh chẳng còn mưu
Giải tỏa phiền ưu tự đạt ưu
Trí não thanh bình tâm chẳng động
Về không thanh nhẹ chẳng còn mưu.

-----------------------
Ngày 16 tháng 10 năm 1993
87) Hỏi : Có người đã từng xưng danh Cha của cả càn khôn vũ trụ, nắm quyền sanh sát, nhưng vẫn còn bị trong cảnh hơn thua tình dục là sao ?

   Ðáp : Thưa, vì nghiệp lực của thể xác thì phần điển tá vào chỉ giúp cho hành giả phát triển một phần triết lý mà hành đạo, chứ kì thật hành giả phải trả một kì công thì mới đạt được toàn diện của chơn lý. Cho nên vị nào xưng danh Cha, danh Phật đều phải bị nạn là vậy.

Kệ:
Chuyện Trời khó khổ chẳng đổi thay
Ý chí rèn trui chuyển mỗi ngày
Gốc tịnh do hồn tu tự đạt
Vô sanh bất diệt sáng như ngày.

-----------------------
Ngày 17 tháng 10 năm 1993
88) Hỏi : Say tình đạo là sao ?

   Ðáp : Thưa, say tình đạo là tâm tưởng không ngoài việc đạo, cứ chăm chú mà hành pháp cho đến lúc lìa xác mới thôi, chẳng còn mảy may nào vương vấn chuyện đời.

Kệ:
Tâm tự thức giác xa rời tiến
Quyết chí nêu gương quý Phật hiền
Tâm đạo thực hành trong thức giác
Quý yêu Trời Phật sống càng yên.

-----------------------
Ngày 24 tháng 10 năm 1993
89) Hỏi : Tình trạng bế tắc của xã hội thì phải giải quyết bằng cách nào ?

   Ðáp : Tình trạng bế tắc có nhiều khía cạnh khác nhau như: bế tắc về tình, tức là sự tự ái của đôi bên chưa dẫm tắt được! Càng ngày càng nghi kỵ thì càng chồng chất nhiều chuyện ngăn cản khác nhau. Về tiền thì lòng tham chưa dứt, tạo khổ cho nhau và không tiến bộ. Duyên nghiệp thích thương nhau tạo khổ cho nhau, cơ hội nhịn nhục để tiến hóa. Nếu đi ngược lại thì chỉ có ly tán và tạo hận thù khổ mà không hay. Chung quy ba sự kích động ở bên trên đều phải nhịn nhục tối đa thì mới vượt qua được. Nhìn gia cang có thể hiểu được tánh tình của gia chủ.

Kệ:
Cảnh đời học khổ tại ý ngu
Không thông đời đạo tạo thêm mù
Bận lòng không đạt trong thiếu trí
Nhịn nhục không thành vẫn còn ngu.

-----------------------
Ngày 26 tháng 10 năm 1993
90) Hỏi : Người đời hay thường bị bệnh nan y là tại sao ?

   Ðáp : Thưa, người đời thường bị bệnh nan y là tại tánh nóng, thiếu trí, tâm ác, luôn luôn nghĩ xấu chuyện người khác và không biết tu sửa và phát triển tâm từ bi, thiếu hạnh hi sinh và nhịn nhục, cuối cùng của nó là tự tạo uất khí gom thành bệnh nan y, phần hồn phải chịu tội, vùng vẫy cho cách mấy đi nữa, cũng không thoát khỏi hậu quả này.

Kệ:
Không sửa không tu khó đổi thay
Tình Trời mở rộng chiếu hằng ngày
Chiếu cho muôn loại mà không tiến
Khó khổ tự gây mất dịp may.

-----------------------
Ngày 29 tháng 10 năm 1993
91) Hỏi : Tại sao Bé khuyên mọi người nhịn nhục tối đa ?

   Ðáp : Thưa, nhịn nhục tối đa mới có cơ hội mở thức hòa đồng, sẽ được tiến hóa nhanh hơn và đem lại hòa khí
cho gia cang tốt đẹp, tự dẹp được cá tánh ngu si, sống vui và hạnh phúc, ví như ánh sáng mặt trời ban chiếu nơi nơi bất phân giàu nghèo, lợi lộc vô cùng, dẹp được sự tự ái chấp mê thì ánh sáng từ bi mới được bộc phát, cứu độ quần sanh.

Kệ:
Minh tâm kiến tánh mới chơn hành
Nhịn nhục tối đa rõ hóa sanh
Chuyển tiến luân hồi không tái bản
Dốc lòng tu học trí càng nhanh.

-----------------------
Ngày 5 tháng 11 năm 1993
92) Hỏi : Tại sao người đời hay ham vui và hiếu kì, quên sự tiến hóa của chính mình ?

   Ðáp : Thưa, sự hiện hữu của mặt đất chạy theo những chuyện không thật, sanh ra một tập quán ham vui mà không biết được hậu quả ra sao, chỉ có tiếp tục trong sự nhầm lẫn mà thôi.

Kệ:
Tâm linh thanh tịnh bị buông trôi
Khó tánh gieo duyên lại khó ngồi
Trần trược tràn đầy tâm khó giác
Triền miên gieo khổ chính mình thôi.

-----------------------
Ngày 6 tháng 11 năm 1993
93) Hỏi : Tu thiền có thể biết được chuyện tiền kiếp của chính mình hay không ?

   Ðáp : Thưa, tu thiền tinh tấn trong thanh tịnh thì sẽ biết được nhiều kiếp của chính mình mà ăn năn hối cải thì mới được tiến hóa nhanh hơn, bằng lòng dấn thân học đạo.

(tiếp theo)
Hỏi : Còn nhờ người khác soi căn nói lại thì sẽ được kết quả gì ?

   Ðáp : Thưa, câu chuyện không thật thì tạo ra sự hư ảo mơ màng lại động thêm và khó thiền. Thành tâm tu thiền thì mới thấy rõ thực chất của chính mình mà hành tu.

Kệ:
Tu là phá vỡ cái ngu chậm
Khai triển tâm linh tự tiến thầm
Cơ đạo trong lòng nay thức giác
Khai thông ngũ tạng giải phần âm.

-----------------------
Ngày 7 tháng 11 năm 1993
94) Hỏi : Người tu Vô Vi có hoàn toàn tự do hay không ?

   Ðáp : Thưa, người tu Vô Vi được hoàn toàn tự do phát triển về tâm linh, phần hồn trở về với căn bản thanh tịnh, càng dốc lòng tu học càng minh cảm Trời Phật.

Kệ:
Thực hành thấu đáo nghĩa ân tầng
Phát triển tâm linh tự xét phân
Đại nguyện sẽ thành tâm thức giác
Quy y Tam Bảo cảm giao tầng.

-----------------------
Ngày 9 tháng 11 năm 1993
95) Hỏi : Tâm thức giác, cảm giác ra sao ?

   Ðáp : Thưa, khi tâm thức giác tâm hồn rất cảm động rơi lụy và an vui.

Kệ:
Thanh tâm quy hội thức an vui
Quyến luyến tình Trời rõ đạo mùi
Thanh nhẹ an vui Trời chiếu độ
Tinh thâm dào dạt chẳng bùi ngùi.

-----------------------
Ngày 16 tháng 11 năm 1993
96) Hỏi : Những người tu thiền có kết quả về tâm linh, ai ai cũng muốn cống hiến một điều gì tốt đẹp và hữu ích
cho đồng loại, tại sao ?

   Ðáp : Thưa, óc thanh tịnh của con người ai ai cũng muốn cống hiến khả năng đạt được của chính mình cho vạn linh đồng hưởng, áp dụng tất cả phương tiện khai triển của khối óc mà thực hành, trong lý thuyết minh giác của người.

Kệ:
Óc thanh phát triển sống vui tươi
Cộng hưởng chung vui chiếu độ người
Thanh nhẹ từ quang đều phát triển
Thiêng liêng hòa hợp với con người.

----------------------- 
Ngày 18 tháng 11 năm 1993
97) Hỏi : Tâm thức của con người đang phát triển đến đâu ?

   Ðáp : Thưa, con người của thời đại, đang chạy theo đà tiến hóa của vật chất. Ngược lại, người tu thì đang chán ngán sự kích động của thiên cơ lại càng chăm chú tu thiền hơn, tâm thân bớt bận rộn hơn người chạy theo vật chất, cuối cùng của nó, tình tiền duyên nghiệp đều hư ảo và chẳng đi đến đâu cả, chỉ có tu thì mới thuận chiều tiến hóa hơn.

Kệ:
Chuyên tu lại giải quy hườn tiến
Chẳng có thở than chẳng cảm phiền
Quy hội chơn hồn tăng thức giác
Xuất hồn tiến hóa tự mình xuyên.

-----------------------
Ngày 21 tháng 11 năm 1993
98) Hỏi : Con đường duyên nghiệp bắt buộc mọi người phải tuân theo là sao ?

   Ðáp : Thưa, phần hồn giáng lâm cư ngụ trong xác phàm, bắt buộc phải bám víu theo sự kích động và phản động của cơ thể, cho nên tâm thức lu mờ, không nhìn thấy rõ hậu quả của mọi sự việc chính mình ham muốn. Cuối cùng cũng phải học dũng thăng hoa, chỉ có tu buông bỏ chuyện đời thì mới giải quyết được mọi sự việc đã lầm than, lui về lãnh vực thanh tịnh tu hành tiến hóa, ngỡ ra chính mình tạo khổ cho mình mà thôi.

Kệ:
Cuộc đời lôi cuốn thả trôi sông
Liều mạng không tu sống tham động
Tạo khổ phiền tâm trong khổ cảnh
Đi đi lại lại cũng lòng vòng.

-----------------------
Ngày 23 tháng 11 năm 1993
99) Hỏi : Người đời thường hay cầu xin sự giúp đỡ của Bề Trên tại sao ?

   Ðáp : Thưa, hồn bị giam hãm trong xác phàm, tạo thêm nghiệp chướng không lối thoát, tập quán ô trược, tưởng lầm là mình thanh cao và sung sướng hơn người khác, quên nhận lấy khổ cảnh của Trời ban để tiến hóa nhanh nhẹ, chống lại sự khổ hạnh tu học, thì phải chịu cảnh bơ vơ của phần hồn, không biết bám víu vào đâu? Đành phải cầu xin sự giúp đỡ của Bề Trên, ước mong mà không thành, cuối cùng cũng phải thọ nạn tùy theo duyên nghiệp.

Kệ:
Có hồn không biết hướng tâm linh
Tự hủy tạo mê lại khó minh
Chiều hướng chôn vùi trong bể khổ
Cuối cùng cũng phải tự làm thin

-----------------------
Ngày 24 tháng 11 năm 1993
100) Hỏi : Máy vi tính do đâu mà có ?

   Ðáp : 
Thưa, máy vi tính do bộ óc của con người tìm tàng và lưu trữ hình thành, mất rất nhiều thì giờ vật chất mới sắp xếp trật tự điện năng của khối óc, từ nặng trược đi đến thanh nhẹ. Người tu thiền nhiều năm tháng tham thiền nhập định phát triển khối óc hướng về thanh tịnh, điện năng thâu phóng để giải gọi là huệ, mọi người đều có. Xem hành giả tại mặt đất chịu sửa mình để nghiên cứu điện năng sẵn có liên hệ với chấn động điện năng của vũ trụ quang hay không? Nếu bằng lòng tham thiền nhập định thì sẽ được phát triển ánh sáng trong khối óc, sẽ tự nhiên thấy được những hình ảnh từ trong gốc gác của siêu nhiên thì khối óc sẽ được lành
mạnh và thanh tịnh, tự mình phát triển được nhiều lãnh vực và khám phá được những chuyện cần thiết thanh nhẹ, thì cuộc sống sẽ được an nhiên tự tại hơn, thần kinh khối óc sẽ được sống lại với chấn động của vũ trụ quang, trở về với thực tại nguyên thủy kim thân bất hoại, mọi sự tiếp xúc sẽ được dễ dãi hơn. Cho nên Bé thường nhắc với các bạn đạo rằng: Tu thiền là lợi ích vô cùng, cắm đầu lo tu thì sẽ được kết quả tốt ở tương lai, trở về với thanh tịnh thì sẽ có tất cả, một giờ thiền là một giờ học hỏi và tăng gia sự thanh tịnh của khối óc, phát triển và phát minh ở tương lai, chịu tu thiền thì sẽ có kết quả tốt ở tương lai.

Kệ:
Đường tu phát triển sống dài dài
Thức cảnh thức hồn chẳng có sai
Phát triển chơn hồn không động loạn
Lui về thanh tịnh thấy mình sai.

-----------------------
Ngày 30 tháng 11 năm 1993
102) Hỏi : Có nhiều người bạn đạo rất khó nhập định, tại sao ?

   Ðáp : Thưa, những người ấy đã tự tạo sự khó khăn cho chính họ quá nhiều, trong lúc thiền mà còn nhớ sự hơn thua vì ngoại cảnh, tâm động rất khó định, triền miên trong biển dục mà không tiến. Muốn nhập định thì phải tự buông bỏ tất cả, nhịn nhục tối đa thì mới tái tạo được sự nghiệp từ bi, giúp người không vụ lợi, tâm không thì mới dễ nhập định.

Kệ:
Thực hành bỏ của tâm thành kính
Giải quyết tâm linh cũng tự mình
Dứt khoát chuyện đời không chuyện nói
Nam Mô thanh tịnh tự phân trình.

-----------------------
Ngày 6 tháng 12 năm 1993
103) Hỏi : Cuộc sống hết duyên thì phải làm sao ?

    Ðáp : Thưa, cuộc sống hết duyên thì phải chấp nhận tiến hóa theo số phận mà thôi, chẳng còn lưu luyến việc đời nữa, nhứt tâm hướng về phần hồn mà luật nhân quả, cuối cùng cũng phải tiến hóa, theo thiên luật mà ổn định phần hồn. Mỗi người trên mặt đất này đều phải học và tiến tùy theo luật nhân quả. Có nhiều người hứa với Trời Phật, hoàn cảnh ổn định tôi sẽ tu suốt đời, nhưng tánh nào tật nấy, chẳng chịu thực hiện đứng đắn, cứ ỷ lại nơi Thần, Thánh, Trời, Phật, mang nhọc vào tâm, chuyện gần nhất trong thể xác cũng không lo, bệnh hoạn tấn công, đến phút cuối cùng không giải quyết được.

Kệ:
Thân tàn ma dại chẳng còn đi
Tức tối lân la cũng tại vì
Khó tránh lầm than trong cảnh khổ
Hồn tâm không nhẹ khó mà thi.

-----------------------
Ngày 11 tháng 12 năm 1993
104) Hỏi : Nhiều người thanh niên muốn chạy theo Vô Vi tu thì sao ?

    Ðáp : Thưa, tu Vô Vi là tự mình ý thức rõ ràng nguyên lý tự thức, chứ không phải chạy theo khối này khối nọ mà tạo sự loạn động cho quần sanh. Muốn tu Vô Vi thì phải ý thức và tự thức tập ngay hoàn cảnh sẵn có mà tiến thân, đời đạo song tu, kiếp này có được cơ hội làm người cũng do kiếp trước tạo thành. Tu ngay vị trí của chính mình thì mới giải được món nợ nghiệp duyên mà tiến hóa kịp kì. Hoàn cảnh là ân sư, nhịn nhục, thực hành, quán thông mọi mặt, nhiên hậu mới thấy rõ chơn lý mà tu, quán thông được đời đạo, thì mới thấy rõ được hiệu lực của pháp môn, giải quyết được việc của chơn tâm cho đến thể xác, thì cuộc sống sẽ được an vui và hạnh phúc. Bất cứ ở góc Trời nào cũng có thể tu được cả. Con người sanh ra trong trược khí bùn lầy, nếu ý thức được đời là tạm, thì mới hăng say trên đường tu học, lần lượt tự trở về với chơn tâm thanh tịnh, thì mọi việc sẽ giải quyết được tốt đẹp và đơn giản hơn xưa, phần hồn sẽ được rảnh rỗi, tự tiến vào lãnh vực thanh tịnh, thực hành tha thứ và thương yêu, biết quý trọng lẫn nhau, thì sẽ không còn buồn tủi nữa.

Kệ:
Tranh đua đổ vỡ lại không chừa
Khó khổ triền miên lại khóc mưa
Tự thức cảnh đời là giả tạm
Bền tâm học hỏi tiến thân vừa.

-----------------------
Ngày 12 tháng 12 năm 1993

105) Hỏi : Đúng theo lời sấm truyền, đến năm 2001 cả thế giới đều loạn lạc và thay đổi tình thế, Bé nghĩ sao về việc này ?

    Ðáp : Thưa, mọi việc sẽ được đổi mới, sau sự chết chóc khủng khiếp các nơi, nhơn sinh mới có cơ hội thức tâm, và sẽ tin nơi Trời Phật nhiều hơn, bắt buộc phải trải qua một cuộc thiên cơ thay đổi, loài người bắt buộc phải chấp nhận mà tiến hóa, tùy theo duyên nghiệp của mọi giống dân.

Kệ:
Thiên nhiên quán độ mỗi phần
Tùy duyên tiến hóa chuyên cần
Thực hành là chánh tùy duyên thức
Thế giới nhơn tình tạo nghĩa ân.

-----------------------
Ngày 14 tháng 12 năm 1993
107) Hỏi : Những người thực hành không đúng pháp có hại không ?

    Ðáp : Thưa, những người thực hành không đúng pháp thì phải chịu luật nhơn quả, bệnh hoạn khổ tâm, ngược lại, những người thực thi đứng đắn thì lúc nào cũng nhẹ nhàng và bớt lo âu.

Kệ:
Thanh thanh diệu diệu bớt lo âu
Tự thức trần gian tự giải sầu
Cảnh tạm Trời ban tình quý đẹp
Thông minh đức độ sống bền lâu.

-----------------------
Ngày 17 tháng 12 năm 1993
108) Hỏi : Người cứu người có kịp không ?

    Ðáp : Thưa, người thì chỉ cầu nguyện cho người thì có khi được khi không, còn việc cứu người thì tùy theo nhân quả mà tự cứu thôi. Thượng Đế là đấng toàn năng cũng phải bó tay trước sự tham muốn và ác độc của loài người. Ngược lại người tu thì tự cứu rõ ràng, hướng về cõi nhẹ thì được hút nhẹ, hướng về cõi trược thì sẽ được hút trược, công bằng trong định luật tiến hóa, dấn thân vô quái ngại, lập trường không thay đổi thì thấy rõ điều này.

Kệ:
Tu hành kham khổ chẳng mê say
Thức giác bền tâm tiến mỗi ngày
Quy hội tình Trời trong sống động
Tiến thân dễ dãi tiến hằng ngày.

-----------------------
Ngày 19 tháng 12 năm 1993
109) Hỏi : Ai là người giúp được gia cang yên ổn ?

    Ðáp : Thưa, người chịu tu thiền và gia tăng được đức nhịn nhục thì gia đình sẽ được yên ổn nhất, bớt đòi hỏi, thầm tu thầm tiến thì kết quả sẽ gặt hái được về sau.

Kệ:
Tiến thân nhịn nhục chẳng càu nhàu
Tiến hóa không ngừng hưởng trước sau
Giao cảm tình Trời không dấy động
Tự tu tự tiến rõ đuôi đầu.

-----------------------
Ngày 20 tháng 12 năm 1993
110) Hỏi : Những người tu lên được giới cao có dứt khoát nghiệp chướng trần gian không ?

    Ðáp : Thưa, những người tu được lên giới cao thì hoàn toàn sẽ dứt khoát nghiệp chướng tại trần gian mà tận tình tiếp tục phát triển về tâm từ bi, không thị phi và không lo lắng, quán thông trên mọi mặt, dứt trần tâm không tạo khổ.

Kệ:
Phát triển tâm linh tiến thẳng vô
Từ bi rộng mở tâm thường độ
An vui thanh tịnh trì tâm tiến
Chơn hồn phát triển nhớ Nam Mô.

-----------------------
Ngày 21 tháng 12 năm 1993
111) Hỏi : Những người tu cao có phản Thầy hay không?

    Ðáp : Thưa, những người tu cao chỉ biết ơn Thầy và không bao giờ phản Thầy. Ngược lại Thầy phải kính trọng và phó thác bất cứ việc gì hữu ích cho quần sanh. Còn tu cao mà thị phi nói xấu Thầy mình là tự phản bội lấy chính họ, suốt kiếp sẽ bị tổn thất điện năng sẵn có. Khổ! Khổ! Khổ! Mới có cơ hội trở lại con đường trung đạo, phần hồn sẽ bị ràng buộc bởi nghiệp lực gia cang, tiếp tục nói dóc không công và bệnh hoạn.


Kệ:
Tâm không minh chánh tạo điên khùng
Khó tiến khó tu khó ung dung
Tâm đạo không bền tâm tạo động
Phần hồn đau khổ tự mình nôn.

-----------------------
Ngày 28 tháng 12 năm 1993
112) Hỏi : Những người tu còn đặt điều nói xấu người khác thì hậu quả sẽ đi đến đâu ?

    Ðáp : Thưa, những người tu còn đi nói xấu người khác, thì tâm làm thân chịu, tự giam hãm mình trong lãnh vực eo hẹp, không phát triển được đạo tâm, cuối cùng chỉ lãnh lấy một sự đau khổ của nội tâm, tự mình không giải quyết được luôn luôn tự đắc tưởng lầm là đã đạt thành.

Kệ:
Tâm hành chánh pháp không sanh chuyện
Giải tiến không ngừng tự tiến xuyên
Hai nẻo đạo đời tâm tự thức
Chẳng còn mê chấp tự tham thiền.

-----------------------
Ngày 29 tháng 12 năm 1993
113) Hỏi : Người chơn tu hướng về dâm dục thì sao ?

    Ðáp : Thưa, người xưng danh tu đắc còn hướng về dâm dục, tức là quỉ tái bồi, tạo nạn cho chính mình, hậu quả khổ nạn triền miên.

Kệ:
Khổ! Không phát triển lại đảo điên
Tâm thức không hiền động triền miên
Dục giới hoành hành trong thiếu trí
Không thành tâm đạo lại hành điên.

-----------------------
Ngày 30 tháng 12 năm 1993
114) Hỏi : Người đời thích tham gia tu học, nhưng trong một thời gian rồi thay đổi bất ngờ và chán nản là sao ?

    Ðáp : Thưa, những người thích tham gia tu học trong một thời gian rồi chán nản, là vì tự bỏ quên lập trường của chính mình, tâm không trụ, trí không sáng, thiếu nhịn nhục, hướng ngoại tạo khổ cho chính mình mà không hay. Ngược lại, dốc lòng tu học cho đến cùng, tự nêu cao dũng chí thăng hoa thì đường đi sẽ được rộng mở và an nhiên tự tại, mặc cho đời thử thách.

Kệ:
Sóng nhồi cũng vậy trí vô can
Trí triển tâm minh chẳng bẽ bàng
Chơn hồn thanh nhẹ từ quang tiến
Chẳng khổ chẳng vui chẳng bàng hoàng.

-----------------------
Ngày 31 tháng 12 năm 1993
115) Hỏi : Tại sao những sự thắc mắc của người đời vẫn còn hoài ?

    Ðáp : Thưa, những sự thắc mắc đến từ sự tăm tối của nhơn sinh, vì hồn vẫn bị giam hãm trong sự tăm tối của thể xác, cho nên người đời được thì vui còn không được thì buồn, lúc nào cũng thiếu thốn ánh sáng trong nội tâm, rất khó khôi phục sự thanh tịnh từ xa xưa đã đánh mất. Ngược lại, người chịu tu thiền thì sẽ dần dần khôi phục tùy theo sự kiên tâm thực hành thanh tịnh, thì mới có kết quả tốt, cũng không ngoài sự nhịn nhục trong thực hành.

Kệ:
Thực hành giải tiến tâm trần trược
Giải chấp phá mê tự hướng về
Một cõi thanh cao hợp thức tiến
Không còn giao động thức muôn bề.

-----------------------
Ngày 2 tháng 1 năm 1994
116) Hỏi : Làm sao đạt được tâm thức thanh nhẹ ?

    Ðáp : Thưa, muốn đạt được tâm thức thanh nhẹ, phải tự cảm thức được sự vọng động và dứt khoát thì mới đạt được tâm thức thanh nhẹ. Tùy theo sự hướng tâm của hành giả thì mới có cơ hội thanh nhẹ tùy theo sự quán thông của trình độ tự nhiên và hồn nhiên.

Kệ:
Cảm thông chẳng có tâm phiền
Phát triển chơn hồn tự tiến xuyên
Buông bỏ tình đời tâm bớt loạn
Về không thanh nhẹ lại càng yên.

-----------------------
Ngày 4 tháng 1 năm 1994
117) Hỏi : Người tu Vô Vi có cơ hội phát triển hay không?

    Ðáp : Thưa, người tu Vô Vi luôn luôn có cơ hội phát triển. Sau khi thực hành phương pháp đứng đắn thì sẽ gặt hái được kết quả tốt đẹp và phát triển tùy duyên thanh tịnh của hành giả, chẳng có cao thấp như tình đời đã ấn định, công bằng bác ái rõ rệt hạnh đức tràn đầy, trăm hoa đua nở hướng về Trời Phật mà tiến.

Kệ:
Giải bỏ chấp mê tự trở về
Quy y thanh nhẹ chẳng ôm mê
Thực hành chánh pháp tùy duyên thức
Thế cảnh đảo điên chẳng chấp mê.

-----------------------
Ngày 6 tháng 1 năm 1994
118) Hỏi : Người tu cần có một số vốn để tiến thân hay không ?

    Ðáp :
 Thưa, người tu cần có một số căn bản tức là đức nhịn nhục, tin nơi khả năng nhịn nhục của chính mình mà tiến thân.

Kệ:
Tham thiền nhập định chuyện ưu cần
Nhịn nhục càng cao đóng góp phần
Trở lực không còn trong chơn thức
Bình tâm khai triển trì tâm thân.

-----------------------
Ngày 8 tháng 1 năm 1994
119) Hỏi : Người tu thiền cần thức nhiều hay là ngủ nhiều ?

    Ðáp : Thưa, người tu thiền cần chăm chỉ hành đúng pháp, sẽ có thức ngủ điều hòa, tùy theo nhu cầu của cơ thể, có giấc ngủ rất say và không kéo dài như người thường, ngủ dậy lúc nào cũng tỉnh táo và sáng suốt, nhớ sự quân bình sau khi thực tập.

Kệ:
Xác thân ổn định sống ôn tồn
Trí triển khai minh chẳng ác ôn
Giới luật công minh tình chuyển thức
Thanh thanh diệu diệu nhớ phần hồn.

-----------------------
Ngày 13 tháng 1 năm 1994
120) Hỏi : Muốn nuôi dưỡng đức tin thì phải làm sao ?

    Ðáp : Thưa, muốn nuôi dưỡng đức tin thì phải nhịn nhục và kiên nhẫn truy lùng nguyên lý của Chúa Phật, một cử động do Chúa do Phật mà ra thì đi đâu cũng thấy Chúa Phật. Từ đó sẽ có đức tin mãnh liệt và không sai chạy.

Kệ:
Tin Trời tin Phật tạo cơ may
Nhận thức tâm giao thấy rõ Thầy
Học hỏi không ngừng tâm ngộ đạo
Triền miên thanh tịnh hướng về Thầy.

-----------------------
Ngày 14 tháng 1 năm 1994
121) Hỏi : Một số người hướng tâm thực hành thanh tịnh có lợi ích gì không ?

    Ðáp : Thưa, một số người hướng tâm về thanh tịnh Bến Giác, rất có lợi ích cho tâm thân và thật sự ảnh hưởng quần sanh trong thực hành.

Kệ:
Thực hành chơn lý biết vô sanh
Cảm nhận đường tu phải thực hành
Thanh tịnh nhìn đời là cõi tạm
Phù sanh học hỏi hướng về thanh.

-----------------------
Ngày 15 tháng 1 năm 1994
122) Hỏi : Sự bình đẳng tâm giao có hữu ích gì không ?

    Ðáp : Thưa, sự bình đẳng tâm giao rất truyền cảm và rất hữu ích giữa người tu và người tu trong thực hành. Chỉ có người chuyên tu thiền mới phát triển được điển tâm cứu độ.

Kệ:
Thành tâm học hỏi niệm Nam Mô
Quý mến thương yêu tâm tự độ
Quán độ chơn hồn tâm tự thức
Chẳng còn loạn động tự mình vô.

-----------------------
Ngày 19 tháng 1 năm 1994
123) Hỏi : Cuộc sống hiện tại rất khó khăn, việc làm tìm không ra, thiên cơ chuyển động bất cứ lúc nào, mọi người đều lo lắng, phải làm sao mới được yên ?

    Ðáp : Thưa, cuộc sống hiện tại chuyển động quá mạnh, thì phải tu thiền thì mới đáp ứng được. Mọi sự kích động hiện tại, cần sự thanh tịnh và bình tĩnh trong lúc này, biết được phần hồn, thì mọi sự biến cố cũng sẽ được qua. Chúng ta nên hiểu rõ, làm người sanh ra lúc nào không biết và chết lúc nào cũng không hay, thì sẽ không còn nghĩ bàn về việc sống chết nữa mà lo âu vô ích.

Kệ:
Cuộc sống chánh tông của phần hồn
Tu thiền ổn định chẳng cầu mong
Trung tâm sanh lực đồng ban chiếu
Kích động không ngừng cũng về không.

-----------------------
Ngày 20 tháng 1 năm 1994
124) Hỏi : Ở thế giới này luôn luôn có hai thái cực khác nhau, một bên sung sướng và một bên đau buồn là tại
sao ?

    Ðáp : Thưa đó là luật quân bình của sự sống trên mặt đất này, cán cân của tạo hóa, nằm trong luật nhân quả rõ rệt, khai triển và biến dạng từ nghiêm luật có có không không, cứ vậy mà tiến hóa mãi mãi.

Kệ:
Công minh tiến hóa dài dài động
Có có không không tự chứng minh
Đời đạo quân bình tâm tự thức
Bền lâu tự cảm trong hành trình.

-----------------------
Ngày 21 tháng 1 năm 1994
125) Hỏi : Bản chất hiếu kì thì sao ?

    Ðáp : Thưa bản chất hiếu kì của nhân loại, thường nảy ra những sáng kiến mới. Ngược lại, người tu thiền hướng về thanh tịnh, thì càng ngày càng an nhiên tự tại hơn, bền tâm hành pháp và bớt lo âu.

Kệ:
Tu tâm giải quyết chuyện ưu sầu
Chẳng có buồn vui chẳng có đau
Duyên đạo thực hành tâm tự thức
Chẳng còn mê chấp chẳng lo rầu.

-----------------------
Ngày 24 tháng 1 năm 1994
126) Hỏi : Người nào xứng đáng thay thế Bé giúp đỡ người tu thiền tiếp tục thực hành ?

    Ðáp : Thưa, người nào thành tâm thực hiện pháp môn khai trí mở tâm, tức là người sẽ thay thế Bé, giúp đỡ bạn đạo tiến hóa. Chuyện của Trời Phật tiến hóa trong nguyên lý tự nhiên và hồn nhiên, không cần thế lực hay là sự giao phó, nó là sự ích lợi chung cho cộng đồng nhơn sinh tại mặt đất này. Người tu tinh tấn, có quyền ảnh hưởng người kế tiếp. Những người không có quyền, tức là những người áp dụng lý thuyết thiếu thực hành, không đủ tư cách giúp người kế tiếp. Xem sinh hoạt gia đình của chính hành giả mà nhận định mọi việc ở tương lai.

Kệ:
Giúp đỡ nhơn sanh tự tiến hoài
Dở hay không thấy thấy sửa sai
Nhịn nhục thực hành minh đạo pháp
Tự mình thanh tịnh chẳng lầm sai.

-----------------------
Ngày 26 tháng 1 năm 1994
127) Hỏi : Muốn cho đất nước bình an và phát triển thì phải làm sao ?

    Ðáp : Thưa, muốn đất nước bình an và phát triển, thì chánh quyền phải khuyến khích người dân hướng về đạo đức, hướng về con đường sửa tâm sửa tánh, biết tự thương yêu và quý trọng sự hiện hữu của thể xác, tu thiền thanh tịnh, tâm trí sáng suốt, hướng về con đường lợi ích chung, nước giàu dân mạnh, không còn sự cạnh tranh và chia rẽ, thực hành trong nguyên lý đời đạo song tu, đem lại hòa khí cho toàn dân, quốc thái dân an, đâu đâu cũng chung hợp trong tình thương huynh đệ.

Kệ:
Chung vui sum hợp hướng tâm về
Khai thác tâm linh chẳng bối bê
Thực hiện muôn loài chung một cõi
Tình thương dào dạt giúp muôn bề.

-----------------------
Ngày 29 tháng 1 năm 1994
128) Hỏi : Sức mạnh của người tu Vô Vi nằm ở đâu ?

     Ðáp : Thưa, sức mạnh của người tu Vô Vi nằm ở sự nhịn nhục và thanh tịnh, không mê không chấp.

Kệ:
Đi đâu cũng vẫn tiến âm thầm
Tận độ từ bi chuyển ý thâm
Phục vụ quần sanh cùng chuyển tiến
Đạo đời phát triển ý chơn tâm.

-----------------------
Ngày 3 tháng 2 năm 1994
129) Hỏi : Tại sao người đời luôn luôn thắc mắc ?

    Ðáp : Thưa, người đời luôn luôn còn thắc mắc, là vì trình độ tiến hóa của tâm linh càng được tiến hóa tùy theo hoàn cảnh thì lại càng muốn tiến xa hơn, truy tầm đích xác hơn. Cho nên Bé lưu lại Mục Bé Tám để giúp cho những bạn đạo cầu tiến giải trí trong lúc cần nó.

Kệ:
Lưu lại nhơn gian những dặn dò
Trí tâm khai triển chẳng quanh co
Đường đi trực giác tâm đi tới
Thức giác tự tu trí khỏi mò.

-----------------------
Ngày 6 tháng 2 năm 1994
130) Hỏi : Chuyện của Trời Phật là chuyện gì ?

    Ðáp : Thưa, chuyện của Trời Phật là chuyện thanh tịnh và ban chiếu, hằng cứu giúp, nếu cần tiếp xúc đến Trời
Phật thì phải cần có sự thanh tịnh của khối óc, thì rất dễ cảm động và thăng hoa, chỉ có người thật tâm tu thiền thì mới có cơ hội.

Kệ:
An nhiên tự tại tiến từ hồi
Quý trọng thương yêu chẳng có nhồi
Phật Pháp chơn hành tâm tự tại
Dở hay hay dở thức từ hồi.

-----------------------
Ngày 16 tháng 2 năm 1994
131) Hỏi : Làm người cần vui để làm gì ?

    Ðáp : Thưa, làm người cần vui để cho độc tố trong ngũ tạng được thoát ra, thay vì bị kẹt không thông, vui để thấy sự loạn động âm u của chính mình, thấy được mình u uất tăm tối là đại phước cho chính mình mà sửa tiến.

Kệ:
Tự mình sửa tiến dẹp tâm phiền
Khai mở vui tươi sống thức yên
Phiền não không còn tâm mến đạo
Thành tâm tu luyện tự mình xuyên.

-----------------------
Ngày 17 tháng 2 năm 1994
132) Hỏi : Làm người có hạnh phúc không ?
    Ðáp : 
Thưa, làm người rất đầy đủ hạnh phúc, đã có 
một thân xác rất vi diệu đã cấu trúc theo định luật tựnnhiên cầu tiến hòa hợp với siêu nhiên tức là sự thanh tịnh cần thiết cho tâm linh. Chỉ có sự ham muốn quá độ mới gây tai hại cho cơ thể và sai lạc chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kệ:
Thức giác minh tâm rõ tiến trình
Về đâu cũng thức tự mình minh
Ai gieo động loạn tâm ai khổ!
Học hỏi không ngừng xét xét minh.

-----------------------
Ngày 18 tháng 2 năm 1994
133) Hỏi : Người lớn tuổi hay quên là sao ?

    Ðáp : 
Thưa, người lớn tuổi hay quên là vì trong lúc 
trẻ cuộc sống không có trật tự, bộ thần kinh bị sử dụng quá nhiều trong giới tình, tiền, duyên, nghiệp mà không hay, tạo khổ cho chính mình, đến già hay quên là vậy, hay lo những chuyện ngoài khả năng của chính mình, tâm không yên, trí không ổn, mất vốn thanh tịnh.

Kệ:
Chuyện đời lắm chuyện chưa minh giải
Mối nợ trần gian chuyển biến hoài
Bỏ thức không hành tâm chẳng thức
Vía hồn không trụ sống bi ai!

-----------------------
Ngày 20 tháng 2 năm 1994
134) Hỏi : Ở thế gian này có lập nhiều cơ cấu tu học khác nhau có hữu ích gì không ?

    Ðáp :
 Thưa, cơ cấu tu học để phục vụ người kế tiếp, 
tùy duyên của mọi người, sau khi thực hành pháp môn của chính họ, đem lại lợi ích cho tâm thân của chính họ, nhiên hậu mới bằng lòng dấn thân phục vụ cho người kế tiếp, ước mong cải tiến được một phần lớn lao cho cộng đồng nhân sinh.

Kệ:
Thiết tha dẫn tiến hành trình tịnh
Khai mở chơn hồn tự giác minh
Thay đổi không còn giao ý động
Cảm minh thiên địa sống tâm linh.

-----------------------
Ngày 23 tháng 2 năm 1994
135) Hỏi : Do đâu tạo ra sự bất tín ?

   Ðáp :
 Thưa, sự bất tín do tâm của con người thay đổi, mất tất cả lập trường của chính họ, tự tạo khổ cho nhau, trước sau không đồng nhất.

Kệ:
Tâm xiêng mất trí tạo phiền rối
Khó gỡ tâm tư nuốt khó trôi
Gieo họa cho mình tâm khó thức
Khó yên khó đủ khó về ngôi.

-----------------------
Ngày 24 tháng 2 năm 1994
136) Hỏi : Những người đàn bà bị chồng bỏ, chồng chê thì phải làm sao ?

   Ðáp :
 Thưa, những người đàn bà bị chồng bỏ, chồng chê, là một cơ hội tốt cho người tìm đường đi tu, hết duyên lại có cơ hội sửa mình và nhịn nhục tối đa phần hồn mới được tiến hóa, dứt bỏ sự khổ tâm lưu luyến tình đời đen bạc không đi vào đâu, và thật sự hướng tâm về thanh tịnh.

Kệ:
Duyên đời tan rã lại càng minh
Đạo pháp phân minh rõ trí tình
Học khổ học lành tâm ngộ pháp
Trì tâm tu luyện trí càng minh.

-----------------------
Ngày 25 tháng 2 năm 1994
137) Hỏi : Ở trên đời này mọi người đều sống trong hy vọng tại sao ?

   Ðáp :
 Thưa, ở trên đời này mọi người đều sống trong hy vọng, tại vì lòng tham sẵn có trong lúc chào đời, hít được dưỡng khí thanh nhẹ, lớn lên muốn có hoài dưỡng khí thanh nhẹ trong cuộc sống, biến thể của nó tạo thành tánh tham, tham sống sợ chết là đại tham, chứ kì thật sống lúc nào cũng không biết và chết lúc nào cũng không hay. Ngược lại, người tu Vô Vi, thanh tịnh xuất hồn là chết trước khi chết, tự nó giảm bớt sự tham lam về sự sống chết.

Kệ:
Trong không mà có vẫn sanh tồn
Có khổ có thanh tự thức tôn
Cao đẹp tình Trời ai cũng thích
Sống còn tiến hóa giữ phần hồn.

-----------------------
Ngày 2 tháng 3 năm 1994
138) Hỏi : Mê tín là gì ?

   Ðáp : 
Thưa, mê tín là những chuyện chính mình không làm sao thành công được, mà cứ bắt buộc người khác chạy theo đường lối của chính mình, tức là mê tín, thiếu thành thật với chính mình, và tạo khổ cho người khác.

Kệ:
Làm sao phát triển trí u mê
Thực tế không tu lại bộn bề
Lẩn quẩn trong vòng không lối thoát
Trí ý không thông lại bối bê.

-----------------------
Ngày 3 tháng 3 năm 1994
139) Hỏi : Tu không đến đích thì phải làm sao ?

   Ðáp : Thưa, tu không đến đích là tâm chưa định, thì phải thật sự nhịn nhục và hòa đồng thì trí mới mở, tâm mới khai, từ từ sẽ có kết quả tốt.

Kệ:
Thực hành nhịn nhục trí tâm khai
Tiến hóa không ngừng chẳng trả vay
Tuệ giác gia tăng quy chánh pháp
Giải minh đời đạo chẳng lầm sai.

-----------------------
Ngày 5 tháng 3 năm 1994
140) Hỏi : Người tu ước mong đạt được những gì ?

   Ðáp : Thưa, người tu ước mong đạt được sự thanh tịnh của nội tâm. Đối với người tu thiền bất cứ pháp môn nào cũng phải tận tâm, tận tình thì cũng đạt được sự thanh tịnh của pháp môn ấy, cũng do sự kiên trì và nhịn nhục thì mới đạt thành.

Kệ:
Thực hành tinh tấn hướng về thanh
Giải khổ giải sầu chẳng có tranh
Chơn chất thực hành không ý động
Bình minh thanh nhẹ trở về nhanh.

-----------------------
Ngày 10 tháng 3 năm 1994
141) Hỏi : Phần âm là gì ?

   Ðáp :
 Thưa, phần âm là phần nặng trược điện năng đi xuống, ở trong xác thì hướng về dục, còn ở người đời thì đấu tranh sanh giặc, ở cõi âm thiêng liêng thì thúc đẩy xúi dục làm điều tiêu hao bất chánh, âm u và không thích ánh sáng, độc tài củng cố những việc không cần thiết, cuối cùng không đi đến đâu cả, tạo nghiệp khổ tâm mà không hay. Ngược lại, người tu thiền đứng đắn thì chỉ có giải mở nghiệp tâm và sáng suốt, tự trở về với thực chất ánh sáng từ bi, thích giúp đỡ và xây dựng quần sanh, không khác tình thương của mặt Trời đang ban chiếu cho mọi giới, bình đẳng, thương yêu và cứu độ.

Kệ:
Chuyển thức quy nguyên tự khuyến vô
Cảnh Trời thanh nhẹ niệm Nam Mô
Trí thanh tâm nhẹ quy giềng mối
Phát triển vô cùng tự mình vô.

-----------------------
Ngày 13 tháng 3 năm 1994
142) Hỏi : Tại sao người truyền pháp muốn người mới tu, thiền nhiều hơn là nói nhiều ?

   Ðáp : 
Thưa, người mới tu, từ đời qua đạo, thiền là con đường bước vào đạo, thiền là thật sự đi vào đạo, sẽ không còn bị luân hồi khổ cảnh, tự mình tiến thoát.

Kệ:
Âm u cũng tại trí mình mù
Nhập định tham thiền trí ý tu
Khai mở tâm linh đồng chuyển thức
Tham thiền nhập định trí an du.

-----------------------
Ngày 14 tháng 3 năm 1994
143) Hỏi : Ở đời này hay mê hoặc bởi tin đồn tại sao ?

   Ðáp : 
Thưa, làm người ai cũng muốn có một cuộc đổi mới thay vì cũ, muốn người khác làm việc không công cho chính mình, chính mình lại không chịu làm, cho nên những người thiếu hành đều bị rơi rớt là vậy, tham vọng chưa dứt thì tự lực không phát triển, tâm không tròn, hạnh đức không thành tựu, trí không sáng, hành không tiến.

Kệ:
Trí ý song tu sáng tỏ hiền
Quy nguyên giềng mối sống an yên
Không còn mê loạn tâm tròn trịa
Phát triển vô cùng tự giác xuyên.

-----------------------

Ngày 15 tháng 3 năm 1994
144) Hỏi : Làm người được người khác nâng đỡ lại vui, ngược lại, lại buồn tại sao ?

   Ðáp :
 Thưa, làm người chưa ý thức được bản năng của chính mình, thì cần có giới phục vụ hướng về tiền quên chính mình là vậy, bỏ quên phần thanh tịnh căn bản tự tạo khổ mà thôi.

Kệ:
Sống chết luân lưu khó luận bàn
Dở hay hay dở chuyển phân sang
Tình đời đen bạc tâm hành tiến
Đời đạo song hành tự cảm an.

-----------------------
Ngày 16 tháng 3 năm 1994
145) Hỏi : Chuyện tà ma là gì ?

   Ðáp : 
Thưa, chuyện tà ma là chuyện thay đổi bất ngờ biến thành trạng thái bất thường, mê theo giới cảnh bên kia thế giới, luận thuyết không rõ rệt, khối óc mất quân bình, đầu ê ngực nặng hướng về dục, nói chuyện thiêng liêng cõi âm nhiều hơn, bất đồng ý kiến với nhiều người ở xung quanh.

Kệ:
Tin nơi chuyển thức bên ngoài động
Nóng nảy sân si khó tiến thông
Nhận thức sai lầm do ý tưởng
Ngày đêm không khỏe chỉ cầu mong.

-----------------------
Ngày 17 tháng 3 năm 1994
146) Hỏi : Người đời động tại sao ?

   Ðáp :
 Thưa, từ lúc chào đời sống quen với ngoại cảnh, khả năng càng ngày càng yếu, không tự chủ được, chỉ có ước vọng và cầu mong mà thôi. Ngược lại, người chịu tu thiền tự động dứt khoát với ngoại cảnh, tâm dũng mãnh hướng về vô sanh bất diệt, có không không có không can dự đến tâm thức, sẽ có một cuộc sống rất yên ổn.

Kệ:
Biết ta sẵn có phần hồn tiến
Sáng suốt minh tâm giải nỗi phiền
Ý nguyện không rời duyên tự thức
Bình tâm học hỏi tự mình xuyên.

-----------------------
Ngày 20 tháng 3 năm 1994
147) Hỏi : Tin ma, ma có nhập xác hay không ?

   Ðáp : Thưa, tin ma thì ma có cơ hội nhập xác, ngược lại, tin Trời thì Trời độ. Chúng ta có thể phân minh rõ rệt, hai luồng điển khác nhau: Hướng thượng tức là tin Trời Phật, hướng hạ cầu xin phù hộ ma quỷ áp đảo. Cho nên có những gia đình đốt nhang khói cúng quảy hằng ngày nhưng cuối cùng cũng phải chịu hoạn nạn, không thể cứu được như là đụng xe, làm ăn thất bại, bệnh hoạn nan y, tánh tình bất ổn, cầu xin đủ thứ mà không thành. Ngược lại, người chịu tu thiền, theo đường lối của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, thì đêm đêm lo thực hành tự giải thì rất ít có cơ hội đụng chạm với khối trược, tự hướng về thanh tịnh, lãnh vực kiến thức từ bi càng ngày càng lớn rộng, tự hóa độ được nạn tai.

Kệ:
Tu tâm tự luyện luyện phân bài
Thanh trược phân minh chuyển thức hai
Chơn lý thực hành không động loạn
Minh tâm kiến tánh chẳng bi ai.

-----------------------
Ngày 22 tháng 3 năm 1994
148) Hỏi : Qua những cơn khủng hoảng của thiên cơ, làm người phải sống cách nào ?

   Ðáp :
 Thưa, qua cơn khủng hoảng của thiên cơ, làm người mới có cơ hội biết được sự liên hệ của con người
đối với Trời Phật rất quan trọng.

Kệ:
Bình tâm chẳng có dám đòi mong
Lo liệu tự tiến lại tự phòng
Quý trọng thiên cơ mình thức giác
Bền lâu tự thức chẳng cầu mong.


-----------------------
Ngày 23 tháng 3 năm 1994
149) Hỏi : Những người tu Vô Vi cần thiền nhiều hay không ?

   Ðáp : 
Những người tu Vô Vi cần thiền nhiều thì mới dễ sớm thức tâm, ngược lại, người thiền ít nói nhiều thì chỉ có dẫn sai tâm thức, trí khó sáng, tâm khó minh. Đạo sẽ được học nơi cõi siêu giác do sự dày công thực hành của mỗi hành giả.

Kệ:
Vui trong tự thức tự an bài
Khai sáng tâm linh tiến chẳng sai
Điêu luyện hằng ngày tâm tự giác
An vui thanh nhẹ sáng hằng ngày.

-----------------------
Ngày 24 tháng 3 năm 1994
150) Hỏi : Người tu đọc kinh nhiều có ích lợi ích gì không ?

   Ðáp :
 Thưa, người tu đọc thuộc lòng tất cả kinh kệ, lớn tiếng không có lợi ích gì cả; khẩu khai thần khí tán, không lợi ích bằng suy nghiệm từ chữ một, xét xem lời kinh kệ từ đâu đến? Có phải từ hành giả đạt thành bằng phương tiện thực hành thanh tịnh mà tự thức, rồi lưu lại lời hay ý đẹp gom góp thành kinh, chuyển ý cho người kế tiếp tự thức mà tu. Tu thì phải hành thì mới có, chứ không phải ê a mà thành được việc gì?

Kệ:
Tu tâm tự thức trí tâm hòa
Trí tuệ khai minh tịnh thức ra
Vượt khỏi tâm đời minh trí đạo
Càn khôn vũ trụ chẳng còn xa.

-----------------------
Ngày 25 tháng 3 năm 1994
151) Hỏi : Muốn tìm hiểu một y sư có hạnh đức thì phải làm sao ?

   Ðáp :
 Thưa, muốn hiểu rõ một y sư có hạnh đức thì phải nhìn vào linh khí hiện trên mặt của người, thì mới rõ được đức độ của chính họ. Nếu người không có linh khí, thì nói rất hay nhưng bốc thuốc không 
hay vì thiếu y đức.

Kệ:
Thuốc hay người trị không thông suốt
Dẫn điển đi đường không chuyển tiến
Không thông lại nghẹt gieo thêm bệnh
Gieo nạn bệnh nhơn tạo nỗi phiền.

-----------------------
Ngày 26 tháng 3 năm 1994
152) Hỏi : Thế gian ai ai cũng ham vui và hạnh phúc, tại sao ?

   Ðáp :
 Thưa, nhơn loại mang xác phàm cấu trúc bởi cặn bã của thanh quang, ai ai cũng thích sáng và vui, chung hợp hòa bình là hạnh phúc. Nhờ vậy cho nên loài người ham sống và sợ chết, tiếc uổng mà không biết làm sao để đạt được mục đích, chạy theo nghịch cảnh mà tiến thân, không chịu thực hành một phương pháp cải tiến tâm linh hữu ích cho chính mình như Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp: Khứ trược lưu thanh, minh chánh, tự truy tầm tận gốc, tùy hoàn cảnh mà tiến, tùy khả năng mà trụ.

Kệ:
Tu tâm giải tiến giải mê mù
Thế giới vui chung chẳng ngốc ngu
Thanh tịnh do mình tâm tự thức
Giải phân đời đạo tự mình tu

-----------------------
Ngày 31 tháng 3 năm 1994
153) Hỏi : Bóp méo sự thật là sao ?

   Ðáp :
 Thưa, bóp méo sự thật là học văn chương, viết cho suôn sẻ mạch lạc, từ đó làm mất luôn thực chất của sự thật, cuối cùng chỉ hại mình mà thôi, cũng như dịch kinh Phật, hành văn theo đời nay, thì thực chất không còn nữa, tam sao thất bổn là vậy.

Kệ:
Đổi thay thay đổi hằng ngày tiến
Chẳng có nghĩ suy chẳng có phiền
Nguyên lý Trời ban đều sống động
Cảm thông thiên địa thức tâm liền.

-----------------------
Ngày 1 tháng 4 năm 1994
154) Hỏi : Muốn tránh khỏi cuộc đời đau khổ thì phải làm sao ?
   Ðáp : Thưa, muốn tự tránh khỏi cuộc đời đau khổ thì phải tự tu tự thức mới thấu đáo được nguyên lý vô sanh, dũng hành trong thanh tịnh. Dứt khoát tiền tài danh vọng nhơn duyên, thì mới có cơ hội bước vào lãnh vực thanh tịnh của nội tâm, bằng lòng nhịn nhục thăng hoa, phần hồn thức giác vô tư, làm việc gì cũng có kết quả tốt. Không tham tiền sẽ có uy tín và có tiền, không tham tình đời, thì tình Trời sẽ được mở rộng, tâm thân sẽ được an lạc, vui hành trong chơn thức.
Kệ:
Bình tâm học hỏi trí phân minh
Cơ thể lân la thức thế tình
Học khổ thực hành chơn đạo pháp
Quy nguyên giềng mối thức hành trình.

-----------------------
Ngày 6 tháng 4 năm 1994
155) Hỏi : Tu mở bộ đầu là sao ?

   Ðáp : 
Thưa, tu mở bộ đầu là phải dày công hành đúng pháp, thì mới cảm thấy bộ đầu rút thẳng lên khi nhắm mắt. Tu lâu lại càng thấy rõ hơn, hỏi việc gì cũng có câu trả lời rõ rệt, không bị nhầm lẫm như đọc sách và truyền khẩu. Thấy thật nói thật, hành đúng sẽ nói đúng, sáng suốt trong tự nhiên và hồn nhiên, chứ không có vá víu vô trách nhiệm.

Kệ:
Điển tâm khai mở sống vui hòa
Trí giác giác tha chẳng có xa
Thanh tịnh bền lòng tâm tự tiến
Khai minh trí tuệ tự minh qua.


-----------------------
Ngày 8 tháng 4 năm 1994
156) Hỏi : Đồng tiền có phải sực mạnh trên mặt đất này hay không ?

   Ðáp : 
Thưa, đồng tiền cũng là sức mạnh, cũng là con dao hai lưỡi, có tiền giết người và cứu người cũng được, nhưng nó chỉ là tạm thôi, cuối cùng của nó là phần hồn phải tự cứu, nhân nào quả ấy không sai, căn cứ theo luật nhân quả mà sống thì mọi việc sẽ được êm xuôi, tâm làm thân chịu, chẳng ai trách ai cả! Về người tu thì ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, phải tự dấn thân tu học lâu dài, bền tâm vững chí thì phần hồn mới được yên ổn về sau.

Kệ:
Tự tu, tự thức rõ đuôi đầu
Chuyển tiếp không ngừng trí sáng lâu
Đức độ cứu người tâm chẳng loạn
Thực hành nhân quả rõ chiều sâu.

-----------------------
Ngày 9 tháng 4 năm 1994
157) Hỏi : Tu mà còn chia phe lập đảng thì sao ?
   Ðáp : Thưa, tu mà còn chia phe lập đảng chứng minh là người tu thiếu hướng thượng tiến tới mục đích chung. Ngược lại, những người dấn thân dốc lòng tu học trong thực hành thì tương lai sẽ hội tụ tốt đẹp tự nhiên hơn. Sự hội tụ bất ngờ mới thật là dung điểm hội tụ. Không có cạnh tranh, không khí thanh nhẹ, đạt thức hòa bình trong nội tâm.

Kệ:
Chung vui sum họp mừng thầm tiến
Sáng tỏ chơn tâm chẳng tạo phiền
Dìu dắt thật tình không xảo trá
Thương yêu tha thứ sống bình yên.

-----------------------
Ngày 14 tháng 4 năm 1994
158) Hỏi : Gốc gác tâm linh của loài người ở đâu ?

   Ðáp : 
Thưa, gốc gác tâm linh của loài người vốn ở nơi thanh tịnh xuất phát, nó là một điểm linh quang thanh tịnh, nó cũng là ánh sáng của mặt đất, có óc sáng tạo vật chất gọn đẹp. Cho nên qua cơn điêu luyện của tình đời, ai ai cũng muốn hướng về thanh nhẹ mà an hưởng, chỉ có thực hành tu thiền thì mới cảm giác điều này.

Kệ:
Sống vui đạm bạc không đòi hỏi
Học hỏi không ngừng ý sáng soi
Cao đẹp trong lòng mình thức giác
Quy y Phật Pháp tiến hoài hoài.

-----------------------
Ngày 16 tháng 4 năm 1994
159) Hỏi : Duyên Trời tận độ chúng sanh bằng cách nào?

   Ðáp :
 Thưa, duyên Trời tận độ chúng sanh qua thể xác vi diệu, điêu luyện hồn tiến hóa qua cơn kích động và phản động của cuộc sống và chết. Nhìn xác thấy luật nhân quả phơi bày trên mặt và hành động. Mỗi mỗi đều có kỷ lục rõ rệt. Cho nên người đời mang xác làm người cần tu để thấy rõ mình hơn mà định hướng.

Kệ:
Tự tu, tự tiến mới minh tường
Thức giác quy hồn rõ ánh gương
Tình đẹp Trời ban tâm tự thức
Khai quang tâm thức rõ thêm đường.

-----------------------
Ngày 17 tháng 4 năm 1994
160) Hỏi : Thế gian hay lường gạt, tại sao ?

   Ðáp : Thưa, thế gian hay lường gạt tại vì hướng ngoại, khối óc thần kinh yếu, sợ mất mà muốn có, không cần biết hậu quả ra sao, đi tới, đi tới tạo cho cuộc sống của phần hồn mất trật tự mà không hay; Vì tham, vì tiền, giờ ăn giấc ngủ không còn nữa, thở than than thở không sao cứu được.

Kệ:
Mất nguồn thanh tịnh tạo đau thương
Khổ xác khổ tâm khó chuyển hườn
Căn cội không còn đành thất thoát
Giết nhau mưu lợi khổ không lường.

-----------------------
Ngày 21 tháng 4 năm 1994
161) Hỏi : Cả thế giới đang nói chuyện gì ?

   Ðáp :
 Thưa, cả thế giới đang nói chuyện đã rồi, gọi là lý luận của học giả, tạo loạn cho nội tâm, mà đành quên lãnh vực thanh tịnh của chính họ, làm việc không cần thiết, tự hại tâm thân.

Kệ:
Ổn định không hành, hành loạn động
Cầu xin bất chánh lại ước mong
Khổ không tự giải nhờ tha lực
Thế giới đảo điên tự tréo tròng.

-----------------------
Ngày 24 tháng 4 năm 1994
162) Hỏi : Người tu thiền gặp trở ngại càng ngày càng nhiều tại sao ?

   Ðáp : 
Thưa, người tu thiền gặp trở ngại càng ngày càng nhiều, chứng minh sự tiến hóa của tâm linh có chiều phát triển, gặp nhiều nghịch cảnh hơn, nhiên hậu mới có cơ hội thông cảm chính mình nhiều hơn, dứt khoát thực hành hướng về thanh tịnh, tha thứ và thương yêu, mọi việc sẽ được tốt đẹp hơn.

Kệ:
Chiều sâu tâm đạo vượt trùng dương
Trở ngại núi sông tự mở đường
Xuất phát chơn hồn chuyển xuất ngôn
Quy y tam bảo sồng vô lường.

-----------------------
Ngày 25 tháng 4 năm 1994
163) Hỏi : Nhơn loại mỗi người có một cách sống, và một cách chết khác nhau có phải không ?

   Ðáp : Thưa, nhơn loại kể cả cầm thú mỗi một đơn vị tiến hóa khác nhau, tùy theo luật nhân quả của phần hồn. Chỉ có luật nhân quả mới đáp lại luật công bằng cho mọi tâm linh.

Kệ:
Giáng sanh tiến hóa hành trình động
Khai triển tâm linh tiến một vòng
Sống động tình Trời đang quán xuyến
Quy y chơn giác xét phân minh.

-----------------------
Ngày 28 tháng 4 năm 1994
164) Hỏi : Muốn xem hạnh đức của người tu thì phải làm sao ?

   Ðáp :
 Thưa, muốn xác nhận hạnh đức của người tu thì phải xem kĩ hành động của họ có liên hệ đến tình tiền duyên nghiệp hay không. Nếu còn sự ham muốn về bốn điều kể trên, thì không sao tránh khỏi nghiệp lực lôi cuốn, khó thanh và khó hòa, có thể biệt lập trong duyên nghiệp, khổ mà không hay.

Kệ:
Chuyện chi cũng muốn làm thầy
Khổ trí cực tâm khó đổi thay
Mê chấp đủ điều trong vọng động
Sân si khó tánh khổ hằng ngày.

-----------------------
Ngày 1 tháng 5 năm 1994
165) Hỏi : Thiên cơ là gì ?

   Ðáp :
 Thưa, thiên cơ là chuyện khó tin và chưa đến. Không gì bằng sự hiện diện của con người trên mặt đất. Việc xảy ra là việc đã rồi, chịu chấp nhận là sẽ có cơ hội cải tiến, không nên tin mà tạo loạn cho chính mình. Có ăn, có uống, có làm, có tu là có tiến, cứ vậy mà tiến hóa thì sẽ không bao giờ bị mê lầm tương lai hay ngoại cảnh.

Kệ:
Trì tâm học hỏi cứ chuyên hành
Khai trí minh tâm chuyển thức thanh
Đời tạm không còn nuôi luyến tiếc
Thực hành cho pháp tiến càng nhanh.

-----------------------
Ngày 2 tháng 5 năm 1994
166) Hỏi : Người chơn tu còn thắng bại hay không ?

   Ðáp : Thưa, người chơn tu là người ý thức được tự tu là quan trọng, biết được luật nhơn quả là cuối cùng chính mình phải gánh chịu những gì mình đã làm, cần xem xét hạnh đức của chính mình, hơn là hướng về con đường thắng hay bại.
Kệ:
Quân bình chẳng có ăn thua động
Khai triển tâm linh chẳng phập phồng
Quy hội tràn đầy tình chuyển thức
Có không không có chuyện không tòng.

-----------------------
Ngày 3 tháng 5 năm 1994
167) Hỏi : Những lời truyền thuyết không đứng đắn có hại không ?

   Ðáp :
 Thưa, những truyền thuyết không đứng đắn rất có hại cho người kế tiếp, sẽ lạc và sự mê tín dị đoan. Tự mình tu giải nghiệp tâm là điều rất cần thiết.

Kệ:
Thực hành đứng đắn giải tâm mê
Pháp giới khai thông tự trở về
Sáng tỏ bộ đầu không nghẹt thức
Quán thông đời đạo chẳng còn mê.

-----------------------
Ngày 8 tháng 5 năm 1994
168) Hỏi : Tại sao sự quyết định của loài người không dứt khoát ?

   Ðáp : Thưa, sự quyết định của loài người không dứt khoát là tại mắt thấy, tâm không định, lập trường không vững, rất khó dứt khoát.

Kệ:
Thiếu hành thực chất không khai triển
Hục hặc không thông nẻo các miền
Quấy phá tự mình tâm tạo động
Tâm thân bất ổn khó mà yên.

-----------------------
Ngày 9 tháng 5 năm 1994
169) Hỏi : Tình thương của người tu đắc lớn rộng cỡ nào ?
   Ðáp : Thưa, người tu đắc tức là hiểu đạo, muốn cho mọi người được tu, tạo hòa khí cho cộng đồng nhơn sinh. Chơn tình bộc phát không bao giờ chán đạo. Dấn thân cứu độ tâm linh, sống trong khổ nhục, nhưng không bao giờ khổ, sống vui với tình Trời cao đẹp.

Kệ:
Tranh Trời cao đẹp độ nhơn gian
Trí tuệ thanh cao tự bạc bàn
Nguyên lý sanh tồn nào hoại nát
Cảm thông thiên địa tự mình an.

-----------------------
Ngày 10 tháng 5 năm 1994
170) Hỏi : Bạn đạo Vô Vi cần sự cạnh tranh tu tiến hay không ?

   Ðáp :
 Thưa, bạn đạo Vô Vi rất cần sự cạnh tranh tu tiến giữa bạn đạo và bạn đạo. Cần nhìn hạnh đức của người tu tiến, lập hạnh cố gắng tu hơn. Hạnh đức của người tu tiến lúc nào cũng hỗ trợ cho những người mới tu hay là tu chậm. Cho nên Bé thường xuyên khuyên bạn đạo nhịn nhục tối đa giữa bạn đạo và bạn đạo để thu thập sự thanh tịnh chung. Bạn đạo Vô Vi thường bị đụng chạm trong lúc bàn bạc bất cứ đề tài nào. Người trong nhóm dù có đụng chạm cách mấy đi nữa, cũng không thoát khỏi tình yêu thương căn bản của Thượng Đế đã gieo trồng từ bao nhiêu kiếp, trong đó bông hoa và cây cỏ cũng có phần.

Kệ:
Tánh tình động loạn tự minh phân
Trắc trở vượt qua nguyện góp phần
Không có, có không tùy chuyển thức
Minh tâm kiến tánh tự phân trần.

-----------------------
Ngày 18 tháng 5 năm 1994
171) Hỏi : Tình thương và đạo đức do đâu mà có ?

   Ðáp : 
Thưa, tình thương và đạo đức do sự thật thà và chất phác của mọi ngưởi đóng góp hình thành sự hòa đồng tương trợ lẫn nhau.

Kệ:
Chung vui kẻ trước và người sau
Tiến hóa cùng nhau kết nhiệm mầu
Trái mặt đồng đều tâm chuyển thức
Cộng đồng sum hợp tiến về mau.

-----------------------
Ngày 23 tháng 5 năm 1994
172) Hỏi : Người đời ai ai cũng thích vui, tại sao ?

   Ðáp : Thưa, người đời ai ai cũng thích vui, tại vì mắt mũi tai miệng hướng ngoại, thích nhìn và nghe những gì mình không thể làm được, lầm tưởng đó là sự thật mà vui theo, chứ kì thật không vui. Người tu đạo, nhìn ngược lại vào trong, thì mọi việc đều giả tạm và không thật với lòng mình, sẽ bác bỏ những điều không cần thiết, tránh được những sự đam mê không lối thoát, thực hành những điều cần thiết cho tâm thân.

Kệ:
Đào sâu nguyên lý giữa tâm thân
Thực hiện quang khai rất tối cần
Mê loạn không còn tâm thức giác
Vui trong thanh tịnh tiến ân cần.

-----------------------
Ngày 28 tháng 5 năm 1994
173) Hỏi : Hoàn cảnh là gì ? Tại sao có nhiều người trách móc vì hoàn cảnh mà không tu được ?

   Ðáp : 
Thưa, hoàn cảnh là ân sư, nếu chịu tiếp tục nhịn nhục lui về trật tự thì mọi việc sẽ được êm xuôi và vui đẹp.

Kệ:
Biết mình giới hạn chẳng cần thêm
Nhịn nhục thương yêu tự tạo niềm
Xây dựng thông hành trong ý tưởng
Bền lâu thanh nhẹ chẳng cần thêm.

-----------------------
Ngày 29 tháng 5 năm 1994
174) Hỏi : Muốn xuất hồn, xuất vía thì phải làm sao ?

   Ðáp : Thưa, muốn xuất hồn, xuất vía thì phải dốc lòng tu học, thực hiện phương pháp đứng đắn, niệm Phật liên tục ngày cũng như đêm, quân bình toàn bộ thần kinh khối óc, không khác chi chiếc phi cơ trước khi rời khỏi mặt đất, thì phi công phải xem lại mọi cơ cấu của chiếc phi cơ, đạt tới tiêu chuẩn phi xuất nhiên hậu mới thực hiện chuyến bay. Còn hồn muốn rời xác thì dứt khoát duyên nghiệp mới được rảnh rỗi ra đi. Khi mọi sự được an nhiên, thì lúc nhắm mắt thấy mình đang ở nơi khác, tức là rời khỏi thể xác, cảm thức thanh nhẹ, ý tưởng là phải có trước mắt, trong không mà có là vậy.

Kệ:
Quy nguyên thanh nhẹ chẳng buồn phiền
Thanh tịnh thực hành trí cảm yên
Quy hội chơn hồn tâm xuất phát
Tiên bồng thanh nhẹ tự mình xuyên.

-----------------------
Ngày 30 tháng 5 năm 1994
175) Hỏi : “Thiên thượng nhơn gian vi ngã độc tôn” là sao ?

   Ðáp : Thưa, “ thiên thượng nhơn gian duy ngã độc tôn” tức là Trời ban thanh khí điển nuôi dưỡng phần hồn, cộng với sự phát triển của thực phẩm và vật chất từ vũ trụ quang mà hình thành, phụng dưỡng phần hồn, phát triển về chiều hướng tâm linh bất diệt vô sanh vô tử, chỉ có nhịn nhục để tiến hóa mà thôi, sự cộng đồng đều cho mọi tâm linh trên mặt đất tạm bợ này.

Kệ:
Sống động thực hành chuyển mưa mây
Đồng tâm hiệp lực xét mỗi ngày
Trí đạo không còn mê loạn tín
Thực hành chơn pháp tránh đọa đày.

-----------------------
Ngày 31 tháng 5 năm 1994
176) Hỏi : Những người truyền pháp bị chỉ trích nặng thì phải làm sao ?

   Ðáp :
 Thưa, những người truyền pháp bị chỉ trích nặng thì phải tự lui về thanh tịnh và thân tâm lúc nào cũng cảm ơn sự chỉ trích. Xem những lời chỉ trích mới thật sự là Thầy của ta, rồi mọi sự sẽ được tiến về lãnh vực thanh tịnh. Tiếp tục hành sự, không bao giờ chán nản, thì mới đúng cách của một người truyền pháp.

Kệ:
Nhơn gian không có pháp hành tiến
Ý thức Trời cao chẳng có phiền
Gieo pháp độ đời tâm được tiến
Cảm thông thiên địa tự mình xuyên.

-----------------------
Ngày 1 tháng 6 năm 1994
177) Hỏi : Xưng danh tu mà không hiểu nguyên lý thì sao ?

   Ðáp : Thưa, tu mà không hiểu nguyên lý là hành pháp chưa đúng, ngày giờ quân bình của tâm thức cần phải hành liên tục trong ý niệm giải thoát. Phát triển căn bản, điển tâm từ trung tim bộ đầu đi lên tức là đạt được tâm pháp.

Kệ:
Thực hành phát triển đàng hoàng tiến
Giải quyết tâm linh giải nỗi phiền
Phật Pháp thực hành trong thức giác
Công phu liên tục sống tâm yên.

-----------------------
Ngày 2 tháng 6 năm 1994
178) Hỏi : Người đời bị người khác giựt tiền thường nhớ sự mất mát, tại sao ?

   Ðáp : Thưa, người đời bị mất tiền ở kiếp này, cứ nghĩ rằng kiếp trước mình cũng đã giựt của họ, nay có cơ hội hoàn trả cho họ là xong, khối óc sẽ rảnh rang và có sáng kiến mới, sẽ có cơ hội tốt hơn, nuôi dưỡng được thiện tâm, không tiếp tục oán trách một ai mới là quân tử.

Kệ:
Sống vui chỉ có tình người tiến
Chớ vội tham lam tạo nỗi phiền
Chẳng nhớ, chẳng lo tâm thức ổn
Cơ Trời sắp đặt tự mình xuyên.

-----------------------
Ngày 3 tháng 6 năm 1994
179) Hỏi : Khả năng tu học do đâu mà có ?

   Ðáp : 
Thưa, khả năng tu học do tâm mà ra. Nếu có tâm chịu học và chịu cứu mình thì sẽ đạt đến: “Thế gian vô nan sự, bá nhẫn thành kim thị thái hòa”. Tự mình nhịn nhục và sáng suốt nhiên hậu mới có cơ hội tự cứu.

Kệ:
Kiên nhẫn lân la giữa cõi trần
Thực hành đến đích tự phân lần
Đời không có thật tâm thông suốt
Tạm cảnh trần gian nguyện góp phần.

-----------------------
Ngày 5 tháng 6 năm 1994
180) Hỏi : Muốn có trình độ tu học thì phải làm sao ?
   
   Ðáp : Thưa, muốn có trình độ tu học thì phải dấn thân tham thiền nhiều giờ, tức là xa lánh mọi sự nhiễu động của trần gian tạm bợ, thì mới bắt đầu vào trình độ nhịn nhục tự xét tâm thân, học kinh vô tự tự thức. Khai thác nguyên lý sanh tồn của phần hồn cùng thể xác, thì mới tránh được sai lầm của chính tâm.

Kệ:
Tham thiền nhập định tiến nơi tâm
Khai mở tâm linh tự tiến thầm
Lập hạnh tràn đầy tâm đức độ
Cảm minh sự thật cũng do tâm.

-----------------------
Ngày 13 tháng 6 năm 1994
181) Hỏi : Con người có quyền trao giải thưởng hòa bình cho người tự biết sống hòa bình hay không ?

   Ðáp : 
Thưa, con người không có quyền trao giải thưởng hòa bình cho bất cứ ai tự thức hòa bình trong nội tâm. Chỉ có đấng đại bi mới có quyền ban chiếu ánh quang từ bi cho hành giả mà thôi. Người tu thiền muốn đạt được sự cảm thức, nhận được sự quang chiếu này, phải dứt khoát hành triển tâm thức của chính họ, nhiên hậu mới thấy được giá trị của sự hòa bình, mỗi người đều tự thức và hành triển như vậy thì mới tạo được cảnh quốc thái dân an trên mặt đất này, bằng không chỉ tạo được sự hòa bình của miệng môi, đành bỏ quên thực chất của chính mình, phần hồn sẽ đau khổ về sau, theo định luật nhân quả mà thọ tội.

Kệ:
Có tâm không tiến bồi hồi động
Rắc rối gia tăng trí phập phồng
Sáng suốt không còn không giáp mối
Triền miên động loạn tự mình phong.

-----------------------
Ngày 15 tháng 6 năm 1994
182) Hỏi : Làm sao chứng thuyết vô sanh ?
   
   Ðáp : Thưa, tự quán thông từ đời lẫn đạo mới chứng thuyết vô sanh. Muốn rõ rệt thì phải hành thiền nhiều thanh tịnh mới thấy rõ ánh sáng là từ bi, là vô sanh bất diệt. Lúc nào cũng bằng lòng học hỏi và tiến hóa, chỉ có phát triển trong thanh nhẹ và không bao giờ bị lôi cuốn trong khối trược, tâm ma quỷ sẽ tiêu tan và trong lành.

Kệ:
Thực hành phát triển chuyển giới thanh
Kết tập quy nguyên tự thực hành
Điển giới không còn mê động loạn
Bình minh sáng tỏ trí phân hành.

-----------------------
Ngày 17 tháng 6 năm 1994
183) Hỏi : Sự thanh cao là sự gì ?

   Ðáp : Thưa, sự thanh cao là người tu thiền cảm thức được luồng điển nơi trung tim bộ đầu phát sáng, chứng minh hành giả đã tập trung được luồng điển bộ đầu vượt khỏi từng số âm dương trong cơ thể, không còn sự đòi hỏi bất chánh, luôn luôn hướng về thanh tịnh mà tiến thân. Không còn sự sanh khắc của tình đời.

Kệ:
Điển thanh tự nó xa rời tiến
Chẳng có lo âu chẳng có phiền
Chơn thật trong lòng không dấy động
Thành tâm phục vụ khắp trần miền.

-----------------------
Ngày 20 tháng 6 năm 1994
184) Hỏi : Sự nhạy cảm là sao ?

   Ðáp : 
Sự nhạy cảm là do luồng điển trung tâm bộ đầu được tập trung, nhắm mắt phát sáng, lúc ấy mới cảm 
thấy sự nhậy cảm, nheo mắt là hiểu liền, óc người làm việc rất sáng suốt và rất ít bận tâm, việc gì xảy đến cũng đều hóa giải được, bớt nạn, thêm vui cũng do tâm hành tự đạt.

Kệ:
Cảm minh thiên hạ chẳng ai tài
Cố gắng tu tâm tự sửa sai
Ai khổ ai vui cùng giải tiến
Thực hành chơn pháp chẳng lầm sai.

-----------------------
Ngày 21 tháng 6 năm 1994
185) Hỏi : Sự tự nhiên và hồn nhiên do đâu mà có ?

   Ðáp : Thưa, sự tự nhiên và hồn nhiên mọi người đều có từ lúc sơ sanh, nhưng sống trong cuộc sống kích động và phản động của tình đời biến thành trưởng giả trong khổ cực, suốt kiếp người bận rộn, nhưng không đi đến đâu cả, học không hết, làm không xong, miên man trong động rất khó tu. Ngược lại, những người chịu tu được phước nhiều hơn, có cơ hội đạt tới thanh tịnh cơ bản của chính họ.

Kệ:
Sáng suốt thông minh tự giúp mình
An vui thanh nhẹ cảm tâm minh
Đời là cõi tạm không còn tiếc
Chuyển thức minh tâm rõ tiến trình.

-----------------------
Ngày 26 tháng 6 năm 1994
186) Hỏi : Tại sao loài người hay nói chuyện người khác ?

   Ðáp : Thưa, loài người hay nói chuyện người khác vì hoàn cảnh xung quanh ảnh hưởng một tập quán hướng ngoại, lo chuyện người khác thay vì lo chuyện chính mình. Ngược lại, người tu chuyên niệm Phật thì lo chuyện mình nhiều hơn chuyện người khác, dễ trụ tâm hơn. Người đàn bà trong gia đình thường hay thị phi nói chuyện người khác, tạo cho gia đình bất an mà không hay! Tự trở thành một đàn bà xấu mà không hay! Đàn ông thị phi xen chuyện người khác tức là tánh đàn bà là vậy. Châm chọc người này, châm chọc người khác, người đời gọi là gà mái!

Kệ:
Không tu chỉ tạo tự lầm sai
Hướng ngoại không hay mình tự hại
Trí động không yên tâm bấn loạn
Thần kinh bất ổn tự mình sai.

-----------------------
Ngày 5 tháng 7 năm 1994
187) Hỏi : Người tu chơn hướng về con đường nào mới đúng ?

   Ðáp :
 Thưa, người tu chơn tự hướng về con đường điển tâm, tức là từ trung tim bộ đầu, hướng về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, là đường tiến hóa vô cùng về trung đạo, tự giải tỏa tất cả uẩn khí của cuộc sống. Càng thiền, bộ đầu càng rộng mở, tự dứt chủ kiến, hòa hợp với tự nhiên và hồn nhiên, chả cần thu và chả cần phóng. Khối óc lúc nào cũng tròn vo và tự tại, quân bình giải hóa tất cả sự nan giải của nội tâm. Lập trường không bao giờ thay đổi, chỉ có tiến tới trong thanh tịnh và không bao giờ lùi bước trước mọi sự trở ngại từ đời lẫn đạo.

Kệ:
Tiến thân tự thức chuyển ra vào
Cảm minh thiên địa giới thấp cao
Hạnh độ tùy duyên minh chuyển thức
Cảm thông thiên địa chẳng lo sầu.

-----------------------
Ngày 7 tháng 7 năm 1994
188) Hỏi : Nhiều người tu không chịu thực hành phát triển tâm thức, nhưng thích hỏi và không hành thì sao?

   Ðáp : Thưa, thích hỏi và không thích hành, thì không có cơ hội khai triển tâm thức cao siêu, bày mưu lập kế, tạo khổ cho chính mình mà thôi.

Kệ:
Thích làm những chuyện không cần thiết
Tự bỏ tâm giao triển mối giềng
Nguyên lý không cần gây động loạn
Hành thông tự thức cảm giao liền.

-----------------------
Ngày 11 tháng 7 năm 1994
189) Hỏi : Tu chưa thành mà đem tâm nói xấu người khác thì sao ?

   Ðáp :
 Thưa, tâm làm thân chịu, nói xấu người khác thì thần kinh khối óc sẽ bị mất quân bình, sẽ bị tổn hại về
sau. Biết được luật nhân quả, thì vẫn thanh tịnh tiến hóa theo khả năng của chính mình là tốt nhất.

Kệ:
Tâm làm thân chịu tự phân suy
Cõi tạm thực hành trí tự tri
Ảo giác mê lầm không thức giác
Bình tâm học hỏi tự mình truy.

-----------------------
Ngày 13 tháng 7 năm 1994
190) Hỏi : Có người thường thắc mắc, tại sao ?

   Ðáp : Thưa, có người thường thắc mắc tại vì phần trí chưa sáng, lúc nào cũng thắc mắc cả, cố gắng niệm Phật nhiều, tâm điển quân bình thì trí sẽ sáng, đạt được một phần thanh tịnh, học ngu trong thanh tịnh thì trí sẽ sáng, tâm sẽ vui và ổn định.

Kệ:
Tu tâm thanh tịnh tự mình minh
Cảm thức trần gian chuyển hành trình
Sưa tánh minh tâm trì niệm giới
Thực hành chơn pháp lại càng minh.

-----------------------
Ngày 7 tháng 5 năm 1995
191) Hỏi : Muốn được gần gũi minh sư thì phải làm sao ?

   Ðáp :
 Thưa muốn được gần gũi bên minh sư thì phải tự sắp xếp cuộc sống giờ thiền đâu đó cho có trật tự, tức là sư phụ luôn luôn sát cánh với hành giả.

Kệ:
Trật tự quy nguyên tánh thật thà
Tự mình sửa tiến tự phân qua
Đạo đời hai nẻo vui hành đạo
Gốc gác tự truy tự thức ra.

-----------------------
Ngày 9 tháng 5 năm 1995
192) Hỏi : Muốn biết được duyên Trời Phật thì phải làm sao ?

   Ðáp : Thưa muốn biết được duyên Trời Phật thì phải thực hành pháp môn đứng đắn, toàn thân êm dịu cộng với điển bộ đầu thông khai thì mới cảm thức được sự ban chiếu sáng suốt và thanh tịnh của chư Phật và Thượng Đế thì mới rõ được duyên lành Trời Phật ân ban.

Kệ:
Tâm tư thanh nhẹ óc minh an
Giải bỏ trần tâm tự thức bàn
Trời độ không ngừng tâm thức giác
Trí tuệ khai minh sáng sáng choang.

-----------------------
Ngày 11 tháng 5 năm 1995
193) Hỏi : Tại sao làm người lại sợ bị đau nhức ?

   Ðáp : Thưa bộ thần kinh từ đầu chí chân, nếu có một sợi thần kinh nhỏ bất ổn thì toàn thân sẽ không yên, không khác một chánh thể xảy ra một việc sai lầm, thì toàn thể bộ luật sẽ nhận sự liên hệ lo âu của toàn dân.

Kệ:
Sửa sai tự sửa tối cần tiến
Tạo khổ nhơn gian tạo nỗi phiền
Hành đạo trong người tâm tự giác
Khổ hành chơn pháp tự mình yên.

-----------------------
Ngày 12 tháng 5 năm 1995
194) Hỏi : Muốn tu đến bậc đại giác thì phải làm sao ?

   Ðáp : Thưa muốn tu thành một bậc đại giác thì phải phá mê phá chấp từ li từ tí, thì mới khai thông được trí tuệ, tuệ giác thành công thì sẽ dứt khoát dẹp bỏ sân si, tiến tới quán thông mọi việc từ đời lẫn đạo, nắm nguyên lí mà đi, thì mới thật sự đời đạo song tu.

Kệ:
Tự mình thức giác chẳng còn ngu
Tiến hóa đại la đã dự trù
Tâm đạo tròn đầy minh chánh pháp
Chẳng còn mê loạn chẳng còn ngu.

-----------------------
Ngày 14 tháng 5 năm 1995
195) Hỏi : Mưu sinh là sao ?

   Ðáp : 
Thưa mưu sinh là luật tự nhiên và hồn nhiên của vạn linh tại thế. Nhờ nguyên lí đó loài người càng ngày càng hiểu được lòng tham của chính mình mà tu sửa tâm thân, hiểu được sự động loạn của tâm thân rồi thì mới thật sự dứt khoát mà tu, cảm thức được phần hồn lại càng dũng mãnh hơn, bất chấp sự nguy nan dấn thân hành đạo, từ cao thấp từng, khai thông trí tuệ sáng bừng nội tâm.

Kệ:
Điển quang minh giải tiến phân tầm
Giải chấp phá mê rất diệu thâm
Cơ đạo trong người duyên tự thức
Khai thông trí tuệ chẳng sai lầm.

-----------------------
Ngày 17 tháng 5 năm 1995
196) Hỏi : Người cần giữ chữ tín hay không ?

   Ðáp : Thưa người tu rất cần chữ tín. Người có chữ tín người mới thật thà, sẽ tạo được chánh tín tu tâm, thì mới tiến hóa lên cõi trên kịp thời. Ngược lại mưu mô bịa đặt, chỉ đạt lấy chữ khổ mà thôi, quần sanh không hưởng ứng đối với người thất tín.

Kệ:
Sống chung chẳng phải riêng mình tiến
Thực hiện chơn ngôn giải nỗi phiền
Quy một chánh tà chung một cõi
Từ bi tận độ chẳng lo phiền.

-----------------------
Ngày 19 tháng 5 năm 1995
197) Hỏi : Làm người bản chất sân si không chịu chấm dứt thì phải làm sao ?

   Ðáp : Thưa làm người bản chất sân si không chấm dứt là phải học bài cực khổ mới thức tâm, không khác con thú, phải dạy dỗ bằng roi, thì mới chịu tiến tới. Hồn bị giam hãm trong xác thú, chịu thiếu thốn đủ mọi mặt, thậm chí phải hi sinh cả tánh mạng mới có cơ hội thức tâm.

Kệ:
Thượng Đế dạy con tự thức hồn
Mưu sinh khó khổ sống sanh tồn
Tự hành đơn độc tùy duyên thức
Tánh thú dẹp lần bỏ ác ôn.

-----------------------
Ngày 21 tháng 5 năm 1995
198) Hỏi : Người gian manh luôn luôn phản trắc tại sao ?

   Ðáp : Thưa người gian manh luôn luôn bản chất không thật với chính họ, sanh ra một tập quán xấu, nhìn người lại muốn lợi dụng mà thôi.

Kệ:
Tự mình tạo thức u tồi động
Tạo khổ xung quanh khổ tréo trồng
Từ điển không lành không tiến bước
Loanh quanh lẩn quẩn lại lòng vòng.

-----------------------
Ngày 25 tháng 5 năm 1995
199) Hỏi : Làm sao có được sự ổn định trong nội tâm ?

   Ðáp : 
Thưa muốn có sự ổn định trong nội tâm, thì phải tu và tự hiểu được mình đang sống ở cõi tạm, sống với hồn và vía. Mọi sự liên hệ cả càn khôn vũ trụ đều có trật tự, không có sự mất hay còn trong nội tâm thì mới ổn định.

Kệ:
Chẳng còn lưu luyến cảnh tham tình
Thức giác tâm tu tự sửa mình
Quy hội chơn hồn tâm chẳng động
Tâm tình cởi mở lại càng minh.

-----------------------
Ngày 26 tháng 5 năm 1995
200) Hỏi : Làm sao đạt được đại định ?
   Ðáp : Thưa phải thực hành công phu đứng đắn, dứt bỏ tất cả ý niệm phức tạp trong nội tâm, toàn bộ khối thần kinh đều được thanh diệu, món ăn cho đến hành động đều được đơn giản và thuận chiều tiến hóa của tâm linh thì mới có cơ hội nhập định và tiến tới đại định. Quên mình, hội nhập trong ánh sáng của đại bi mà tiến, tròn đầy hạnh phúc và vui tươi.
Kệ:
Thanh nhàn tự đạt sống vui tươi
Sắc giới phân minh rõ mỗi người
Chuyển thức du hồn trong cõi sáng
Trăm hoa đua nở trí vui cười.

-----------------------
Ngày 22 tháng 5 năm 1995
201) Hỏi : Tiền tài danh vọng do đâu mà có ?
   Ðáp : Thưa tiền tài danh vọng do sự đòi hỏi của đương kim xã hội hình thành, biến thành một tập quán hướng ngoại, quên hồn quên vía, mất căn bản tự nhiên và hồn nhiên của phần hồn trong lúc sơ sanh, tiếp tục đấu tranh,
nhưng không biết được đấu tranh để làm gì? Cuối cùng chỉ lãnh khổ trước khi bỏ xác ra đi, giàu sang khi chết chỉ tạo được một đám ma mà thôi.
Kệ:
Chẳng còn lí luận sang tồi nữa
Học khổ học đau tiến bước thưa
Nhân quả Trời ban đầy giáo luật
Vía hồn học hỏi chuyển thức vừa.

-----------------------
Ngày 30 tháng 5 năm 1995
202) Hỏi : Người tu còn sân si nóng giận tại sao ?

   Ðáp : Thưa người tu thiền còn nóng giận sân si là tại người thực hành pháp môn không đúng, chưa tận dụng
pháp luân thường chuyển, huệ tâm chưa khai vẫn còn tự ái và sân si. Người tu thiền cấm hung hăng hay đánh đập người khác, nếu không chịu sửa điều này thì nạn tai sẽ xảy ra triền miên ở tương lai, càng ngày càng khổ thêm.

Kệ:
Thực hành khai triển thức đêm đêm
Giải bỏ trần tâm tự sửa mình
Cảnh tạm không còn ôm bắt giữ
Bình tâm nhịn nhục trí càng minh.

-----------------------
Ngày 31 tháng 5 năm 1995
203) Hỏi : Phật là gì ?

   Ðáp : Thưa Phật là con người am tường sự đau khổ của người khác cũng như sự đau khổ của chính mình, thức tâm tự giải nghiệp, phần hồn nhẹ như gió, không dính líu chuyện trần trược từ thể xác cho đến việc đời, tức là không còn hộ phò chuyện thế gian ô trược nữa, thoát vòng lao lý, sống nhàn hạ hướng về tâm linh, quán thông chuyện đời, thanh tịnh không còn khổ nữa, triền miên tham thiền nhập định, gieo gương lành cho những người kế tiếp, ở đời rất hiếm, cho nên thiên hạ tạc tượng để thờ, ỷ lại nơi tượng gỗ, thay vì thực hành như Phật đã và đang làm.

Kệ:
Ngu si nuôi dưỡng cạnh tranh động
Tạo miễu đền thờ vẫn trống không
Gieo họa cho người mà chẳng biết
Không hành không đạt vẫn chờ mong.

-----------------------
Ngày 1 tháng 6 năm 1995
204) Hỏi : Người tham gia làm việc đạo thì phải làm sao?

   Ðáp : Thưa người tham gia làm việc đạo, thì phải nêu cao tinh thần phục vụ, hướng tâm về Thượng Đế mà phục vụ quần sanh thì mới có cơ hội khai tâm sửa tánh, sống trong tự nhiên và hồn nhiên, thì mới gọi là Đạo, cuối cùng của Vô Vi, sẽ không có gì đáng lo và đáng trách cả, thấy làm nhiều như không có làm, tâm lúc nào cũng thanh tịnh hướng về không trong thực hành, tai nghe bỏ đó không nghe, không còn chấp trước là người chơn tu. Việc làm của óc người đều hạn hẹp, sự vui hòa khiêm nhường là rất cần thiết, nhịn nhục thì phần hồn mới được thăng hoa, ngược lại thì chỉ bị kẹt trong cá tánh bực bội mà thôi, dấy động thần kinh tương lai sẽ xảy ra bệnh nan y tự hủy thân mình, tạo tập quán xấu,
mang tội tối tăm khi lìa xác.

Kệ:
Sống còn phải hiểu đường tu tiến
Khai triển tâm linh giải nỗi phiền
Tự giác minh tâm khai huệ trí
Bình tâm học hỏi giới thanh huyền.

-----------------------
Ngày 2 tháng 6 năm 1995
205) Hỏi : Tinh thần phục vụ có cần thiết không ?

   Ðáp : Thưa tinh thần phục vụ rất cần thiết cho người tu thiền Vô Vi, càng phục vụ thì sẽ thấy được sức mạnh từ bi của hành giả càng ngày càng sáng suốt và thanh tịnh hơn, tin Thượng Đế lại càng dũng mãnh hơn, sẽ không còn lo sự sống chết hay là mất hay còn nữa, trí sẽ sáng, tâm sẽ minh, sự thiển lành của Thượng Đế chỉ ban chiếu cho loài người tự thức tâm, biết được nguyên lý này thì sẽ không còn bỡ ngỡ trên đường tu liên hệ với chánh giác Vô Vi.

Kệ:
Thực hành phục vụ chẳng ngại nghi
Luyện đạo không ngừng cảm dự thi
Trời Đất hình thành thân tại thế
Nhớ Trời quy hội tự mình đi.

-----------------------
Ngày 9 tháng 6 năm 1995
206) Hỏi : Tu sao mới đạt được sự quân bình của nội tâm ?

   Ðáp : Thưa siêng năng hành thiền thì nội tâm mới được ổn định, nếu ngược lại hướng về chuyện đời nhiều thì chỉ có khổ hay bị rối loạn nội khoa tâm lý, khó dứt khoát tình đời. Phần hồn sẽ không được thanh nhẹ khi lìa xác, đường hướng không minh bạch.

Kệ:
Thực hành tự hướng hướng chiều thanh
Tâm trí khai minh tự thực hành
Vọng động không còn tâm đạt đạo
Giữ mình thanh sạch tiến càng nhanh.

-----------------------
Ngày 10 tháng 6 năm 1995
207) Hỏi : Đường lối của Vô Vi là thế nào ?

   Ðáp : Thưa đường lối của Vô Vi là chung hợp hòa bình, tức là tâm hướng thượng, không có chia rẽ, nếu có tinh thần chia rẽ, là không phải Vô Vi. Cho nên gần đây có một số người thực hành đứng đắn, phát tâm ngồi lại với nhau, xây dựng cho chung, do tâm thật sự hướng thượng thì mới cộng tác được. Mượn lời Thầy để chia rẽ bạn đạo, tạo đại tội cho chính họ, chứ Vô Vi không có dính líu gì, bạn đạo thật tình tu nên lưu ý điều này.

Kệ:
Nói rằng tâm đạo hăng say tiến
Sao lại xé đôi tạo nỗi phiền
Động loạn không minh gieo đổ vỡ
Thức tâm tự sửa hướng tâm linh.

-----------------------
Ngày 11 tháng 6 năm 1995
208) Hỏi : Tâm linh là sao ?

   Ðáp : Thưa tâm linh là mọi sự thanh nhẹ hội tụ lên trung tim bộ đầu, sẽ không biết đến sự buồn phiền là gì? Chỉ thật tâm thật tình, hướng về thanh tịnh mà tu, tâm linh dồi dào, có thể giao du bất cứ nơi nào, càng ngày càng bớt khổ, tâm vui đón nhận mọi sự kích động và phản động, hình thành cây thước đo lường tâm linh, bước qua một lãnh vực thanh nhẹ vô cùng, quý thương tất cả và xây dựng cho tất cả.

Kệ:
Tâm linh phát triển thật thà tiến
Chẳng có sân si chẳng có phiền
Mến cảm Đất Trời tình quý Phật
An vui thanh nhẹ chẳng lo phiền.

-----------------------
Ngày 15 tháng 6 năm 1995
209) Hỏi : Bé tu có chịu lịnh của ai không ?

   Ðáp : Thưa Bé tự tu tự tiến không có nhận lịnh của ai cả, kể cả Phật Tiên. Từ bi là chỉ có hộ độ và tiến hóa mà thôi, độc lập thăng hoa mới tiến tới vô cùng, ngược lại ngu si và tạo khổ cho chính mình mà thôi. Không làm ông lớn, nhưng chỉ làm ông nhỏ, vui tươi đời đời.

Kệ:
Khai thông mới biết tình Trời độ
Thực hiện công phu tự thức vô
Tiến hóa không ngừng trong ý thức
Trí tâm thanh nhẹ niệm Nam Mô.

-----------------------
Ngày 16 tháng 6 năm 1995
210) Hỏi : Cảnh thương tâm là cảnh nào ?

   Ðáp : Thưa cảnh thương tâm là cảnh không biết chính
mình, chỉ lo biết chuyện của người khác mà thôi, tạo sự lôi cuốn bất chánh và tham vọng, thậm chí người tu cũng đang lâm vào cảnh, thì không bao giờ tự tại được.

Kệ:
Trí tâm giới hạn chẳng an bài
Khó giải khó tu cứ tạo sai
Trực giác không còn quy một mối
Mê lầm tạo loạn tự lầm sai.

-----------------------
Ngày 18 tháng 6 năm 1995
211) Hỏi : Tưởng lầm là mình đủ khả năng dạy dỗ người
khác, nhưng mà làm không được tại sao ?

   Ðáp : Thưa trí mới mở được một góc chưa được toàn giác toàn tịnh, làm sao dạy được người khác, chỉ có Thượng Đế đấng Đại Bi, ban ơn sáng suốt từ mọi khía cạnh, nhiên hậu mới tận độ được quần sanh trong thanh tịnh tự giác.

Kệ:
Ban ơn thanh tịnh các cơ tầng
Phát triển không ngừng rõ pháp ân
Tiến bước trên đường tâm học đạo
Quy y Phật Pháp tiến cao tầng.

-----------------------
Ngày 19 tháng 6 năm 1995
212) Hỏi : Chuyện gì mới là chuyện của chính mình ?

   Ðáp : Thưa chuyện thanh nhẹ là chuyện của chính mình, chuyện loạn động là chuyện từ bên ngoài vô cần buông bỏ từ trong nội tâm thì mới được thanh nhẹ. Vốn sơ sanh không có vấy bận bất cứ một việc gì, vốn tâm không tức là nguồn đạo. Cho nên làm người sống một thời gian, đâm ra chán ngán tình đời là vậy.

Kệ:
Thế gian nghịch cảnh làm Thầy độ
Thức giác bình tâm rõ nấm mồ
Uyển chuyển không thành tâm hiểu đạo
Về không thanh nhẹ tự Nam Mô.

-----------------------
Ngày 20 tháng 6 năm 1995
213) Hỏi : Làm sao biết được người tu thành quỷ ?

   Ðáp : Thưa người tu thành quỷ là nhìn hành động họ hướng về tiền tài danh vọng và gieo ác ý cho người khác,
kết bè lập đảng đấu tranh vô lý, tạo ra sự thù hận xung quanh họ, khổ mà tưởng lầm là sung sướng và hưởng thụ, hạnh đức tiêu tan mà không hay.

Kệ:
Mất đi nguyên lý hằng ngày động
Bực tức rối răm trí khó thông
Lợi dụng Phật Trời ra Pháp mới
Khổ công không đạt vẫn cầu mong.

-----------------------
Ngày 21 tháng 6 năm 1995
214) Hỏi : Tại sao học đến bác sĩ cũng phải mang bệnh mổ xẻ ?

   Ðáp : Thưa học đến bác sĩ chỉ biết chuyện bên ngoài của cơ thể, còn phần hồn thì không bao giờ biết đến, lo chuyện của người khác, chuyện của chính mình không bao giờ lo, không bao giờ đạt tới toàn giác và thanh tịnh được. Cho nên nghiệp thân vẫn tồn tại, gặp phải sự kích động và phản động của ngoại cảnh thì chỉ có bó tay mà thôi, không giải quyết được.

Kệ:
Hồn không biết, vía lại không thông
Phản động trong lòng không giải xong
Mơ ước không thành thêm khổ não
Chết không kịp trối chẳng còn mong.

-----------------------
Ngày 22 tháng 6 năm 1995
215) Hỏi : Tại sao những người có giọng hát rất hay, nhưng tánh tình không hay tại sao ?

   Ðáp : Thưa những người có giọng hát nghe rất hay và rất truyền cảm, nhưng tánh tình không hay vì tự lầm tưởng là mình hạng nhứt, không lưu ý về lãnh vực tâm linh, đa số hướng về tình cảm, cho nên thường hay bị lợi dụng bởi tình tiền duyên nghiệp. Lúc nào cũng tự cảm thấy bơ vơ và khổ. Nếu bằng lòng tu thiền thì mới bảo trì được giọng hát tốt đẹp, có cơ hội khôi phục nguyên khí thanh nhẹ và vô tư,
trí càng ngày càng sáng, thông minh và khiêm nhường, dấn thân cứu độ quần sanh qua giọng hát câu hò của chính họ.

Kệ:
Khai thông trí tuệ sống thơm tho
Từ tốn quy nguyên một chiếc đò
Không bỏ lòng từ tâm tự thức
Khai tâm mở trí chẳng lần mò.

-----------------------
Ngày 23 tháng 6 năm 1995
216) Hỏi : Nghiệp quả của con người bị bám vào nơi nào?

   Ðáp : Thưa nghiệp của con người đã bị bám vào khối thần kinh từ đầu chí chân trong lúc chào đời cho đến nay. Sanh ra tập quán biến thành nghiệp, từ miếng ăn và hoàn cảnh khác nhau, dẫn sai cho đến chết, chẳng biết được mình là ai? Cuống cuồng trong ngoại cảnh lầm than, không chịu thật tâm tu để tự khai thác nội khoa tâm lý mà lập lại sự quân bình cho chính mình, lẫn lộn trong đời đạo vô minh, vun bồi tự ái và chuốc lấy sự đau khổ mà thôi. Người chịu tu thiền thì luồng điển sẽ đi ngược lại tình đời giả tạm mà tiến thân, chẳng cần và chẳng thích, thì thức hòa đồng mới mở
được.

Kệ:
Tu tâm cho thật minh tình đạo
Khó khổ thực hành rõ thấp cao
Mùi đạo chơn hồn trong thức giác
Thanh bình tâm đạo tiến càng mau.

-----------------------
Ngày 24 tháng 6 năm 1995
217) Hỏi : Những người rắc rối có muốn tham gia cộng tác phổ hóa đạo mầu hay không ?

   Ðáp : Thưa những người rắc rối lúc nào cũng rắc rối cả, họ có một lý thuyết riêng biệt, do thần kinh bất ổn của chính họ tạo thành, tu ít nói nhiều và muốn hơn người khác, thì tham gia bất cứ cơ cấu nào cũng sẽ tạo sự trì trệ cho chung. Người đời cho đó là con sâu làm rầu nồi canh. Lý luận nhiều thiếu hành thiền, tâm từ bi không có, thường trách móc eo hẹp, thức hòa đồng không bao giờ mở được, tự tạo khổ cho tâm linh, trí không sáng, đam mê hưởng lạc rất khó dứt khoát.

Kệ:
Tự ái không hành tâm thiếu đạo
Không tu không tiến khó về mau
Lao xao tứ phía không giờ rảnh
Thực hiện công phu rõ pháp mầu.

-----------------------
Ngày 25 tháng 6 năm 1995
218) Hỏi : Những người gì là người rắc rối ?

   Ðáp : Thưa người rắc rối là người hứa trước đổi sau, lúc nào cũng nghi ngờ và tu không tiến, keo kiết sợ dấn thân thua lỗ, tức là người không có tâm đạo, tâm khó mở trí khó khai, có chút khả năng tưởng lầm là hạng nhứt, suốt cả cuộc đời không đi đến đâu, khó vượt nổi bất cứ trở ngại nào xảy đến.

Kệ:
Không tu khó tiến khó quân bình
Trí óc không vui chẳng có minh
Lắt nhắt không thành tâm trí khổ
Bền lâu không đạt phá tâm mình.

-----------------------
Ngày 28 tháng 6 năm 1995
219) Hỏi : Chơn lý là gì ?

   Ðáp : Thưa chơn lý là một luồng điển tròn vo không dư không thiếu, chuyển chạy khắp cả càn khôn vũ trụ, không màu, không sắc, không tâm, không sửa đổi và tràn đầy ánh sáng ban chiếu khắp nơi nơi, thế gian gọi là tình Trời cao đẹp, chỉ có cứu chứ không hại. Người tu muốn nắm trọn tình Trời, biến thể của nó là thờ cúng và lợi dụng, tự làm mất căn bản của tình người, mưu mô lường gạt lẫn nhau và tự hại mình, đến lúc chết tâm không dứt khoát, vấn vương trong cảnh luân hồi lục đạo, làm thú vật tập tành chút ít hạnh hy sinh, xác thú phụng dưỡng nhơn sinh mà tiến hóa, cực kỳ đau khổ!

Kệ:
Trí không khai triển khó Nam Mô
Tham dục cực thân tạo nấm mồ
Cực nhọc chôn thân trong cõi tạm
Hồn không trọn thức khó mà vô.

-----------------------
Ngày 29 tháng 6 năm 1995
220) Hỏi : Ánh sáng là gì ?

   Ðáp : Thưa ánh sáng là sự phát hiện tự nhiên và hồn nhiên, nó là trường cửu và bất diệt có sẵn trong tâm thức của vạn linh tại thế, cấu thành chiều hướng phát triển của vũ trụ quang. Cho nên hướng thượng là bất diệt, hướng hạ là phá hoại và tiêu hao, trí không sáng tâm không minh, tuệ giác không phát triển, giới hạn trong sự mê chấp lầm than.

Kệ:
Không tu không tiến vẫn luận bàn
Thiếu trí không minh sống khó an
Bệnh tật nan y nạn nạn tai
Gia đình không ổn vẫn cơ hàn.

-----------------------
Ngày 30 tháng 6 năm 1995
221) Hỏi : Người tu cần ý thức rõ rệt giữa Trời và người
không ?

   Ðáp : Thưa rất cần lưu ý mỗi vị trí khác nhau như:
- Trời là thanh nhẹ vô cùng
- Người ôm xác phàm thì phải gánh vác, nhịn nhục để tự giải tỏa nghiệp duyên của chính mình, thì mới có cơ hội thanh nhẹ được, dứt khoát thất tình lục dục nhơn duyên, thì sẽ càng được thanh nhẹ và rõ rệt hơn, nhân nào quả nấy không sai.

Kệ:
Dấn thân tự tiến tiến phân hoài
Khổ hạnh bình tâm tự sửa sai
Tiến hóa không ngừng trong ý thức
Càn khôn vũ trụ rõ thanh đài.

-----------------------
Ngày 1 tháng 7 năm 1995
222) Hỏi : Chuyện nào là chuyện của chính mình ?

   Ðáp : Thưa chuyện nhịn nhục và sửa mình là chuyện của chính mình. Có sửa mình thì sẽ có cơ hội phục vụ. Còn ngược lại thì chỉ có tiêu hao và phá hoại thôi. Từ gia đình cho đến xã hội cũng không nhờ được.

Kệ:
Lòng vòng tạo khổ chẳng ra chi
Mê loạn tâm không ứng kịp kỳ
Trì trệ trong vòng quy lục đạo
Tham dâm khó khổ tạo đề thi.

-----------------------
 Ngày 5 tháng 7 năm 1995
223) Hỏi : Đi tới đâu say mê tới đó là tại sao ?
 
   Ðáp : Thưa đi tới đâu say mê tới đó, là người đa tình đa cảm, nhờ đó mà chịu học hỏi thì có cơ hội hạ mình nhịn nhục và tiến thân. Bất cứ ở hoàn cảnh nào cũng sống được, cộng với sự tu thiền tâm lẫn thân sẽ đều được an lạc.
 
Kệ:
Chuyên tu học hỏi tự phân bàn
Chẳng khổ vẫn vui óc sáng ban
Đời đạo song hành tâm thức giác
Thực hành chơn pháp lại càng an.

-----------------------
Ngày 8 tháng 7 năm 1995
224) Hỏi : Làm sao đạt được ánh sáng ?
 
   Ðáp : Thưa ánh sáng là gốc của con người tại mặt đất. Phải dày công tự khai thác lấy chính mình, vượt khỏi sự tăm tối sẽ đạt được ánh sáng, liên tục thiền đúng ba pháp của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp thì sẽ có kết quả tốt. Mỗi mỗi đều phải dũng mãnh và dứt khoát, trực chỉ một đường tiến hóa tới vô cùng trung đạo thì mọi việc sẽ được rõ ràng, không ngoài tâm thức của hành giả tự đạt.
 
Kệ:
Khai tâm mở trí tự phân bàn
Đời đạo minh tâm rất rõ ràng
Trật tự thiên đàng sáng sáng chói
Công hành tự đạt sống thanh an.

-----------------------
Ngày 10 tháng 7 năm 1995
225) Hỏi : Người chồng thất tín có đạo đức hay không?
   
   Ðáp : Thưa người chồng thất tín tức là người không đạo đức, dù bỏ người này lấy người khác thì cũng vậy thôi, tự hại mình mà không hay, thích của lạ thì sẽ sa vào bẫy mới. Phụ bạc mối tình đầu, thiếu thủy chung, phần hồn không sáng suốt khi lìa xác.
 
Kệ:
Khó tu khó tiến khó tâm an
Sống khổ chẳng vui chẳng muốn bàn
Lệ thuộc suốt đời không dứt khoát
Khổ hành tâm xác lại đa đoan.

-----------------------
Ngày 21 tháng 7 năm 1995
226) Hỏi : Xác của vạn linh cấu trúc từ đâu ?

   Đáp: Thưa xác của vạn linh trên mặt đất nầy đều cấu trúc bởi vũ trụ quang cộng với nguyên khí của Trời đất hình thành. Phần hồn là chủ, chịu trách nhiệm giữa định luật nhân quả. Người tu Vô Vi rất may mắn được thực hành ba pháp: Soi Hồn, Pháp Luân Thường Chuyển và Thiền Định, khứ trược lưu thanh, chăm chỉ hành đúng pháp, thì tất cả sẽ qui hội về ánh sáng, hồn vía sẽ được thăng hoa nhẹ nhàng, quay về tự nhiên và hồn nhiên mới thật là Đạo. Ngược lại còn mê chấp là tà thuyết và phá hoại mà thôi.

Kệ:
Lẫn lộn không thông tự tạo tồi
Khó minh khó giác khó về ngôi
Hành sai tạo loạn gây mê chấp
Trí tuệ chưa minh khó đứng ngồi.

-----------------------
Ngày 22 tháng 7 năm 1995
227) Hỏi : Công quả là gì?

   Đáp: Thưa công quả là việc làm không công mà có kết quả tốt đẹp cống hiến cho quần sanh cộng hưởng. Đó là chánh khí lành mạnh của Trời Phật, đã và đang hành độ quần sanh. Người tu thiền chịu dấn thân thì phần hồn sẽ được tươi sáng ra, toàn thân sẽ được ổn định, vì phần hồn có lối thoát và tận độ quần sanh.

Kệ:
Chăm tu giá trị tâm hành triển
Chuyển hoá không ngừng pháp pháp xuyên
Vượt cõi âm u lòng thoải mái
Phân minh đời đạo dấn thân thiền.

-----------------------
Ngày 24 tháng 7 năm 1995
228) Hỏi : Muốn cầu xin Bề Trên phù hộ cho gia cang
bình an và con em phát triển thì phải làm sao?

   Đáp: Thưa muốn cầu nguyện có kết quả tốt thì phải thành tâm thực hành pháp môn mà mình đang hành, dấn thân chăm chỉ mà tu, thì sẽ có kết quả tốt. Ngược lại lợi dụng Bề Trên mà không hành sửa tâm thân thì sẽ bị đọa. Phần hồn sẽ không còn sáng suốt nữa, vạn sự không thành u mê thất trí.

Kệ:
Thực hành tự thoát sống an vi
Chẳng khổ chẳng than chẳng bực vì
Đời đạo song hành tâm quán xuyến
Dở hay cũng vậy cảm giao tùy.

-----------------------
Ngày 25 tháng 7 năm 1995
229) Hỏi : Người chưa hiểu đạo mà muốn tu thiền thì phải làm sao?

   Đáp: Thưa người chưa hiểu đạo mà muốn tu thiền, thì phải chịu lắng nghe những người đi trước, trình bày về kết quả của chính họ, quan trọng là sức khỏe ra sao, nhiên hậu mới tự thực tập xem chính mình có khả năng theo không. Nếu không thì không nên học. Cần nhứt là sự thật thà của chính mình. Bằng lòng tu sửa tánh hư tật xấu hay không. Nếu bằng lòng tu sửa tánh hư tật xấu của chính mình thì nên học để hành, dần dần sẽ hiểu đạo.

Kệ:
Tu là sửa chữa tâm thân tiến
Giải quyết tâm linh giải nỗi phiền
Vướng bận không còn tâm hiểu đạo
Biết mình biết họ sống an yên.

-----------------------
Ngày 26 tháng 7 năm 1995
230) Hỏi : Lập trường không vững thì phải làm sao ?

   Đáp: Thưa lập trường không vững thì phải tự lập lại việc nhỏ cho đến việc lớn trong vòng trật tự. Lời hứa là quan trọng, một là một hai là hai, không thay đổi. Giờ ăn giấc ngủ và giờ thiền phải đúng đắn, tự tạo một tập quán tốt, thì sẽ có một lập trường tốt ở tương lai.

Kệ:
Giải quyết tâm linh chỉ một mình
Trong vòng trật tự tự mình minh
Khai thông trí tuệ tâm thường giác
Giải bỏ trần tâm tự cảm khinh.

-----------------------
Ngày 27 tháng 7 năm 1995
231) Hỏi : Chuyện đời sao không hỏi đời lại hỏi ông Trời ?

   Ðáp : Thưa người đời phần hồn bị giam hãm như nhau từ duyên nghiệp. Trời là thanh nhẹ vô cùng rõ rệt hơn người đời. Cho nên người đời hay cầu xin Trời Phật là vậy.

Kệ:
Không còn suy nghĩ mây mưa động
Trực hỏi Trời cao rõ tấm lòng
Giải tỏa phiền ưu tâm thức giác
Chẳng còn suy luận chẳng còn trông.

-----------------------
Ngày 31 tháng 7 năm 1995
232) Hỏi : Muốn có đạo đức thì phải làm sao ?

   Ðáp : Thưa muốn có đạo đức thì phải tự tu thì mới khám phá được chiều sâu của đạo đức. Đạo là sự quân bình của tâm thức. Đức là dấn thân khai thác chính mình thì mới cảm thức được đức tính tốt trong chính tâm. Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, khai thông trí tuệ chính mình thì mới gặt hái được đức tính tốt. Ngược lại chỉ tự phá hoại, gọi là thất đức. Mỗi mỗi đều cần thực hành để tự kiểm chứng rõ rệt, không nên nói mà không làm!

Kệ:
Thực hành tự cảm phân minh tiến
Đức tánh cao sâu đạt mối giềng
Đạo hạnh tràn đầy trong ý thức
Bình minh sáng chói khắp thân hiền.

-----------------------
Ngày 4 tháng 8 năm 1995
324) Hỏi: Người tu muốn tránh tai nạn chiến tranh thì phải làm sao ?

   Đáp: Thưa người tu còn tìm cách tránh tai nạn chiến tranh vì pháp hành không rõ rệt và phù hợp với nguyên lý tự nhiên và hồn nhiên. Nếu pháp phù hợp với sự tự nhiên và hồn nhiên thì không còn lo sợ bất cứ trở lực nào xảy đến. Chỉ lo hành pháp xây dựng cơ đồ tâm linh, tức đào hầm chiều cao cho phần hồn có nơi dừng chân khi hồn lìa xác. Vật chất không thể nào bảo vệ tâm linh vĩnh cửu được. Pháp tu là khí giới sắc bén nhứt, cần sự thực hành minh chánh thì mọi nạn tai sẽ tự nó xa lìa. Thực tâm hướng về ánh sáng vô tận mà tu thì sẽ được tự tại, hồn thăng hoa trí sáng suốt.

Kệ:
Tâm tu thực hiện về nguồn sáng
Học hỏi chiều sâu tự bạc bàn
Không dưỡng phần âm gieo động loạn
Tâm thành khai triển sống đàng hoàng.

-----------------------
Ngày 6 tháng 8 năm 1995
325) Hỏi: Trời làm gì có khả năng bảo vệ loài người ?

   Đáp: Thưa hướng tâm về Trời mà thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp thì sẽ cảm thức được khả năng siêu việt của Trời mà tiến, sẽ không còn bỡ ngỡ trên đường đời cũng như đường đạo. Biết được đường đi thì tâm rất dễ dứt khoát tu tiến, không còn ôm ấp ngoại lý mà tạo sự tăm tối cho chính mình, thiếu dũng mãnh thăng hoa trong thanh tịnh, đạo không đắc tâm không yên.

Kệ:
Thực hành chất phác chẳng lo phiền
Tạo khổ không tu chẳng có yên
Lẽ đạo không thành đời chẳng được
Có không không có vẫn an yên.

-----------------------
Ngày 7 tháng 8 năm 1995
326) Hỏi: Bé thường nói về ánh sáng thì phải nhận định ánh sáng nào mới đúng?

   Đáp: Thưa loại ánh sáng xuất phát từ trong tâm thức thanh tịnh thì mới thật sự ánh sáng của người thực hành tự đạt trong tự nhiên và hồn nhiên.

Kệ:
Sáng trong tâm thức sáng phân ra
Đời đạo phân minh tự cảm hòa
Trí độ thực hành trong thức giác
Bình minh sáng tỏ rất chan hòa.

-----------------------
 Ngày 10 tháng 8 năm 1995
327) Hỏi: Loại người nào khó hòa hợp với mọi người ?
 
   Đáp: Thưa loại người biết chút đỉnh tướng số của người khác, có khi đoán trúng có khi đoán sai, tự ái rất khó hòa hợp với người khác. Người tu theo Phật dứt khoát chuyện đời và xem tướng số, không kỳ thị, thì thức hòa đồng mới sớm mở được, rất dễ cộng tác với mọi người, lúc nào cũng vui trong thanh tịnh, tâm miệng lúc nào cũng vui hoà trong thanh tịnh, loại người này có quý cách.

Kệ:
Tu tâm sửa tánh mới là sang
Tướng số loay hoay Đạo khó thành
Cực trí không thành tâm khó tiến
Kiên trì tu luyện rõ diệu thanh.

-----------------------
 Ngày 12 tháng 8 năm 1995
328) Hỏi: Tại sao mọi người đều tham muốn?
 
   Đáp: Thưa loài người chỉ có mở được mắt, tai, mũi, họng, nhìn thấy, nghe thấy, nếm biết đều giới hạn, bắt buộc phải tham muốn vì chưa mở huệ. Cho nên cần thực hành pháp môn, ổn định và thanh tịnh thì trí mới sáng, tâm mới minh, nhìn xa hiểu rộng bỏ tham vọng trong phạm vi eo hẹp.
 
Kệ:
Nhìn xa hiểu rộng tâm thanh hòa
Trí sáng tâm minh tự thức ra
Tâm đạo vô cùng trong tiến hóa
Càn khôn vũ trụ thật chung nhà.

-----------------------
 Ngày 13 tháng 8 năm 1995
329) Hỏi: Hồn xác là một có phải không?
 
   Đáp: Thưa hồn có sự sáng suốt phục vụ và trách nhiệm việc làm của xác. Hồn có cơ hội lui về lãnh vực thanh tịnh mà tu, xác lúc nào cũng dưới quyền quyết định của hồn. Người đời hướng ngoại tưởng lầm xác là chủ, bỏ quên lãnh vực thanh tịnh, tạo động và lo âu bất chánh, làm điều không cần thiết nhiều hơn là cần thiết.
 
Kệ:
Lắm khi cảm thấy rất phiền khổ
Sáng suốt không quy tạo nấm mồ
Trở ngại muôn chiều tâm khó tiến
Không rành nguyên lý chẳng Nam Mô.

-----------------------
 Ngày 15 tháng 8 năm 1995
330) Hỏi: Muốn thấy ánh sáng vô cùng tận thì phải làm sao ?
 
   Đáp: Thưa muốn thấy ánh sáng vô cùng tận, trước hết phải tưởng niệm đến Thượng Đế và dấn thân hành pháp
khai thông trí tuệ, không ngại nghi, quên mình thanh nhẹ, hướng về cõi Trời mà tu, thì sẽ có cơ hội cảm thức được ánh sáng mà hành.
 
Kệ:
Thanh bình tiến tới giới thanh nhẹ
Cảm thức nguồn cội đang trở về
Không động không mê quy một mối
Quân bình thanh tịnh trở về quê.

-----------------------
Ngày 17 tháng 8 năm 1995
331) Hỏi : Người đời hay bị bệnh nan y ngặt nghèo tại sao ?
 
   Ðáp : Thưa bệnh do tánh sanh, từ nguồn gốc độc tài nhiều kiếp, lộ bệnh để có cơ hội thấy rõ bản chất keo kiết của chính mình mà dốc lòng tu hơn. Người thật tình tu và hoàn toàn sửa được tánh thì sẽ có dịp may tự cứu. Trước hết là cứu cho phần hồn khi lìa xác được nhẹ và dứt khoát. Biết Trời là Trời cứu, gốc gác bệnh tật sẽ tiêu trừ, do công tu thay vì gây sự với người khác.
 
Kệ:
Ngoại lai chẳng có lo bàn khổ
Tự mình thức giác niệm Nam Mô
Chiều sâu tâm đạo tự an bài
Hành pháp không ngừng chuyển chuyển vô. 

-----------------------
Ngày 18 tháng 8 năm 1995
332) Hỏi : Bé thường nói điển rút là rút làm sao ?
 
   Ðáp : Thưa trước khi chưa hành thiền thì chưa biết điển là gì? Sau khi hành thiền đứng đắn sẽ tự cảm thấy điển rút từ trung tim chơn mày, dần dần tới giữa trán, đến mỏ ác. Lúc ấy bắt đầu hiền từ hơn xưa, linh tánh bắt đầu cảm thức nhiều điều xưa kia chưa biết, mới thấy giá trị của nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, thích thú và cố gắng hơn. Trước trán và trung tim bộ đầu luôn luôn rút và cảm thấy bộ óc thanh nhẹ,
bắt đầu giải bỏ tánh hư tật xấu, hướng về Trời Phật mà tu, liên tục như vậy sẽ gia tăng giờ thiền, không lo chuyện thị phi bên ngoài nữa, chăm chỉ học hỏi sự cảm thức của chính mình, không mê tín dị đoan, dày công tham thiền, thiền trong bóng tối nhưng thấy được ánh sáng, thì mới thật là sáng, trí càng ngày càng ổn định.
 
Kệ:
Thế gian tạm bợ duyên tình tạm
Thực hiện công phu tự thức làm
Giải tỏa âm u tâm trí sáng
Pháp tràng tiến hóa chẳng còn tham.

-----------------------
Ngày 23 tháng 8 năm 1995
334) Hỏi : Sự vui trong nội tâm làm sao mà có được ?
 
   Ðáp : Thưa sự vui trong nội tâm do sự dày công hành thiền mà có. Luồng điển hướng thượng lâu ngày hình
thành, nội khoa tâm lý an vui hòa hợp với nguyên lý tự nhiên và hồn nhiên. Sự thanh tịnh dần dần phát triển sau
mỗi giờ công phu tu thiền, đạt được thanh tịnh, sẽ dứt khoát và không còn nghiệp chướng nữa, dễ tu dễ hòa.
 
Kệ:
Trong người có sẵn tình Cha độ
Pháp giới khai thông chẳng có phiền
Tình đẹp trong lòng quy phát triển
Tự tu tự tiến sống an yên.

-----------------------
Ngày 24 tháng 8 năm 1995 
335) Hỏi : Người tu Vô Vi cần bàn bạc về điển giới của nội tâm hay không ?

   Ðáp : 
Thưa người tu Vô Vi rất cần bàn bạc về điển năng phát triển hơn là lý luận chuyện đời, tự đánh mất niềm tin của chính mình. Thật hoà cảm với điển giới mới thật là người tu, thanh nhẹ sáng suốt và sẽ không bị trễ nải từ đời lẫn đạo, minh triết và trực tánh, dễ đạt pháp hơn.
 
Kệ:
Tự mình giải tỏa giận hờn tiến
Điển giới phân minh giải nổi phiền
Phật Pháp khai thông đường trí đạo
Quy nguyên giềng mối chẳng tham tiền.

-----------------------
Ngày 29 tháng 8 năm 1995
336) Hỏi : Người thích tu muốn gần sư phụ tại sao ?
 
   Ðáp : Thưa người thích tu muốn gần sư phụ, vì lòng tham muốn sớm đắc đạo. Nếu biết được đường tu thì cứ cương quyết mà tu thì cũng vẫn đắc đạo, trì chí cương quyết là cần thiết.
 
Kệ:
Thành tâm tự luyện tự tầm xuyên
Giải quyết thân tâm chẳng tạo phiền
Giải tỏa nghiệp lực không chứa nữa
Thành tâm tu luyện tự mình xuyên.

-----------------------
Ngày 30 tháng 8 năm 1995
337) Hỏi : Niềm tin có gì quan trọng không ?
 
   Ðáp : Thưa niềm tin rất quan trọng, nó là đường hướng thăng hoa của tâm linh. Cho nên Vô Vi có đường hướng rất rõ rệt như: niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hoàn toàn hướng về chiều hướng thanh nhẹ và không động, từ từ giải nghiệp tâm.
 
Kệ:
Bên trong khai triển tiến thanh tầm
Lý trí khai minh trí diệu thâm
Đời đạo song hành tâm tự giác
Quy y Phật Pháp tự khai tầm.

-----------------------
Ngày 2 tháng 9 năm 1995
338) Hỏi : Làm thế nào tâm thức được thanh nhẹ ?
 
   Đáp: Thưa niệm Phật và làm Pháp Luân Thường Chuyển thường xuyên thì tâm thức mới quy nguyên thanh nhẹ và sẽ dẹp bớt sự tranh chấp ở đời, nhiên hậu mới thấy rõ nghiệp là gì, và tự dứt khoát giải quyết được nhiều chuyện của nội tâm, thầm tu thầm tiến thì mới thấy rõ kết quả của nội tâm.
 
Kệ:
Chẳng còn lý luận tạo mê lầm
Giải quyết phân qua tự tiến tầm
Lý trí tràn đầy duyên tự thức
Khai thông trí tuệ tự thăng tầm
.

-----------------------
Ngày 4 tháng 9 năm 1995
339) Hỏi : Có người tu lâu sao chưa thấy ánh sáng ?
 
   Đáp: Thưa tu lâu chưa thấy ánh sáng là căn gốc nặng nề, hay là làm Pháp Luân Thường Chuyển chưa đầy đủ, đốc mạch chưa thông. Cần làm Pháp Luân Thường Chuyển nhiều hơn thì căn nặng cũng sẽ thành căn nhẹ, ánh sáng sẽ tái hồi.
 
Kệ:
Thanh thanh nhẹ nhẹ tự về ngôi
Ánh sáng minh tâm cảnh đứng ngồi
Thanh tịnh rõ đường tu đạt thức
Quy nguyên giềng mối tiến từ hồi.

-----------------------
Ngày 5 tháng 9 năm 1995
340) Hỏi : Tu sao mới đúng pháp ?
 
   Đáp: Thưa tu thiền nhắm mắt thấy sáng thì mới thật là sáng và đúng pháp. Từ ánh sáng sẽ dẫn tiến tới vô cùng và thoát nạn, hồn vía càng ngày càng rõ rệt hơn.
 
Kệ:
Tuệ giác phân minh chẳng tréo trồng
Quy hồn quy vía sống thong dong
Giải bỏ trần tâm tâm tự giác
Tự mình thức giác chẳng cầu mong.

-----------------------
Ngày 7 tháng 9 năm 1995
341) Hỏi : Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng là sao ?
 
   Đáp: Thưa quy y Phật là tánh tình cởi mở thanh nhẹ không còn chủ kiến, lúc nào cũng hướng thượng giải thông, trí điển dồi dào phong phú trong tinh thần phục vụ và cứu độ, không còn tại và bị nữa. Lúc nào cũng sống trong duyên lành tiến hóa. Quy y Pháp đi theo đường hướng phát triển tự nhiên và hồn nhiên. Quy y Tăng là trở về với thực chất chính mình, tức là thanh tịnh và ánh sáng căn bản của phần hồn.
 
Kệ:
Càng tu càng tiến tự sanh tồn
Hướng thượng thành tâm tránh ác ôn
Bình thản thực hành chơn lý pháp
Không còn mê loạn chẳng còn nôn.

-----------------------
Ngày 8 tháng 9 năm 1995
342) Hỏi : Bộ óc liên hệ với Bề Trên để làm gì ?
 
   Đáp: Thưa bộ óc liên hệ với thanh quang điển lành để có cơ hội tiến hóa đến vô cùng tận, tức là sự thanh nhẹ và sáng suốt đời đời.
 
Kệ:
Bình tâm tiến hóa chuyển hợp thời
Sắc diện tâm thân rất thảnh thơi
Tâm sắc song hành quy điển giới
Chẳng cần suy luận thức sáng ngời.

-----------------------
Ngày 10 tháng 9 năm 1995
344) Hỏi : Tu cách nào mới được tiến nhanh ?
 
   Đáp: Thưa tu dứt khoát một đường hướng thì mới được tiến nhanh. Ngược lại nay pha một chút nầy chút nọ thì chỉ có tự hại mình mà thôi.
 
Kệ:
Chuyện đời cứ việc thả buông trôi
Dũng chí thực hành một pháp thôi
Giao cảm tình Trời quy điển cái
Chẳng còn mê chấp chẳng làm tôi.

-----------------------
Ngày 13 tháng 9 năm 1995
345) Hỏi : Cơ tạng luôn luôn bị ô trược tại sao ?
 
   Đáp: Thưa sự ô nhiễm tấn công ngũ tạng từ không khí cho đến thực phẩm cộng với lòng tham của con người không chịu nghiên cứu kỹ trước khi đưa vào miệng. Ăn nhiều mất trật tự, thích khẩu ham ngon, nay một chút mai một chút, tạo thành một tập quán tự hại mình mà không hay.
 
Kệ:
Thập thâu ô tạp hằng ngày động
Chua chát mặn nồng chuyển chuyển công
Nghịch cảnh hình thành trong nháy mắt
Không thông khó tiến bệnh cơ còng.

-----------------------
Ngày 16 tháng 9 năm 1995
346) Hỏi : Nhắm mắt bộ đầu rút lên tại sao?
 
   Đáp: Thưa nhờ hành pháp đứng đắn, luồng điển ngũ tạng hội tụ chiều hướng phát triển nơi Hà Đào Thành trung tim xoáy óc, cảm thấy nhẹ nhàng và bớt lo âu, hướng về tâm đạo mà tiến, thật sự hành đạo, chứ không còn dành phe ta và chia rẽ phe người.
 
Kệ:
Tâm tình sáng suốt lại vui tươi
Chẳng có âm u tạo ý lười
Trí tuệ sáng ngời tâm thức giác
Chẳng còn mưu lợi chẳng than Trời.

-----------------------
Ngày 19 tháng 9 năm 1995
347) Hỏi : Người tu thiền Vô Vi liên hệ với luồng điển nào?
 
   Đáp: Thưa người tu thiền Vô Vi đúng pháp là liên hệ với luồng điển cái của vũ trụ, lúc nào cũng trực giác và thẳng thắn thật thà trong việc làm, không còn yếu ớt cầu xin mà không hành.
 
Kệ:
Hành xong mới rõ duyên vui hành
Tiếp tục trùng tu tiến tiến nhanh
Trí tuệ không còn trong ẩn núp
Công khai tiến hóa hướng về thanh.

-----------------------
Ngày 21 tháng 9 năm 1995 
348) Hỏi : Hành động vá víu và không dứt khoát thì sẽ đi đến đâu?
 
   Đáp: Thưa hành động vá víu tức là mượn danh Phật Tiên Thánh thì sẽ tự tạo sự tối tăm cho chính mình, không tự chủ được, rất khó hội nhập vào ánh sáng vô cùng tận được, tà ý vẫn trường tồn, tâm linh bị giới hạn, thích diễn tả thiên cơ và địa lý, chính mình chưa khai thông được.
 
Kệ:
Khó hành khó triển khó khai thông
Nguyên lý bất thông lại tréo trồng
Không thoát lòng vòng trong dục giới
Bất minh chánh pháp lại lòng vòng.

-----------------------
Ngày 22 tháng 9 năm 1995 
349) Hỏi : Tu mà chuyên môn đọc sách, thiếu pháp để
hành thì kết quả sẽ ra sao?
 
   Đáp: Thưa tu mà dựa vào trăm kinh vạn quyển, cuối cùng cũng không sửa được tánh hư tật xấu, vừa đọc sách vừa hành pháp đứng đắn thì mới tránh được văn chương ảo giác và mê lầm.
 
Kệ:
Thực hành khai trí mở tâm tiến
Điển giới thông giao tự tiến xuyên
Giả ảo tiêu trừ tâm thức giác
Bền lâu tự đạt cảm giao huyền.

-----------------------
Ngày 26 tháng 9 năm 1995 
350) Hỏi : Những nhà tiên tri đoán sai thì hậu quả sẽ ra sao?
 
   Đáp: Thưa tiên tri tức là biết trước được những chuyện chưa xảy ra sau sự cảm thức của người, biết chuyện người nhưng không biết được chuyện của chính mình, cuối cùng cũng phải bỏ xác ra đi, phần hồn phải tiếp tục học hỏi và tiến hóa, không thể tiếp tục làm thầy được. Luật là luật không thể sửa đổi được thiên ý.
 
Kệ:
Chánh tâm thực hiện tối cần tiến
Kham khổ thực hành tự tiến xuyên
Đời đạo phân minh khai trí tuệ
Bình tâm học hỏi tự mình yên.

-----------------------
Ngày 29 tháng 9 năm 1995
351) Hỏi : Muốn giúp cho cơ tạng nhẹ nhàng và mạnh khỏe thì phải làm sao?
 
   Đáp: Thưa muốn giúp cho cơ tạng mạnh khoẻ thì phải bớt ăn buổi tối và làm Pháp Luân Thường Chuyển nhiều thì cơ tạng sẽ được ấm áp và mạnh khỏe.
 
Kệ:
Sống cùng nguyên khí Trời ban mạnh
Giải tỏa phiền ưu chuyển tốt lành
Không khó không lo khai trí đạo
Hành thông chơn thức tự khai màn.

-----------------------
Ngày 1 tháng 10 năm 1995
352) Hỏi : Thành tâm tu học tham thiền nhập định sẽ đi đến đâu?
 
   Đáp: Thưa thành tâm tu học tham thiền nhập định thì sẽ đạt tới phước huệ song tu, cơ thể bình an tâm linh phát triển, rất cần thiết cho cuộc sống hiện tại trên mặt đất.
 
Kệ:
Siêng năng sẽ đạt sẽ phân minh
Đời đạo song tu tự rõ mình
Chuyển thức tâm hành trong giới đạo
Bình minh sáng tỏ tự mình minh.

-----------------------
Ngày 3 tháng 10 năm 1995
353) Hỏi : Sự truyền cảm do đâu mà có?
 
   Đáp: Thưa sự truyền cảm do tâm hành giả hướng thượng trọn lành, pháp lực thành tựu, từ quang truyền cảm, âm thinh êm ả và dễ chịu.
 
Kệ:
Pháp lực thâm sâu trợ tiến hành
Trí tâm thanh nhẹ độ nhơn sanh
Thành tâm phân giải tình tha thiết
Thanh tịnh bình tâm lại hiểu nhanh.

-----------------------
Ngày 4 tháng 10 năm 1995
354) Hỏi : Nhờ những gì óc người được nhạy cảm?
 
   Đáp: Thưa nhờ hành pháp đứng đắn như: niệm Phật thường xuyên cho đến lúc nhớ thường xuyên, Soi Hồn, Pháp Luân Thường Chuyển và Thiền Định thì bộ óc sẽ được nhạy cảm.
 
Kệ:
Thực hành đứng đắn tự mình làm
Chẳng có nhờ ai tự thức cam
Nhịn nhục tràn đầy trong thức giác
Từ bi hành động chẳng còn tham.

-----------------------
Ngày 7 tháng 10 năm 1995
355) Hỏi : Tại sao Thượng Đế phải phục vụ quần sanh?
 
   Đáp: Thưa có sanh có dưỡng thì mới có cơ hội tiến hóa, từ quang ban chiếu vô cùng của Ngài lúc nào
cũng hỗ trợ cho những phần hồn thanh tịnh và sáng suốt.
 
Kệ:
Cảm thông nguyên lý tự mình tu
Khai triển tâm linh khỏi phải mù
Giải bỏ chuyện đời trong ý động
Thanh tâm tu luyện sống an du.

-----------------------
Ngày 10 tháng 10 năm 1995
356) Hỏi : Làm sao mới được bình an?

   Đáp: 
Thưa phải siêng năng chăm sóc lấy bản thân thì mới được bình an. Người tu thiền một thời gian ba năm mới lộ tánh, ăn năn sám hối tự sửa thì mới được bìnhan. Bệnh do tánh sanh, khổ do tâm tạo những điều không hay cho chính mình.
 
Kệ:
Trên đường điêu luyện hành trình tiến
Khó khổ tự cam chẳng có phiền
Hạnh đức tràn đầy do nhịn nhục
Thực hành chơn pháp tâm thân yên.

-----------------------
Ngày 11 tháng 10 năm 1995
357) Hỏi : Ai trách nhiệm đối với thể xác?
 
   Đáp: Thưa phần hồn trách nhiệm đối với thể xác, cần hướng tâm về trật tự của càn khôn vũ trụ thì phần hồn mới đủ sáng suốt xây dựng và dìu tiến thể xác hoạt động theo chiều hướng của vũ trụ mà tiến thì khối óc sẽ không bị hư hoại, ánh sáng sẽ được khai triển trong nội tâm, am hiểu sự sống trong lẽ sống trật tự và dễ nhịn nhục hơn.
 
Kệ:
Minh tâm chẳng có giận buồn hờn
Trí tuệ phân minh chẳng ác ôn
Tự cứu thân hình mưu giúp họ
Hướng về trật tự lý sanh tồn.

-----------------------
Ngày 13 tháng 10 năm 1995
358) Hỏi : Sức hút nào mạnh hơn sức hút của hồng trần?
 
   Đáp: Thưa ở đời nầy có ba loại sức hút:
1- Hồng trần
2- Tâm linh
3- và Âm giới

Hồng trần là cuộc sống của thể xác. Tâm linh là cuộc sống của phần hồn. Âm giới là cuộc sống của sự phù hộ và ỷ lại. Chỉ có cuộc sống của tâm linh là cứu cánh của hành giả tại mặt đất nầy, nếu quên cuộc sống tâm linh thì sẽ oan uổng cho một kiếp làm người.
 
Kệ:
Sống vui chỉ biết tình đời tiến
Chẳng có tâm linh lại có phiền
Âm giới lân la trong khổ nạn
Tâm linh sáng suốt lại thường yên.

-----------------------
Ngày 15 tháng 10 năm 1995
359) Hỏi : Muốn thuận lòng Trời thì phải làm sao?
 
   Đáp: Thưa muốn thuận lòng Trời thì bất cứ hoàn cảnh nào đến cũng phải chấp nhận, sống theo luật nhân quả của chính mình, tâm làm thân chịu, thì mới đúng luật Trời. Chỉ tu thiền thì mới cải tiến được sanh tử luân hồi, sẽ được phần nhẹ hơn lúc phần hồn lìa xác và được may mắn hơn trong lúc làm người tại thế.
 
Kệ:
Hồn thời tiến hóa không bê trễ
Tự thức tự tu tự trở về
Bất diệt vô sanh là đời thật
Ánh quang sáng chiếu khắp muôn bề.

-----------------------
Ngày 26 tháng 10 năm 1995
360) Hỏi : Tại sao đã được làm người lại ghét nhau?
 
   Đáp: Thưa hai bên chưa thông cảm nhau, từ trường giữa hai bên chỏi nhau, chưa biết được vị trí tương sanh của nhau, bản chất keo kiết, không có tinh thần vị tha, chậm tiến, chưa đủ khổ, trí tuệ không khai, nghịch nhau, phát triển sự sân si, tạo sự buồn hận cho chính mình.
 
Kệ:
Làm người chẳng rõ hành trình tiến
Tạo khổ không vui lại tạo phiền
Dứt khoát tình đời tâm được nhẹ
Vô sanh thức giác tự mình yên.

-----------------------
Ngày 28 tháng 10 năm 1995
361) Hỏi : Về ngôi tức là ngôi nào?
 
   Đáp: Thưa về với vị trí thanh tịnh của chính mình, tâm trí phát sáng, thức hòa đồng khai triển, quý thương muôn loài vạn vật, cảm thông nguyên lý của Trời và Đất, thông thiên văn đạt địa lý, chẳng dám làm sai.
 
Kệ:
Thông minh tự giác cảm tiến hoài
Trí tuệ phân minh chẳng có sai
Nhập định tham thiền nuôi ý chí
Càn khôn quy một chẳng còn hai.

-----------------------
Ngày 29 tháng 10 năm 1995
362) Hỏi : Làm sao gọi là càn khôn quy một?
 
   Đáp: Thưa càn khôn quy một tức là điển tâm từ bộ đầu hòa hợp với luồng điển của càn khôn vũ trụ, thẳng tiến vào trung tâm sinh lực của càn khôn vũ trụ, tức là luồng điển cái của càn khôn vũ trụ. Lúc nào bộ đầu cũng được rút thẳng và chuyển hóa nhanh nhẹ, cảm thông bất cứ việc gì xảy đến.
 
Kệ:
Quy nguyên giềng mối điển phân bàn
Cảm thức trần gian có vị ngôi
Đi đứng ngồi nằm không vọng động
Trí tâm thanh nhẹ rõ sang tồi.

-----------------------
Ngày 31 tháng 10 năm 1995
363) Hỏi : Phát tâm giúp người thiếu thốn có tốt không?
 
   Đáp: Thưa phát tâm giúp đỡ người nghèo là rất quý, làm phước là điều cần thiết của người tu, có cơ hội phát triển tâm từ bi cứu độ.
 
Kệ:
Thật tình cứu độ tâm an hòa
Thể hiện tình thương rất thiết tha
Tình đẹp duyên lành tâm phát triển
Thành tâm thực hiện giúp gần xa.

-----------------------
Ngày 2 tháng 11 năm 1995
365) Hỏi : Tại sao làm người phải lo ?
 
   Đáp: Thưa làm người phải lo là luồng điển trong nội tâm chưa thoát khỏi con tim. Ngược lại người tu thiền nhiều, luồng điển thoát khỏi bộ đầu lại bớt được sự lo âu và sáng suốt hơn, bớt khổ. Sự phát triển của trung tim bộ đầu, chỉ có phát triển một chiều hướng thượng và trụ tâm, khác hơn người không thiền, dễ tha thứ hơn.
 
Kệ:
Bình tâm phát triển chẳng mê hờn
Thanh tịnh bình tâm chẳng thiệt hơn
Quy một tình đời không loạn động
Sẵn sàng giúp đỡ chẳng cần ơn.

-----------------------
Ngày 3 tháng 11 năm 1995
366) Hỏi : Người tu thiền tiến hóa thật hư ra sao ?
 
   Đáp: Thưa người tu thật lúc nào cũng chất phác và không muốn làm phiền bất cứ người nào. Người mượn lời để tu và không thật tâm hành pháp và đổi pháp là người không thật thà và có mưu đồ, bất lợi cho chính họ ở tương lai.
 
Kệ:
So dây láo khoét chẳng thanh tài
Lợi dụng tình thương tự thị oai
Tạo chấp tạo mê tâm khó thức
Lầm đường lạc lối tự làm sai.

-----------------------
Ngày 4 tháng 11 năm 1995
367) Hỏi : Nạn tai bất ngờ thì phải làm sao?
 
   Đáp: Thưa nạn tai bất ngờ là sự quyết định của Thượng Đế, để dẫn tiến những tâm linh ác độc trở về với chính họ. Cho nên lúc sống phải biết cách tu, hướng thượng phát triển tâm linh, thì lúc nguy biến sẽ được cứu.
 
Kệ:
Thiên cơ biến chuyển dìu tâm tiến
Thức giác bình tâm chẳng có phiền
Không nạn, không tâm là tiến bước
Thanh bình cảm thức tâm bình yên.

-----------------------
Ngày 8 tháng 11 năm 1995
368) Hỏi : Tại sao có nhiều người học ít lại muốn hiểu nhiều ?
 
   Đáp: Thưa học ít muốn hiểu nhiều chứng minh người ấy không tự chủ được, thích hưởng thụ hơn là làm việc, tức là lười biếng và muốn hơn người khác, tu rất khó tiến về không, thích phê bình người khác, không thích bất cứ ai phê bình mình cả, tự cao và tự ái.
 
Kệ:
Lầm lạc si mê tưởng họ tài
Không ưa không thích chuyện lầm sai
Sửa mình không có tâm không tiến
Cõi tạm còn ngu tưởng mình tài.

-----------------------
Ngày 9 tháng 11 năm 1995 
369) Hỏi : Si mê là sao?
 
   Đáp: Thưa si mê là bị sự lôi cuốn không cần thiết, tự tưởng lầm là đúng, không thể dứt khoát được, tự hại tâm thân mà không hay, từ trường điển năng biến đổi xấu, rất dễ sân si, hại gan hại thận, chỉ có thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đứng đắn thì mới giải được bệnh nầy, phần hồn sẽ tiến hóa hợp thời.
 
Kệ:
Hướng về thanh nhẹ nhớ Trời cứu
Vào cõi Đại La chẳng có mưu
Chủ kiến không còn tâm thức giác
Tâm thành thanh tịnh chẳng còn mưu.

-----------------------
Ngày 10 tháng 11 năm 1995 
370) Hỏi : Tại sao làm người ai ai cũng tham ?
 
   Đáp: Thưa làm người không tham thì sẽ không có việc làm. Tham đứng đắn vì đại cuộc là chánh nghĩa. Ăn hối lộ hại người thì không nên tham. Người hành pháp tu thân, thì phải làm đều đều, trong trật tự, không nên tham làm Phật, làm Tiên, thụ lợi cá nhơn, chỉ đường vạch lối để kiếm tiền, thiếu sự phục vụ tận tình, thì sẽ khổ ở tương lai.
 
Kệ:
Thức tâm chẳng muốn mình tài
Lập hạnh phân minh tự tiến hoài
Trí tuệ tiến đều trong thức giác
Quy hồn quy vía chẳng cần oai.

-----------------------
Ngày 11 tháng 11 năm 1995
371) Hỏi : Chiều sâu của tình thương nằm ở đâu?
 
   Đáp: Thưa chiều sâu của tình thương nằm trong thanh tịnh giới, có thanh tịnh mới thực hiện được trật tự siêu nhiên, chẳng còn mê chấp thì mới tận độ được. Không còn ôm chấp, nhưng phát triển chơn tâm, tức là đào sâu sự thanh tịnh của chính mình.
 
Kệ:
Tâm thân thực hiện chơn linh tiến
Trí tuệ phân minh chẳng có phiền
Sự thật hành thông chung một cội
Quy nguyên giềng mối tự phân xuyên.

-----------------------
Ngày 12 tháng 11 năm 1995
372) Hỏi : Tựu tan do đâu hình thành?
 
   Đáp: Thưa tựu và tan do trung tâm sinh lực của mọi vật thể hướng thượng hay hướng hạ mà hình thành: Hướng thượng thì sẽ được thành tựu. Hướng hạ thì sẽ bị phân tán và tranh chấp!
 
Kệ:
Bình tâm thanh tịnh tự phân tầm
Có có không không cũng vững tâm
Siêu diệu Trời ban tình quý đẹp
Chuyên hành tự thức tự quy tầm.

-----------------------
Ngày 14 tháng 11 năm 1995
373) Hỏi : Mặt người nào sáng thì tâm hồn người đó nhẹ có phải không?
 
   Đáp: Thưa người nào thiền tốt thì tâm hồn người ấy
sẽ được sáng và vui. Ngược lại hướng về dục thì rất
dễ sân si và tủi nhục, không khác chiếc xe hơi chạy
nhanh và chạy chậm.
 
Kệ:
Tiến lên mắt sáng tâm minh tinh
Hướng hạ tâm sân dễ bực mình
Điển giới không hòa tâm dễ động
Bền lâu hướng thượng rõ hành trình.

-----------------------
Ngày 17 tháng 11 năm 1995 
374) Hỏi : Xưng danh có lợi gì cho hành giả không?
 
   Đáp: Thưa xưng danh không có lợi gì cho hành giả, chỉ có phiền thêm bởi sự ham muốn của người đời hay lợi dụng mà không hành cũng như không. Bình thản lo tu tiến quý hơn là xưng danh. Hành động thanh nhẹ, phân minh rõ rệt, ảnh hưởng người kế tiếp. Bằng cách tự tu tiến ảnh hưởng người kế tiếp là tận độ quần sanh ở tương lai.
 
Kệ:
Thế gian chẳng có ai tài giỏi
Học hỏi không ngừng tự sáng soi
Thức giác chính minh lo cải tiến
Phân minh đời đạo chẳng đua đòi.

-----------------------
Ngày 19 tháng 11 năm 1995
375) Hỏi : Muốn có phần hồn và điển hình trọn lành thì phải làm sao?
 
   Đáp: Thưa muốn có điển hình trọn lành thì phải thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, khứ trược lưu thanh thì mới hội tụ được phần sáng suốt và thanh tịnh được, sẽ gom lên bộ đầu và xuất ra khi nhập định.
 
Kệ:
Cảm thông nguyên lý duyên tình thật
Ánh sáng thanh cao độ tiến hình
Kết quả tự mình quy thuận tiến
Chẳng còn lưu luyến thật là yên.

-----------------------
Ngày 22 tháng 11 năm 1995
376) Hỏi : Xưng danh thanh tịnh là Phật là Tiên nhưng tánh tình không sửa đổi được thì sao?
 
   Đáp: Thưa xưng danh tốt đẹp nhưng tánh tình không sửa đổi được, thì phần hồn vẫn bị giam hãm trong cơ thể ô trược, chưa thoát khỏi phàm tánh, thì lúc chết vẫn bị đọa như người thường. Lý luận đủ chiều nhưng hồn không tiến.
 
Kệ:
Lúc vui cảm thức không phiền khổ
Thiếu thốn khổ đau tạo nấm mồ
Dồn dập chuyện đời không lối thoát
Vui đời quên đạo chẳng Nam Mô.

-----------------------
Ngày 24 tháng 11 năm 1995
377) Hỏi : Ánh sáng của tâm linh và ánh sáng mặt trời khác nhau thế nào?
 
   Đáp: Thưa ánh sáng mặt trời nóng, ánh sáng tâm linh mát dịu. Người tu thiền và người có căn tu đều cảm nhận được ngay trong tâm thức của chính họ, vui hành và không bao giờ chán nản.
 
Kệ:
Tự minh tự giác tự bạc bàn
Giải bỏ sân si khai mở màn
Trí đạo tâm thành tu tự tiến
Trần tâm dứt khoát tự mình yên.

-----------------------
Ngày 25 tháng 11 năm 1995
378) Hỏi : Tại sao tu hoài vẫn còn thắc mắc?
 
    Đáp: Thưa làm người ai ai cũng có tánh tham từ lúc chào đời cho đến chết, càng tu càng cảm thấy mình chưa vói tới đâu cả, cho nên vẫn còn thắc mắc, nếu dốc lòng dày công tu thiền thì chỉ có chăm chỉ hành pháp là xong, sẽ không còn thắc mắc và tự mình tiến tới siêu giác và thanh tịnh.
 
Kệ:
Thực hành khai triển tự mình minh
Chẳng có lôi thôi chẳng bực mình
Thử thách tình đời là phải có
Giữ tâm thanh tịnh rõ hành trình.

-----------------------
Ngày 27 tháng 11 năm 1995
379) Hỏi : Trời chứng tâm thì tự mình hiểu được thế nào?
 
    Đáp: Thưa Trời chứng tâm, thì sau giờ thiền tự cảm thấy bộ đầu nhẹ nhàng và thông suốt, chứng minh luồng điển của đại bi có ban chiếu, tâm thức rất ổn định, biết tưởng nhớ đến Trời Phật, trước khi ngủ tự động niệm Phật sẽ có giấc ngủ rất an lạc, chẳng còn lo âu bất cứ một việc gì.
 
Kệ:
Chẳng còn loạn động chẳng còn ghi
Trí ý thanh bình tiến hợp thì
Điển lực dồi dào quy tịnh giới
Cảm minh thiên địa tự mình đi.

-----------------------
Ngày 29 tháng 11 năm 1995
380) Hỏi : Càng tu lại càng thấy nghiệp chướng đang ẩn tàng trong thần kinh khối óc tại sao?
 
   Đáp: Thưa càng tu càng rõ rệt nghiệp chướng ẩn tàng trong xác, gọi là nghiệp thân. Mờ mịt không rõ chính phần hồn, gọi là nghiệp tâm. Cương quyết tham thiền nhập định thì mới có cơ hội tự giải lần lần đi tới chỗ trong sáng thì mới tự dứt được nghiệp chướng và tự quán thông hành động của chính mình, sẽ không còn sự u mê chằng chịt nữa.
 
Kệ:
Biết mình thật sự tự khai thông
Chẳng có si mê chẳng nối vòng
Tiến hóa không ngừng tâm tự thức
Về Trời thanh nhẹ chẳng cầu mong.

-----------------------
Ngày 13 tháng 12 năm 1995
381) Hỏi : Chuyện gì là chuyện ngu si?
 
   Đáp: Thưa không biết chính mình là chuyện ngu si nhứt trên đời nầy. Biết được chính mình là sẽ có cơ hội quán thông tất cả. Tu mà hiểu mình thì sẽ chấp nhận tiến hóa rõ rệt hơn. Ngược lại hiểu người khác và không hiểu chính mình thì không bao giờ thanh tịnh được.
 
Kệ:
Bất thông nguyên lý thật là ngu
Giải quyết tâm tư thoát khỏi mù
Trời độ thân hình tươi tốt đẹp
Tham tòng chơn lý rõ mình vui.

-----------------------
Ngày 22 tháng 12 năm 1995
382) Hỏi : Sự hiện diện của loài người trên mặt đất nầy để làm gì?
 
   Đáp: Thưa sự hiện diện của loài người trên mặt đất nầy, cốt yếu học nhịn nhục và dứt khoát, trong định luật
nhân quả trả vay và tiến hóa.
 
Kệ:
Thực hiện khung cảnh giao chuyển tiến
Bình tâm chuyển thức tâm không phiền
Phong trần tại thế tâm dứt khoát
Hồn hướng về Trời sống vui yên.

-----------------------
Ngày 30 tháng 12 năm 1995
383) Hỏi: Một con người là một cục tội có phải không?
 
   Đáp: Thưa mỗi người có sự hiện diện trên mặt đất này đều là một cục tội, rất phức tạp, hồn vía bất minh, chạy theo tiền tình duyên nghiệp đều tạo tội cho chính mình mà không hay. Đến giờ phút lâm chung tự cảm thấy rối ren, yếu dần theo bệnh hoạn mà ra đi, đối với người tu thiền thì phải hành pháp đứng đắn và gia tăng nhịn nhục thì mới kết quả ở tương lai.
 
Kệ:
Tu tâm mở trí tự phân bài
Động loạn khổ hình tự tạo sai
Nguyên lý không hành tâm khổ chấp
Bình minh sáng rọi lại an bài.
-----------------------
Ngày 31 tháng 12 năm 1995
384) Hỏi: Tu hoài mà không nhập định được tại sao?
 
   Đáp: Thưa tu hoài mà không nhập định được là tại hay lo chuyện ngoài tai, thiền ít, sự liên hệ điển quang giữa trung tim bộ đầu và trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ không liên tục, bộ đầu không nhẹ và không phát sáng, rất khó nhập định.
 
Kệ:
Tu không phát triển khó quy hình
Điển giới không thông óc khó khinh
Tạo khổ phần hồn không tiến nhẹ
Khó minh tâm đạo khó quy hình.
-----------------------
Ngày 4 tháng 1 năm 1996  
385) Hỏi: Sinh linh là gì ?
 
   Đáp: Thưa sinh linh là một cơ cấu tự động của Trời Đất hình thành, đầy đủ tình cảm và nhục dục theo định luật hóa hóa sanh sanh, loài người đặc biệt hơn là có linh tánh, biếttu sửa tâm thân, tiến hóa nhanh hơn cầm thú, biết cách tự giúp mình ổn định hơn, tức là tu sửa để gỡ rối cho phần hồn tiến hóa về cõi tâm linh tự tu tự giải trí tuệ phân minh, hành trình mở rộng độ tha tiến hóa.
 
Kệ:
Chơn tâm sáng suốt thật thà độ
Giúp kẻ bơ vơ tạo nấm mồ
Gỡ rối tơ lòng vì loạn động
Khai thông trí tuệ niệm Nam Mô

-----------------------
Ngày 6 tháng 1 năm 1996
386) Hỏi : Loại người khó tánh là loại nào ?
 
   Đáp: Thưa loại người khó tánh hay đặt điều kiếm chuyện người khác, khó hợp tác với bất cứ ai, không chịu sửa sai và cứ tiếp tục soi bói người khác, cuối cùng chỉ biết sống cô đơn mà thôi.
 
Kệ:
Tự mình loạn động muốn thành ngôi
Khó khổ không hay tạo tánh tồi
Tinh tấn không hành thêm chuyện khác
Không yên bất ổn lại thêm nhồi. 
-----------------------
Ngày 11 tháng 1 năm 1996
387) Hỏi : Tu không thoát là sao ?
 

   Đáp: Thưa tu không thoát là trung tim bộ đầu không rút, uất khí càng ngày càng dồn dập trong nội tâm, thiếu trí rất dễ thù hận và tự ái, trật tự trong cơ tạng không được yên tịnh, khó ăn năn sám hối.
 

Kệ :
Thần kinh bất ổn khó hòa lên
Trí óc không thông khó tạo nền
Duyên đạo không thành tâm động loạn
Về Không không được khó vui bền.
-----------------------
Ngày 12 tháng 1 năm 1996
388) Hỏi : Tại sao phải đòi hỏi có nhân quyền ?
 

   Đáp: Thưa nhân quyền mỗi người đã có từ lúc chào đời, lúc nằm nôi mặt mày tươi đẹp và thanh tịnh dễ thương, đến lớn hướng ngoại thu hút sự động loạn quên sự thanh tịnh từ lúc ban đầu, tự làm mất nhân phẩm tốt đẹp, khó hòa khó tiến, càng ngày càng đòi hỏi theo sự tham lam của tình đời, làm cho tâm không yên trí không ổn, quên hồn quên vía, mất tất cả sự tự nhiên và hồn nhiên, tự gây rối cho chính mình, suốt kiếp làm đến lúc chết xác thác ra ma, vơ vẩn trong khổ cảnh tối tăm, không đem lại lợi ích cho chính mình và quần sanh.
 

Kệ :
Khó tu khó tiến khó phân hành
Khổ não buồn rầu khó tiến an
Gieo họa cho người tâm lại khổ !
Trí không khai triển lại bàng hoàng.
-----------------------
Ngày 13 tháng 1 năm 1996
389) Hỏi : Có điển từ trường tốt thì tưởng tới đâu thì sẽ hiểu đến đó có phải không ?
 

   Đáp: Thưa điển rút bộ đầu tức là từ trường bắt đầu tốt, cứ vậy mà theo luồng điển rút từ trung tim bộ đầu mà lên thì từ trường sẽ tròn và không có xuất ngôn bừa bãi, điển càng rút trí càng sáng, tưởng đến đâu sẽ được đến đó, liên lạc cõi trên rất dễ dãi và trật tự.
 

Kệ:
Hành thông chơn pháp cảm vui mừng
Chẳng nghĩ chẳng lo vẫn cảm ưng
Đen bạc tình đời tâm chẳng động
Một đường tiến thẳng chẳng lưng chừng.
-----------------------
Ngày 15 tháng 1 năm 1996
390) Hỏi : Cầu xin sự phù hộ có hữu ích gì không ?
 

Đáp: Thưa cầu xin sự phù hộ có thể gây ra một ỷ lại xấu, tự làm yếu thần kinh khối óc của chính mình, tâm từ bi không có cơ hội phát triển lớn rộng, chỉ luân lưu trong phạm vi ỷ lại mà thôi.
 

Kệ:
Tâm thức không yên lại khó ngồi
Ý tâm không trụ lại lôi thôi
Khó mà tiến bước trên đường đạo
Rắc rối tâm hồn khó về ngôi.

-----------------------
Ngày 17 tháng 1 năm 1996
391) Hỏi : Độc tài có lợi ích gì cho chính mình hay không ?
 

   Đáp: Thưa độc tài không có lợi ích gì cho chính mình, nhưng sẽ bị tai hại ở về sau, óc khó tiến tâm khó minh, nhưng chỉ phát triển về tinh thần khống chế và bận rộn, thức hòa đồng không bao giờ mở được, nghi kỵ và lầm than, tự hại một kiếp người, mất tự do mà không hay, tưởng lầm là kết quả tốt, phần hồn khó trở về với tự nhiên và hồn nhiên. Nếu tự mình buông bỏ tánh hư tật xấu ấy, thì mọi sự sẽ phát triển đều đều và rất dễ thành công ở tương lai.
 

Kệ :
Khai thông tự tiến thanh đài sáng
Giải mở trần tâm pháp pháp quang
Cải tiến chơn hồn xây dựng tiến
Duyên lành tận độ pháp thân an.

-----------------------
Ngày 20 tháng 1 năm 1996
392) Hỏi : Vui trong thanh tịnh là vui làm sao?
 

   Đáp: Thưa vui trong thanh tịnh là người hành pháp khứ trược lưu thanh, tức là tự giải nghiệp tâm, không còn lo âu về việc đời nữa, thì mới tự cảm thức được sự thanh tịnh là vui.
 

Kệ:
Cảm thông nguyên lý đạo mùi tiến
Hành pháp tương thông đạo nối liền
Thông cảm vạn linh chung một cội
Đồng hành tu tiến tự mình xuyên. 
-----------------------
Ngày 23 tháng 1 năm 1996
393) Hỏi : Người tu mà còn tham lam và tính toán thì sẽ đi đến đâu?
 

   Đáp: Thưa người tu mà còn mưu tính toán, thì sẽ bị cô lập và vun bồi tự ái. Làm người không thể khôn hơn Thượng Đế bằng tính toán, nhưng chỉ khai triển tâm từ bi tận độ, thì sẽ được cứu.
 

Kệ:
Trời sinh sắp đặt chẳng cần mưu
Nhịn nhục thông qua tự đạt ưu
Ánh sáng do Trời ban chiếu độ
Bình tâm học hỏi chẳng cần mưu

-----------------------
Ngày 24 tháng 1 năm 1996
394) Hỏi : Lo là làm sao?
 

   Đáp: Lo là hướng tâm về việc đó hoài tức là lo, cũng là nghiệp tâm, rất khó thoát. Nếu hướng tâm trong trật tự thì sẽ được vui hòa và thanh nhẹ, trật tự là luồng điển không sử dụng vào một chiều mà không lối thoát !
 

Kệ:
Sống không tự lực lại bàng hoàng
Không đích không hành không tiến an
Gỡ rối do mình tâm tự thức
Quy hồn quy vía tự mình sang.

-----------------------
Ngày 27 tháng 1 năm 1996
395) Hỏi : Muốn dứt khoát thất tình lục dục thì phải làm sao ?
 

   Đáp: Thưa, muốn dứt khoát thất tình lục dục thì phải cương quyết hành pháp đúng đắn, thì luồng điển của tâm thức sẽ được tiến hóa theo chiều hướng thượng phát triển tới vô cùng tận, chơn tâm sẽ được sáng suốt và dũng mãnh tu tiến, sẽ không còn bận bịu về tình đời, ngược lại chỉ tận độ và cứu giúp tùy theo từ quang sẵn có của chính mình.
 

Kệ:
Quang minh chánh đại hành trình tiến
Chẳng có lân la chẳng có phiền
Thay đổi hành trình trong thế tiến
Chẳng còn than khổ chỉ còn yên.

-----------------------
Ngày 29 tháng 1 năm 1996
396) Hỏi : Muốn tập trung ánh sáng trong nội tâm thì phải làm sao ?
 

   Đáp: Thưa muốn tập trung ánh sáng thì phải dầy công công phu, thì tự nó sẽ vơi bớt tình đời động loạn, dần dần sẽ phát triển luồng điển thanh tịnh, tức là nhập định, ánh sáng sẽ tỏa ra trước trán, tự nhiên biết được nhiều việc không thể ngờ được.
 

Kệ:
Trần tâm dứt khoát điển thanh hòa
Dứt khoát tâm tư tự phát ra
Khí điển bộ đầu khai rộng mở
Từ quang phát triển tự vui hòa. 


-----------------------
Ngày 2 tháng 2 năm 1996
397) Hỏi : Nhập định nghĩa là gì?
 

   Đáp: Thưa nhập định là nhắm mắt trong lúc tham thiền không còn nhớ một mảy may nào của cuộc sống hiện tại, tự nó tỏa ra chiều sâu bao la lớn rộng của Trời Đất, chỉ có phóng lên cao chứ không còn kéo xuống nữa, cảm thức vô sanh không còn sợ chết nữa, yên ổn trong thanh tịnh, thích thiền hơn là thích động.
 

Kệ:
Chẳng còn nhớ tưởng mông lung động
Thức giác không còn nghĩ nhớ trông
Quy hội duyên Trời chung một mối
Một lòng tu tịnh chẳng cầu mong.
-----------------------
Ngày 3 tháng 2 năm 1996
398) Hỏi : Dối lòng mình là sao?
 

   Đáp: Thưa dối lòng mình là người không chịu nhìn nhận sự thật của chính mình, người tu thiền muốn được nhẹ nhàng thì phải tự nhìn nhận sự thật của chính mình mà tiến, nếu ngược lại thì chỉ tạo sự u buồn cho chính mình ở tương lai.
 

Kệ:
Tâm không thành trí không khai triển
Tạo họa cho tâm lý luận phiền
Thắc mắc tràn đầy trong ý nghiệp
Lầm than trong cảnh tự mình điên.

-----------------------
Ngày 6 tháng 2 năm 1996
399) Hỏi : Việc làm của tâm thức là việc gì?
 

   Đáp: Thưa việc làm của tâm thức là càng thanh tịnh càng hiểu nhiều hơn. Cho nên ở đời này giữa vua và dân khác nhau giữa sự tịnh và động mà thôi, người tu thiền khác hơn người phàm cũng vậy mà thôi. Khi Hồn trọn vẹn làm chủ không khác một vì Vua hay Phật đang ngự trong thể xác, quyền hành bậc nhất trong tiểu thiên địa, phần hồn càng sáng suốt thì toàn thân sẽ được tiến hóa nhanh hơn.
 

Kệ:
Khai thông thức giác tùy cơn động
Chẳng khổ lại vui tiến một lòng
Giá trị vô cùng trong tâm thức
Đầu thân hợp nhứt tự quy tòng.


-----------------------
Ngày 11 tháng 2 năm 1996
400) Hỏi : Làm người cần hiểu lấy chính mình hay không?
 

   Đáp: Thưa rất cần hiểu lấy chính mình, thì mới phát triển lãnh vực tâm linh mà tiến hóa, ngược lại không hiểu lấy chính mình, thì giờ phút lâm chung rất bơ vơ. Chỉ có tu thiền đứng đắn thì càng ngày càng hiểu chính mình nhiều. Nếu hướng bề ngoài, ảo ảnh về Tiên Phật thì cuối cùng cũng chẳng đến đâu, tu mà bỏ lấy chính mình chạy theo chơn lý của người khác không khác gì cây chùm gởi ở trên rừng. Nhìn rõ sự cấu trúc của Trời Đất, đang hiện ra nơi hành giả đang hành thiền tùy theo duyên nghiệp, tạo thành một bộ luật nhân quả, đang theo dõi mỗi người như hình với bóng, cần tham thiền nhập định thì mới giải được nghiệp tâm.
 

Kệ:
Lâu ngày tạo khổ tạo tâm mê
Trì trệ luân lưu khắp mọi bề
Ý động không hành sao giác thức
Lầm than tưởng thật tự mình mê.


-----------------------
Ngày 12 tháng 2 năm 1996
401) Hỏi : Khổ muôn bề là sao?
 

   Đáp: Thưa khổ muôn bề là bên trong cơ tạng và khối óc, không chịu tu sửa thì điện năng của nội bộ không phát triển và quân bình được, từ bên trong cho đến bên ngoài, không phát sáng, lúc nào cũng sợ mà không biết sợ cái gì! Không bao giờ đạt tới tiêu chuẩn của cuộc sống, tâm thức chấp mê và không cởi mở.
 

Kệ:
Chơn hành giải toả muôn bề động
Điển giới khai thông triển một vòng
Kinh kệ khối óc không trật tự
Mê mê tỉnh tỉnh chẳng giờ thông.


-----------------------
Ngày 17 tháng 2 năm 1996
402) Hỏi : Cao siêu là sao?
 

   Đáp: Thưa sự cao siêu là thanh nhẹ, không còn âm thinh và sắc tướng nữa mới gọi là siêu, ánh sáng trong thanh tịnh, không có sự dấy động trong nội tâm, cảm động lòng người trong thanh tịnh, không còn mê chấp và giai cấp nữa, quy một mới là siêu.
 

Kệ:
Gốc là thanh tịnh an siêu tỉnh
Mở rộng đường đi xét chính mình
Tịnh động không ngừng giao tiến bước
Vui hành sống động lại càng minh.

-----------------------
Ngày 20 tháng 2 năm 1996
403) Hỏi : Cảnh thương tâm là cảnh gì ?
 

   Đáp: Thưa cảnh thương tâm là cảnh làm người mà không biết mình là ai! Bơ vơ trong thanh và trược, sống theo cảnh kích động và phản động bên ngoài, quên phần thanh tịnh bên trong của chính mình. Phạm rồi tái phạm, bất chấp luật nhân quả của Trời Đất, chơn tâm điển quang không phát triển, tâm thức mất quân bình, tạo buồn tạo khổ cho chính mình mà không hay.
 

Kệ:
Sống trong tình huống tâm dao động
Thể xác tâm linh tự tréo trồng
Quy hội không thành sanh độc ác
Tham sanh úy tử có cầu mong.

-----------------------
Ngày 27 tháng 2 năm 1996
404) Hỏi : Tinh thần tu học nằm ở đâu ?
 

   Đáp: Thưa tinh thần tu học nằm ở trung tim bộ đầu tự giác, cho nên người tu Vô Vi có luồng điển rút từ trung tim bộ đầu gọi là điển tâm, tiến thẳng một đường tới vô cùng tận, tự nhiên thấu triệt được nhiều việc từ đời lẫn đạo, cho nên người tu Vô Vi luôn luôn chú trọng nơi luồng điển trung tim bộ đầu mà tiến thân, dễ tha thứ và thương yêu tận độ quần sanh, hành pháp khai thông chơn điển chơn tâm, không đá động bất cứ chuyện của ai cả, rất dễ hòa dễ tiến, bất cứ nơi nào.
 

Kệ:
Duyên lành khai triển khắp nơi nơi
Tịnh động không lo tiến hợp thời
Chánh pháp không cần lo động tịnh
Thực hành chất phát rõ cơ Trời.


-----------------------
Ngày 29 tháng 2 năm 1996
405) Hỏi : Hướng tâm về chỗ nào thì sẽ gây tập quán nơi đó có phải không ?
 

   Đáp: Thưa đúng vậy, người tu hướng tâm và thực hành theo đường lối tự thoát của Phật Tiên, cuối cùng sẽ được tốt, tức là phần hồn được tiến thay vì ngụp lặn trong cảnh bơ vơ tại trần, cho nên khi hiểu được sự quý giá của Trời Đất thì sẽ tự thấy: Nhơn thân nan đắc, Pháp nan ngộ! Khó có được xác, khó có pháp mà tu. Người đời tham hay lợi dụng Thần Thánh Tiên Phật, lập thế đứng cho chính mình mà không thực hành đứng đắn pháp môn mà mình đã nhận được, là uổng cho một kiếp làm người, có cơ hội mà không chịu tiến thì sẽ tự thụt lùi, giam hãm tâm thân không lối thoát.
 

Kệ:
Không tu đóng cửa Thiên đàng, khổ !
Uất ức tâm can tạo nấm mồ
Tiền bạc ở đời vui tạm cảnh
Quy không thanh nhẹ niệm Nam Mô.


-----------------------
Ngày 3 tháng 3 năm 1996
406) Hỏi : Người khác cố ý hại mình thì mình phải làm sao ?
 

   Đáp: Thưa người khác cố ý hại mình thì mình phải thanh tịnh tìm hiểu sự sai của chính mình mà tự sửa thì mọi sự cố ý của đối phương sẽ tiêu tan, hướng thượng quy nhất luồng tâm điển hòa hợp với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, thì mọi sự trở ngại sẽ dần dần tan biến, ngược lại tìm cách đấu tranh thì sẽ bị tiêu hao và thảm bại ở tương lai bỏ xác và không giúp ích cho phần hồn tiến hóa, và tháo gỡ nghiệp duyên.
 

Kệ:
Đấu tranh cảm thấy thân phiền động
Mơ ước, ước mơ với phập phồng
Không đạt không thành tâm loạn động
Bình tâm tu học sống thong dong.


-----------------------
Ngày 9 tháng 3 năm 1996
407) Hỏi : Lý nào là lý cao siêu?
 

   Đáp: Thưa, lý siêu thoát là lý cao siêu, chỉ có hành pháp thì mới thấu triệt được giá trị của sự thanh tịnh, càng thiền thì sẽ càng hiểu được chiều sâu của nội khoa tâm lý.
 

Kệ:
Quy nguyên giềng mối gốc muôn loài
Hỗ trợ tâm linh tự tiến hoài
Khai sáng chơn hồn duyên tự thức
Bền lâu thanh nhẹ chẳng bi ai.

-----------------------
Ngày 11 tháng 3 năm 1996
408) Hỏi : Chuyện gì là chuyện lạ trên đời nầy?
 

   Đáp: Thưa, sự hiện diện của loài người là chuyện lạ nhứt trên đời nầy, phải bước qua một hành trình cấu trúc siêu nhiên cực kỳ tinh vi của Trời Đất, cho nên có câu: Nhơn thân nan đắc, Pháp nan ngộ - có xác là một điều khó, gặp pháp để tu lại càng khó hơn. Chúng ta may mắn được cả hai, chỉ có thiếu hành mà thôi! Dày công tu luyện thì sẽ đạt thành.
 

Kệ:
Tự tu tự tiến cõi thanh tịnh
Thức giác bình tâm tự sửa mình
Điêu luyện Đạo Đời trong ý chí
Khai thông tự tiến thông hành trình.


-----------------------
Ngày 12 tháng 3 năm 1996
409) Hỏi : Làm người thường hay bực bội tại sao?
 

   Đáp: Thưa, làm người cơ tạng liên hệ với vũ trụ quang, thời tiết có thể làm cho thể xác bực bội, đối với người không tu thiền, không có pháp giải sự bực nhọc trong nội tạng, thần kinh khối óc bất bình thường, hướng ngoại rất dễ bị động trong tâm thức, dễ tạo rối cho chính mình, ngược lại có pháp tu và hành đúng thì mới có cơ hội tự giải.
 

Kệ:
Thức tâm mới hiểu phần hồn động
Hối cải ăn năn tự tiến thông
Đổ vỡ không còn tâm giác thức
Thực hành liên tục chẳng còn mong.

-----------------------
Ngày 16 tháng 3 năm 1996
410) Hỏi : Những người thuyết lý rất minh tại sao chưa đắc đạo ?
 

   Đáp: Thưa, những người nhớ lời Phật nhưng thiếu hành thì cũng chẳng đến đâu. Cho nên lúc chết thì phần hồn sẽ bị khổ hơn lúc sống. Nếu hướng về đạo thì phải học lại từ đầu những gì mình đã nói trong lúc sống, căn cứ theo luật nhân quả mà hành sự. Lập chùa xây miễu mà thiếu thực hành thì lúc chết cũng như người thường, lẩn quẩn trong tham sân, tiến hóa trong lục đạo luân hồi. Nếu quyết tâm thực hành pháp luân thì sẽ xoá được tội u mê.
 

Kệ:
Thực tâm phát triển tâm linh tiến
Quý mến Trời cao chẳng có phiền
Trí nhẹ tâm an hành quý pháp
Luân hồi vượt khỏi hồn vui xuyên.


-----------------------
Ngày 18 tháng 3 năm 1996
411) Hỏi : Tu thiền thường thấy Thần Thánh Tiên Phật
có ích gì cho hành giả không ?
 

   Đáp: Thưa, tu mà thường thấy Tiên Phật Thần Thánh là trên bước đường học đạo từ nhiều kiếp đã tu học, nay nhờ đó mà cảm thức chính mình, cuối cùng là ánh sáng vô cùng tận, thì mới đúng đường của Vô Vi. Cảnh là mình, mình là cảnh, thì mới có cơ hội hóa độ quần sanh, dấn thân bằng từ quang tận độ, thì mới thấu triệt được nguyên lý của Trời Đất đã hợp thành trong xây dựng và tiến hóa, tự phá vỡ vách tường mê và chấp, vạn sự sẽ được bình an trong thanhtịnh.
 

Kệ:
Tự tu tự hiểu lấy thân mình
Trí tuệ phân minh rõ hành trình
Giác thức quy nguyên chiều giải tiến
Thanh bình tâm đạo điển phân hình.


-----------------------
Ngày 22 tháng 3 năm 1996
412) Hỏi : Làm con bất hiếu nghịch lại cha mẹ có ích gì cho chính mình hay không ?
 

   Đáp: Thưa, làm con bất hiếu rất tai hại cho chính mình và phụ mẫu bất ổn, cuối cùng cuộc sống của người bất hiếu, hồn và xác cũng sẽ không yên. Trời đã có luật nhân quả trừng trị mỗi người, cho nên tuổi trẻ háo thắng, một phút làm sái luật nhân quả trừng trị mỗi người, thì rất nguy hiểm, những người phạm rồi sẽ chứng minh rõ rệt hơn, nhiên hậu mới chịu đi tu để gỡ rối cho chính mình, Trời Đất và người, làm người phải am hiểu luật nhân quả thì cuộc sống sẽ được yên vui hơn.
 

Kệ:
Biết tu chẳng có giận hờn động
Thức giác bình tâm tự giải thông
Trí tuệ gom hành trong cảnh tạm
Quy nguyên giềng mối tự tham tòng.


-----------------------
Ngày 24 tháng 3 năm 1996
413) Hỏi : Tại sao làm người hay lợi dụng và nghi nan ?
 

   Đáp: Thưa, làm người hay lợi dụng nhờ đỡ và nghi nan là vì thần kinh khối óc không thanh tịnh, hướng theo sự động loạn của tình đời, khổ mà không hay tưởng lầm là sung sướng. Cho nên ở đời nầy có rất nhiều hình ảnh thanh tịnh để ảnh hưởng chúng sanh. Nhưng rất tiếc nhơn loại vẫn còn hoang mang, chỉ biết lợi dụng hình ảnh để cúng thờ, không biết cách nào đào sâu tâm thức của chính mình mà tiến hoá theo nguyên lý của Trời Đất, chỉ có hành pháp khứ trược lưu thanh thì mới có cơ hội đạt tới thanh tịnh và sáng suốt được, thấy được và hiểu được thì mới chịu dấn thân hành pháp.
 

Kệ:
Quy y chỉ có tự tầm tiến
Giải toả ngu si giải nổi phiền
Cơ đạo của Trời ta nối gót
Hướng về thanh tịnh hồn thăng yên.


-----------------------
Ngày 27 tháng 3 năm 1996
414) Hỏi : Cuộc vui có hữu ích gì cho tâm lẫn thân không ?
 

   Đáp: Thưa, cuộc vui có rất nhiều khía cạnh khác nhau:
 

a)- vui về ăn thua cờ bạc.
b)- vui về thăng quan đạt chức
c)- vui về tình yêu tạm bợ
d)- vui về tâm đạo tự thức 


Vui về sự mất còn cũng là vui, dấn thân học hỏi thì mới thật là vui, trí tâm có cơ hội tiến hoá trong thực trạng thì mới có cơ hội quán thông.
 

Kệ:
Khai tâm mở trí một lòng tiến
Cởi mở khai thông tự giải phiền
Duyên đạo tình đời không bận trí
Thành tâm học hỏi thức triền miên


-----------------------
Ngày 28 tháng 3 năm 1996
415) Hỏi : Tu thiền ngồi lâu cảm thấy bộ đầu rút thẳng đi lên gần Trời xa Đất, phát sáng trong lúc nhập định tại sao ?
 

   Đáp: Thưa, người tu thiền đạt tới trình độ nầy thì lúc nào cũng dứt khoát đảnh lễ Phật và không lưu luyến chuyện có có không không của tình đời. Tâm thức thoát phàm, văn ngôn truyền cảm, sống theo ý thiển lành của Trời Phật, thành tâm phục vụ tùy duyên.
 

Kệ:
Sống vui hoà cảm các miền tiến
Thành tín tự tu giải nổi phiền
Cơ đạo thạnh hành trong trí tuệ
Chẳng còn lưu luyến tự vượt xuyên.


-----------------------
Ngày 29 tháng 3 năm 1996
416) Hỏi : Ở trên đời này có cái gì lạ nhứt ?
 

   Đáp: Thưa, chỉ có loài người là lạ nhứt ! Mang xác làm người mà không biết được chính mình là ai ! Hồn vía bất minh, hành trình không hiểu, dù học cho đến bực nào cũng vậy, ôm sự sáng suốt của chính mình đi bán khắp các nơi để đổi lấy sự sống hằng ngày cho đến chết, vận động cho đến cùng cũng ôm lấy chữ Không mà ra đi. Ngược lại, người chịu tu sửa thì sẽ dần dần hiểu được vị trí tâm linh của chính mình, càng hướng về thanh tịnh thì càng thấy rõ chính mình hơn. Biết được chính ta đến đây để học hỏi và phục vụ, đến lúc ra đi với phần hồn sáng suốt đến đi rõ rệt, bằng lòng dấn thân trong sự chết và sống.
 

Kệ:
Sống vui chẳng có tréo tròng động
Khôn khéo, khéo khôn tự sửa lòng
Chín chắn thông minh tu tự tiến
Chẳng còn mơ mộng chẳng còn trông. 


-----------------------
Ngày 31 tháng 3 năm 1996
417) Hỏi : Tại sao phải gọi là ân sư ?
 

   Đáp: Thưa từ quang tận độ người tu thiền, không ngừng nghỉ, gọi là ân sư, chứ không phải là một hình nộm to tướng mới gọi là ân sư, cho nên người đời nói đủ điều về hình tướng mà không hành, thì kết quả tự tiến rất ít, vẫn núp trong bản chất sân si không thoát, xưng danh lại càng bị kẹt trong địa vị giả tạm.
 

Kệ:
Tu tâm thực hiện tự làm tiến
Khai triển tâm linh giải nỗi phiền
Quý Đạo cứu Đời không quản ngại
Bình tâm tiến hoá trí tâm yên. 


-----------------------
Ngày 2 tháng 4 năm 1996
418) Hỏi : Lúc nào mới thật sự vắng tình Trời ?
 

   Đáp: Thưa, lúc tự cao tự đại, chạy theo tình tiền duyên nghiệp, là lúc vắng tình Trời tưởng lầm là mình đã thành công, cống cao ngạo mạn quên Trời quên Đất, phần hồn bơ vơ, sống trong khung cảnh bị trói buộc mà không hay, càng ngày càng động thêm.
 

Kệ:
Duyên nghiệp tiền tình tạo động thêm
Khó tu khó tiến khó êm đềm
Mưu tâm bảo vệ thêm sai lạc
Chẳng biết tu thân chẳng biết thiền. 


-----------------------
Ngày 8 tháng 4 năm 1996
419) Hỏi : Loạn động là sao?
 

   Đáp: Thưa, loạn động trước hết do luồng điển trong cơ tạng không điều hòa. Hệ thống thần kinh không đồng nhất. Trí tâm chưa trụ, nghĩ sai về người khác. Bực mình mất quân bình, hành động sai tưởng lầm là đúng.
 

Kệ:
Tạo động lầm sai khó giải bày
Ngày ngày không tịnh sống bi ai
Tình Trời không biết thêm đau khổ
Hiếu thảo không rành ý tưởng sai.


-----------------------
Ngày 12 tháng 4 năm 1996
420) Hỏi: Người tu thiền làm sao hiểu được nhiều việc trong một lúc?
 

   Đáp: Thưa, người tu thiền đạt được ánh sáng trong nội tâm và khối óc thì có thể hiểu được nhiều việc trong một lúc, ví dụ, trong một căn phòng tối, thì mọi vật trước mắt đều không thấy rõ, bật đèn lên thì ánh sáng sẽ chiếu rõ rất cả đồ vật trong phòng và trật tự. 

Kệ:
Ánh sáng phân ra đủ sắc màu
Phân ra đủ loại rõ thân tàu
Chung vui hòa hợp cùng chung tiến
Sắc giới phân minh rõ rệt màu.


-----------------------
Ngày 14 tháng 4 năm 1996
421) Hỏi : Nhiều người muốn tu thiền nhưng không hành được tại sao ?
 

   Đáp: Thưa người muốn tu thiền nhưng không thiền được tại vì tâm chưa thức cuộc đời là tạm, vì đã lỡ dấn thân vào lãnh vực tình tiền duyên nghiệp, việc đời lôi cuốn triền miên không sao dứt khoát được. Tâm động trí mờ, muốn hành mà không hành được chỉ chờ cho đời phụ bạc mới thức tâm.
 

Kệ:
Chuyện đời lắm cảnh trầm ngâm động
Khó dứt lại buồn khó đạt thông
Mưa bão tới tấp khi bất lực
Mê lầm tưởng thật chỉ chờ mong.


-----------------------
Ngày 17 tháng 4 năm 1996
422) Hỏi : Người đời có gì chưa hiểu ?
 

   Đáp: Thưa người đời lộn xộn tại vì chưa hiểu được sự có có không không để làm gì? Hiếp nhau khi có! Giành nhau khi không, chứ chưa hiểu được, hành hạ xác tâm khi có, tham lam khi không mà sanh loạn. Người tu thiền sẽ tự hiểu, ta đến đây khi mang xác làm người! Cuối cùng cũng phải ra đi với hai bàn tay không, hiểu được hai chiều thì rất dễ sống và dễ thoát, lúc tham thiền sẽ không còn dấy bận chuyện hơn thua nữa.
 

Kệ:
Thực hành tự tiến mới vui vừa
Có có không không chẳng thất thưa
Biết vía biết hồn cùng thẳng bước
Phân minh trí tuệ sáng thanh vừa.


-----------------------
Ngày 18 tháng 4 năm 1996
423) Hỏi : Y học thiêng liêng là sao ?
 

   Đáp: Thưa y học thiêng liêng là nằm trong nguyên lý của Trời và Đất, phải thực hành tu học, tham thiền nhập định, thì mới khai triển luồng điển âm dương của chính mình, liên hệ không ngừng nghỉ giữa Trời và Đất. Hiểu rõ sự vận hành của Trời Đất, luồng điển dẫn tiến tâm thức của vạn linh thì mới thật sự là cứu, độ tha tức là dẫn tiến. Nếu hành giả không thực hành pháp môn đứng đắn thì không sao tự hiểu được quyền năng tự thức của chính mình, tưởng lầm là mình hay, lạc vào giới bùa phép si mê đấm đá võ phật, tạo khổ cho bản thân ở tương lai. Cho nên đến giờ phút lâm
chung hành giả sẽ bị đấm đá ngược lại, đó là luật nhân quả. Còn Vô Vi thì chỉ gom gọn xuất phát và dẫn tiến từ trung tim bộ đầu, thì mới giải được nghiệp tâm bằng từ quang của chính mình.
 

Kệ:
Khai thông trí tuệ hành trình tiến
Giải tỏa sân si giải tỏa phiền
Tâm bệnh chẳng còn quy một mối
Từ bi cứu độ trí tâm yên.


-----------------------
Ngày 19 tháng 4 năm 1996
424) Hỏi : Tại sao tôi phải bị lo âu hằng ngày ?
 

   Đáp: Thưa tiền kiếp thiếu nhịn nhục tạo nghiệp, kiếp này phải lo trả theo định luật nhân quả, làm lụng tối tăm mặt mày mà chẳng hưởng được gì, biết được phước họa thì phải tự tu, thì mới mong giải tỏa bớt nghiệp chướng, dứt khoát sự thương thương nhớ nhớ mà tự thoát cái vòng lao lý.
 

Kệ:
Phân minh rõ rệt chuyển hành trình
Giải quyết hành trình tự cứu mình
Hồn vía phân minh tâm bớt động
Thực hành chơn pháp tự mình minh.


-----------------------
Ngày 21 tháng 4 năm 1996
425) Hỏi : Làm sao mới cảm nhận được thiêng liêng?
 

   Đáp: Thưa thiêng liêng là sự cảm nhận được sự thanh nhẹ từ trung tim khối óc đi lên thì mới hiểu được thiêng liêng là gì. Người tu thiền thực hành, mặt mày khác hơn người thường, mắt sáng tâm thanh nhẹ, không có lo âu như người thường, chịu sống đạm bạc hơn là giàu sang giả tạm.
 

Kệ:
Khai thông trí tuệ tự mình làm
Khổ cực đau thương tự thức cam
Tâm đạo xác đời không sợ chết
Hồn minh tự giải chẳng còn tham.


-----------------------
Ngày 29 tháng 4 năm 1996
426) Hỏi : Mạng sống của loài người nơi nào là trung ương chủ thể? 

   Đáp: Thưa mạng sống của loài người khối óc là trung ương chủ thể. Nếu biết được sự phát triển của trung tim bộ đầu, thì khối óc sẽ được luôn luôn phát triển và sẽ thông cảm trung tim sanh lực càn khôn vũ trụ, cuộc sống sẽ được an vui. 

Kệ:
Cảm thông nguyên lý đạo mùi tiến 
Chỉ có phân minh đạo chẳng phiền 
Hồn Vía thông giao nguyên lý đẹp 
Chung vui học hỏi chẳng nuôi phiền.

-----------------------
Ngày 5 tháng 5 năm 1996
427) Hỏi: Muốn đạt tới trình độ tu học tốt đẹp, thì phải làm sao?

   Đáp:
Thưa muốn đạt tới trình độ tu học tốt đẹp, thì phải tự dứt khoát thất tình lục dục nhơn duyên, thì sẽ bớt động và siêng năng hành pháp, tận dụng nguyên lý của Trời Đất thì điện năng sẽ được dồi dào, sẽ cảm thức được điển là gì? Tự tu tự tiến một cách dễ dãi.
Kệ:
Thành tâm tu luyện giới thanh hoài
Sống khổ không than tự sửa sai
Tình đời đen bạc tâm chẳng động
Thực hành chơn pháp tránh lầm sai.


-----------------------
Ngày 6 tháng 5 năm 1996
428) Hỏi: Tuổi tác xung khắc thì phải làm sao? 

   Đáp: Thưa tuổi tác sung khắc thì phải tự tu mới giải quyết được, hành bất cứ pháp nào thật sự hướng về từ bi mà tu thì mới giải quyết được duyên nghiệp, tâm an trí sáng thì mới dễ hoà và tha thứ thương yêu. 

Kệ:
Thực hành thức giác mỗi chơn điều 
Hiểu lý thâm sâu hiểu lý siêu 
Thức giác chơn hồn tâm đạt đạo 
Quy về một mối thật tình yêu. 

-----------------------
Ngày 9 tháng 5 năm 1996
429) Hỏi : Mỗi người tu thiền một thời gian tánh tình đều thay đổi khác nhau tại sao? 

   Đáp: Thưa mỗi người đều có một bộ đầu và khối óc như nhau, nhưng sự hấp thụ và phát triển nhìn thấy khác nhau. Nhưng chung quy chỉ có một mà thôi, tức thanh tịnh trong siêu giác, quy về ánh sáng của đại bi là một, có múa máy cho mấy cũng vậy thôi. Sự sáng trong là cần thiết, biết mình biết họ mới là người tu. Ngược lại khi họ, quên mình chẳng phải người tu. 

Kệ: 
Tu sao trở sáng tránh tâm mù 
Học hỏi không ngừng tự tiến tu 
Trực giác không còn nuôi lý luận 
Tự mình tiến hóa lãnh phần ngu

-----------------------
Ngày 10 tháng 5 năm 1996
430) Hỏi : Bộ đầu càng tu lại càng lớn rộng tại sao? 

   Đáp: Thưa bộ đầu càng ngày càng tu tự cảm càng lớn rộng là vì tầm điển quang khối óc càng phát triển, thức hoà đồng càng ngày càng mở rộng, rất dễ tha thứ và thương yêu trong xây dựng. 

Kệ: 
Càng tu càng tiến càng vui mừng 
Thức giác bình tâm pháp pháp trưng 
Bỡ ngỡ không còn gây chấn động 
Bình tâm tiến hóa tự mình ưng. 

-----------------------
Ngày 11 tháng 5 năm 1996 
431) Hỏi: Người tu thiền bụng lớn tâm hẹp thì sao? 

   Đáp: Thưa người tu thiền bụng lớn tâm hẹp là người ăn 
uống mất trật tự. Tâm hẹp lúc nào cũng muốn hơn người khác mà không có đường lối rõ rệt, nói nhiều trước sau không đồng nhứt, cuối cùng chỉ tạo khổ nạn cho chính mình mà thôi. 

Kệ: 
Bất chấp tham lam chuyển tiến sai 
Vía hồn bấn loạn lắm đề tài 
Không sao đồng nhứt tâm không tiến 
Mê ngủ mê ăn tim đập sai. 

-----------------------
Ngày 12 tháng 5 năm 1996 
432) Hỏi: Ma quỷ lộng hành thì phải làm sao? 

   Đáp: Thưa ma quỷ lộng hành thì phải thanh tịnh thì mới khai trừ nó được. Từ trong cơ thể cho đến bên ngoài, tự xưng tài ba lỗi lạc là ma quỷ chứ không phải người hiền. 

Kệ: 
Hoành hành khắp xứ hại nhiều miền 
Trí tuệ không minh chẳng sống yên 
Duyên đạo không thành thành phá đạo 
Bình tâm nhận thức kẻ hành điên. 

-----------------------
Ngày 14 tháng 5 năm 1996 
433) Hỏi: Loại người nào mới là loại người trung tín? 

   Đáp: Thưa loại người chịu tu và tự thức mới gọi là loại người trung tín. Ngược lại là loại người bất trung và bất tín, thiếu trí chỉ biết phá hoại và không biết xây dựng. 

Kệ: 
Không thương mình tự hại mà thôi 
Thiếu trí không thông tự tạo tồi 
Đi đứng không còn nghiêm chỉnh nữa 
Nói đường, làm ngả khó thành ngôi. 

-----------------------
Ngày 16 tháng 5 năm 1996
434) Hỏi: Tự xưng là tu đắc lại còn than vãn và trách móc tại sao? 

   Đáp: Thưa tự xưng là chứng đắc mà còn than vãn và trách móc là thức hòa đồng chưa thực sự mở và hòa khí với các giới. Nếu hòa với các giới mới chứng minh được sự thanh tịnh của chính mình, việc làm của người chứng đắc khác hẳn với những người chưa hiểu đạo. Người chưa hiểu đạo có quyền phê phán bất cứ lúc nào. Ngược lại người tu chứng đắc chỉ dấn thân hỗ trợ cho mọi tâm linh được tiến hóa. 

Kệ: 
Về nơi thanh tịnh thật thà tiến 
Cứu khổ an vui giải nổi phiền 
Ý chí không còn giao động sợ 
Dang tay cứu độ chẳng lo phiền

-----------------------
Ngày 21 tháng 5 năm 1996
435) Hỏi: Muốn rời khỏi thể xác trước khi chết thì phải làm sao?

   Đáp: Thưa muốn rời khỏi thể xác trước khi chết thì phải dũng mãnh tu thiền đứng đắn theo người đi trước đã đề ra, hướng về thanh tịnh mà thực hành, khôi phục trật tự, tức là có thể xuất khỏi thể xác bất cứ lúc nào, lúc ấy mới thật sự học đạo, càng ngày càng vui và cởi mở.

Kệ:
Trời người một cảnh chẳng phân hai
Khổ luyện tâm tu tự tiến hoài
Khai pháp mở tâm không luyến tiếc
Bình tâm thực hiện tiến thanh đài. 


-----------------------
Ngày 24 tháng 5 năm 1996
436) Hỏi: Làm người làm sao cảm thấy khổ?

   Đáp:
Thưa làm người cảm thấy khổ là vì thiếu trí, còn muốn hơn người khác. Khổ vì không thể đạt được lòng tham của chính mình, nóng nảy bực mình, như sa mạc không có nước.

Kệ:
Trí tâm loạn xạ khó mưu cầu
Khó khổ không hay tạo ý sầu
Động loạn càng nguy không giải quyết
Tu hành thức giác giải tâm sầu.


-----------------------
Ngày 26 tháng 5 năm 1996
437) Hỏi: Đạo đức do đâu mà có?

   Đáp:
Thưa đạo đức do sự phát triển của tâm tư mà hình
thành, từ sự khó khăn tiến tới sự tha thứ thương yêu và dễ dãi. Màn lưới đạo tâm cấu thành, khai triển muôn chiều, sáng suốt và thanh tịnh, gọi là ánh sáng từ bi, mọi người nhìn nhận, thiên địa nhơn, mười phương Phật, bốn phương Trời, nhứt tâm nhìn nhận thì mới gọi là đức. Việc làm hướng thượng khai triển điển quang đến vô cùng, thì mới có cơ hội hội tụ nơi điển giới, hướng về điển giới mà hành.

Kệ:
Tự mình giải nghiệp hướng thanh trụ
Liên hệ không ngừng tiến tự tu
Rõ rệt hành trình chung một cội
Thành tâm tu luyện chẳng khờ ngu.

-----------------------
Ngày 29 tháng 5 năm 1996
438) Hỏi: Muốn làm sáng tỏ mọi việc thì phải làm sao?

   Đáp:
Thưa muốn làm sáng tỏ mọi việc thì phải thật sự thanh tịnh, tha thứ và thương yêu, trong tự nhiên và hồn nhiên, thì mới thấy rõ vị trí của mọi việc.

Kệ:
Tự mình thanh tịnh thấy an yên
Thức tỉnh vạn năng chẳng có phiền
Có có không không bình thức cảm
Thanh bình trực diện tự mình xuyên.


-----------------------
Ngày 7 tháng 6 năm 1996
439) Hỏi: Thực hành thế nào mới gọi là chơn? 

   Đáp: Thưa thực hành liên tục và không thay đổi mới gọi là chơn, một đường lối thăng hoa thay vì quanh quẹo, không phí thì giờ, chỉ có tiến không lùi. 

Kệ: 
Cảm thức trần gian rõ đạo mùi 
Thực hành chất phác tự an vui 
Gieo duyên tận độ không trì trệ 
Pháp giới phân minh chẳng có lùi.

-----------------------
Ngày 8 tháng 6 năm 1996
440) Hỏi: Loại người nào thật sự không có lương tâm? 

   Đáp: Thưa loại người hướng ngoại, không hiểu lấy chính mình, tự phá hoại tâm thân của chính họ, quên nguồn gốc của Trời Đất đã hình thành cơ tạng tinh vi cho chính họ. Đó là một đại tội, chết xác thác ra ma, không sao chuộc đượctội của chính mình, mất sáng suốt chạy theo đồng tiền, tranh chấp giết chóc lẫn nhau. Lúc hên tưởng lầm là mình đã đạt thành, lúc xui thì chẳng ai giúp đỡ, đến lúc già chết muốn ăn năn cũng không kịp. 

Kệ: 
Cảnh trần khó khổ triền miên động 
Sống cảnh điêu linh tự dối lòng 
Rắc rối khổ tâm không lối thoát 
Hồn không thanh nhẹ chuyển lòng vòng.

-----------------------
Ngày 12 tháng 6 năm 1996
441) Hỏi: Thuyền muốn về Bến Giác thì thuyền phải làm sao? 

   Đáp: Thưa thuyền muốn về Bến Giác thì thuyền phải lội qua sông qua biển, bất chấp gian lao thì mới có kết quả ở tương lai. Người tu cũng vậy, phải hành pháp liên tục bất cứ ở nơi nào, càng dũng mãnh trong thanh tịnh thì càng mau đến đích. 

Kệ:
Thực hành chánh pháp phước triền miên 
Rõ lẽ Trời ban rõ chánh hiền 
Hồn vía phân minh đường tiến hóa 
Chẳng còn bỡ ngỡ thật là yên.

-----------------------
Ngày 17 tháng 6 năm 1996
442) Hỏi: Hướng đi của phần hồn hướng nào là đúng? 

   Đáp: Thưa hướng đi của phần hồn, xuất từ trung tim chơn mày ra đi là đúng hướng. Người tu thiền nhìn thẳng nơi đó, khi nhắm mắt là đúng. Nơi nầy là đệ tam nhãn, mắt thứ ba, ánh sáng diệu hòa và thanh tịnh, dày công hành pháp soi hồn thì nơi nầy sẽ tụ lại một điểm sáng choang. Khi nhắm mắt ánh sáng nầy sẽ sửa đổi tánh tình, hướng về thanh tịnh mà tu. 

Kệ:
Trung tâm khai triển mắt không mờ 
Thấy đặng đường đi chẳng ấu thơ 
Huyền diệu khai minh đường chánh đạo 
Trí minh tâm sáng tiến từ giờ. 

-----------------------
Ngày 18 tháng 6 năm 1996
443) Hỏi: Quy nguyên giềng mối là quy nguyên làm sao? 

   Đáp: Thưa quy nguyên giềng mối, là làm người có thể 
chứng minh rất rõ rệt là phần hồn đã đến từ không giới rồi sẽ ra đi về với hai bàn tay không! Suốt cuộc đời ai ai cũng sống khổ trong sự bất minh hồn và vía cho đến giờ ra đi tùy theo luật nhân quả mà hành. 

Kệ: 
Thực hành từ trược đến thanh tiến 
Cảm thức trần gian một lối phiền 
Duyên nợ dãy đầy tu khó tiến 
Bình sanh học hỏi vẫn lo phiền. 

-----------------------
Ngày 22 tháng 6 năm 1996
444) Hỏi: Tu hoài không tiến tại sao? 

   Đáp: Thưa tu hoài không tiến tại vì nghiệp lực từ nhiều kiếp đã bám vào thần kinh khối óc, cần thực hành pháp môn nhiều để tạo cho pháp lực mạnh lên, thì nghiệp lực sẽ mòn dần, nhiên hậu mới có cơ hội phát sáng trong nội tâm. 

Kệ:
Thực hành giải nghiệp chẳng sai lầm 
Bước vào chơn lý hiểu diệu thâm 
Quy y Phật Pháp âm thầm tiến 
Khai triển tâm linh tự tiến tầm.

-----------------------
Ngày 23 tháng 6 năm 1996
445) Hỏi: Giết nhau có lợi gì cho phần hồn không? 

   Đáp: Thưa lòng tham không đáy mới giết nhau, không có ích lợi gì cho phần hồn cả, chỉ tạo khổ cho phần hồn khi lìa xác, bắt buộc phải chạy theo luật nhân quả mà hành sự. Nhân ác thì quả xấu, lúc nào cũng thiếu thốn và cô đơn, tánh tình hay giận hờn, luôn luôn tạo khổ cho chính mình. 

Kệ: 
Khó hành khó tiến khó xuyên qua 
Nguyên lý khó thông khó được hòa 
Muốn giỏi không thành nay đạt họa 
Độc tài hung ác tâm không hòa. 

-----------------------
Ngày 26 tháng 6 năm 1996
446) Hỏi: Mọi người sống tại thế gian đều hy vọng và hy vọng tại sao? 

   Đáp: Thưa mọi người đều nhờ dưỡng khí mà sống, lúc nào cũng muốn sống lâu và khỏe thêm, đó là sự nhu cầu của thể xác. Nếu tu thì nhu cầu sự thanh tịnh, càng thanh tịnh càng tiến, đó là nhu cầu của phần hồn, tiến trong thanh tịnh tức là trên đường về nguồn cội. 

Kệ: 
Tâm tu thanh tịnh tiến liên hồi 
Thức giác bình tâm chịu thả trôi 
Nắm bắt không còn tâm sáng suốt 
Vui hành thanh tịnh tự về ngôi. 

-----------------------
Ngày 1 tháng 7 năm 1996 
447) Hỏi: Ngu si mà muốn làm Thầy là sao? 

   Đáp: Thưa ngu si là phần trí chưa mở, chạy theo bề ngoài, phỉnh mình phỉnh họ làm sao dạy được người 
khác, gọi là ngu si mà muốn dạy người khác, dạy không được lại đặt luật lệ, cấm đầu nầy đầu nọ đụng chạm lẫn nhau, làm sao tiến hóa được. 

Kệ: 
Thực hành học khổ trí tâm lo 
Tạo khổ không minh khó dặn dò 
Ước ác thâm tình tan biến mất 
Quên Trời quên Phật sống quanh co.

-----------------------
Ngày 6 tháng 7 năm 1996
448) Hỏi: Muốn giải tỏa tâm cạnh tranh ganh ghét thì phải làm sao? 

   Đáp: Muốn giải tỏa tất cả tánh hư tật xấu thì phải dày 
công thực hành pháp môn mà chính mình đã chọn, từ từ sẽ giải tỏa toàn diện, khi luồng điển hội tụ nơi trung tim bộ đầu hành triển thì tất cả mọi sự trần trược sẽ tự nó tiêu tan, tự hướng về thanh tịnh không giới mà hành pháp, thì mỗi mỗi sẽ quy về ánh sáng của chơn tâm. 

Kệ:
Khai tâm mở trí tự phân tầm 
Tiến triển không ngừng lý diệu thâm 
Tương ứng thanh nhàn truy mối đạo 
Chơn tâm sáng suốt tiến âm thầm. 

-----------------------
Ngày 9 tháng 7 năm 1996
449) Hỏi: Tại sao người đời thích tự gạt mình? 

   Đáp: Thưa người đời không thật vì tham, cho nên tự gạt mình mà không hay, lâu ngày sanh ra một tập quán xấu, gạt luôn tất cả những người xung quanh, tưởng lầm là đã thành đạt, dấu của trời, khép tâm vì của, biến thể của nó là sân si, thiếu trí, rất dễ sanh bệnh nan y. 

Kệ: 
Trí không tiến triển chẳng minh đời 
Tạo động không hay cứ đổi dời 
Yểu yểu minh minh trong cõi động 
Quây quần trong khổ chẳng nghỉ ngơi.

-----------------------
Ngày 21 tháng 7 năm 1996
450) Hỏi: Khổ tâm là sao? 

   Đáp: Thưa mọi việc đều không như ý, tức phạm vi tâm thức càng ngày càng eo hẹp, cuống cuồng trong vọng động, tự cảm thấy bơ vơ, không phân minh được hồn 
vía, sự liên hệ với Trời Đất đều vắn tắt, tự cảm nhận khó khăn chèn ép tâm thức liên tục, tự phát ra một ý định xa lìa trần tục tìm một lối chết cho yên thân, không làm sao hiểu được nguyên lý của Trời Đất, cuộc sống của trí tuệ không còn giúp thể xác vượt qua nghịch cảnh. 

Kệ 
Vạn sự bất thành tâm trí lu 
Triền miên đau khổ cảm mình ngu 
Siêu nhiên vắng mất tình giao động 
Chẳng hiểu chơn tình trí ý ngu. 

-----------------------
Ngày 24 tháng 7 năm 1996
451) Hỏi: Qua cơn điêu luyện là gì? 

   Đáp: Thưa qua cơn điêu luyện của cuộc sống thì phải chịu mọi sự đen bạc thử thách của tình đời, chỉ cần sự nhịn nhục tiến hóa mà thôi, chấp nhận trong hành trình tiến hóa, duyên nào nhận nợ nấy, chấp nhận sự khổ nạn của tình đời, mà tiến thân. 

Kệ: 
Dựng xây tâm thức ân cần tiến 
Khai triển tâm linh chẳng có phiền 
Quy hội tình người tâm thức giác 
Chẳng còn mê muội chẳng còn riêng. 

-----------------------
Ngày 29 tháng 7 năm 1996
452) Hỏi: Tại sao trên đời nầy có tựu lại có tan? 

   Đáp: Thưa trên đời nầy có tựu lại có tan, chứng minh 
loài người đang sống trong luồng điển nghịch và thuận, của Trời Đất đã an bài. Đó là nơi gốc gác của sự sanh tồn, cũng là ánh sáng thăng hoa hay dập tắt, bất minh hướng tâm về sự hiện thực của vật chất, tức là cặn bã của thanh quang, truyền cảm và nhớ nhung, từ sự tựu tan của tiền tài danh vọng, lưu luyến trong sự lưu luyến và thực hành trong sự thực hành. Cuối cùng cũng phải bỏ lại và ra đi, trong nguyên lý tựu và tan, còn tâm linh thì vẫn sinh tồn và tiến hóa. 

Kệ: 
Quy nguyên khối điển chơn hành 
Tiến hóa không ngừng sáng sáng choang 
Ban chiếu muôn loài cùng tiến hóa 
Từ bi tận độ thức chơn hành.

-----------------------
Ngày 2 tháng 8 năm 1996
453) Hỏi: Làm người hay đổi tánh tại sao? 

   Đáp: Thưa làm người hay đổi tánh là chính nó chưa hiểu lấy nó, cho nên trở nên yếu ớt, muốn hơn người khác, sanh ra tánh xấu thiếu lễ và lưu manh, hay sanh sự tự hại mình, ác tâm thường nảy ra ý kiến phá hoại người khác, bước vào con đường tự hại mà không hay, động loạn lại càng loạn động thêm, ý lực không phát triển, giam hãm phần hồn trong khổ, không bao giờ kiến tánh và tự ăn năn sám hối, tạo khẩu nghiệp tự hại khối óc mà không hay, thần kinh luôn luôn bất ổn. 

Kệ:
Tâm loạn trí tối lại khó minh 
Tâm tình bất ổn khó làm thinh 
Nói năng hung dữ đòi gây chiến 
Cuối cùng thê thảm chẳng còn minh. 

-----------------------
Ngày 6 tháng 8 năm 1996
454) Hỏi: Đệ tử không tin nơi lời giảng dạy của người thầy mà mình tự chấp nhận thì kết quả sẽ ra sao? 

   Đáp: Thưa thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong, thuận theo tình Trời thì phần hồn còn sống, tiếp tục tiến hóa, sau khi chết. Nếu ngược lại sẽ bị tan hồn tan xác mà thôi, cơ hội hội tụ thành một thể xác không dễ có, pháp tu cũng không dễ, gặp được pháp tu đứng đắn mà không chịu hành, thì uổng cho một kiếp người, không có lập trường tiến thân. Khi lìa xác thật sự là khổ sẽ không có đất dừng chân. 

Kệ: 
Chơn tu mới chuyển cao tầng tiến 
Giải bỏ mê lầm tự tiến xuyên 
Duyên đời duyên đạo trong tâm thức 
Thực hành chơn pháp trọn lành yên.

-----------------------
Ngày 9 tháng 8 năm 1996
455) Hỏi: Tâm thần bất ổn là sao? 

   Đáp: Thưa tâm thần bất ổn là người còn dãy đầy tham dục, tự làm suy yếu thần kinh khối óc, phạm rồi tái phạm không dứt khoát. Người tu đúng pháp thì phải bảo tồn tinh khí thần, pháp Soi Hồn mỗi ngày ít nhứt phải hai lần, thì khí tinh sẽ trụ, hướng tâm về trung tâm khối óc mà phát triển, hòa hợp với tinh ba của vũ trụ, tự cảm thức đi lên rõ ràng, thì mới gọi là đời đạo song tu. Phần hồn có cơ hội đi lên, phần xác sẽ bớt dục và khỏe mạnh, trí sáng tâm minh. 

Kệ: 
Trí sáng tâm minh ý sáng choang 
Dũng hành thanh tịnh lại đàng hoàng 
Quy nguyên giềng mối không bạc nhược 
Dũng mãnh triền miên rõ pháp tràng.

-----------------------
Ngày 11 tháng 8 năm 1996
456) Hỏi: Làm người bị nhục mạ là sao? 

   Đáp: Thưa làm người bị nhục mạ là chính mình không hiểu mình, hướng ngoại phung phí, linh khí yếu dần vì tham dục, hoàn toàn lệ thuộc ngoại cảnh, tánh ỷ lại gia tăng, nhiên hậu mới bị sự mạ nhục từ bên ngoài xâm chiếm, không minh đường lối tự chủ. Người tu thiền chịu nhịn nhục tu tiến, lãnh vực trí tuệ thông khai, đối với sự nhục mạ vô cớ, thì mới ảnh hưởng được người kế tiếp. 

Kệ: 
Trí tuệ phân minh rõ đạo niềm 
Quy y tam bảo vững bền thêm 
Trí ý khai minh đường tâm đạo 
Vô sanh thức giác thật là êm

-----------------------
Ngày 16 tháng 8 năm 1996
457) Hỏi: Muốn xuất hồn thì phải làm sao? 

   Đáp: Thưa muốn xuất hồn thì phải thực hành đứng đắn. Luồng điển của tâm thức và thể xác quân bình, lúc nhắm mắt tham thiền nhập định thì sẽ thấy rõ phần hồn xuất khỏi bản thể, ánh sáng đó sẽ giao du khắp cả càn khôn vũ trụ thì mới nhận định rõ xác nầy là cặn bã của thanh quang, hoàn toàn tự động, hành đúng pháp chiều hướng phát triển, hướng thượng hay hướng hạ đó thôi. 

Kệ:
Quy nguyên cảm thức rõ chơn hồn 
Dễ dãi ra vô chẳng ác ôn 
Xán lạn chơn hồn quy một mối 
Bình tâm thanh tịnh sống ôn tồn. 

-----------------------
Ngày 17 tháng 8 năm 1996
458) Hỏi: Thiên nhãn từ đâu xuất phát? 

   Đáp: Thưa thiên nhãn do pháp soi hồn hội tụ hình thành, nhắm mắt cảm thấy sự thấy lớn rộng nơi trung tim chơn mày, lâu ngày trụ nơi trung tim trước trán, xa gần cũng cảm thức, thoải mái và nhẹ nhàng, từ đó mới cảm thức sự tự nhiên và siêu nhiên, phát triển chiều hướng thanh tịnh mà tiến tới ánh sáng thật diệu hiền của nội tâm. 

Kệ: 
Chiều sâu thanh tịnh đã quy hình 
Nhắm mắt thấy sáng lại nhẹ khinh 
Khối óc không còn thu dấy động 
Cảm thông nguyên điển rõ hành trình. 

-----------------------
Ngày 18 tháng 8 năm 1996
459) Hỏi: Thiên lý nhĩ do đâu mà có? 

   Đáp: Thưa thiên lý nhĩ do sự cần mẫn hành đúng pháp Soi Hồn và Pháp Luân Thường Chuyển đúng mức tự cảm thức được bộ đầu không còn nữa, hòa hợp với đại thanh tịnh gọi là ngũ uẩn giai không, thì lỗ tai không nhận sự trần trược của thế gian, đi cũng thiền, đứng, ngồi, nằm cũng thiền, nhập định triền miên, nghe và hoá giải bất cứ lúc nào, tâm thức bình đẳng, từ trường chạy khắp các nơi, không khác gì sự liên hệ internet ở thế gian đã sắp xếp, tin tức lúc nào cũng sốt dẻo và mới mẻ, tâm thức phát triển tới vô 
cùng tận. 

Kệ: 
Duyên lành phát triển rõ cân phân 
Đời đạo song tu tự tiến lần 
Giải tỏa mê mù tâm tự thức 
Bền lâu sáng suốt tiến cao tầng. 

-----------------------
Las Vegas, ngày 1 tháng 9 năm 1996 7:00 AM
460) Hỏi: Tình cảm là gì? 

   Đáp: Thưa tình cảm là một tập quán gần gũi và lưu luyến, đôi bạn quen nhau đi tới chỗ cưới gả mà tự động xa nhau, thì không sao tránh khỏi sự nhớ nhung, kể cả con thú nuôi trong nhà như chó mèo, xa nhau cũng phải có một thời gian thương nhớ, đó là luật tự nhiên của sự sống còn của nhơn sinh. Từ trường vẫn được liên tục nhắc nhở nhau, người tu thiền được gặp Phật một lần thì rất khó quên. Vô Vi, người tu thanh tịnh thì rất khó quên chính mình, từ từ khai triển lãnh vực thanh tịnh thì mới có cơ hội ngộ đạo, liên tục phát triển và xây dựng tâm thân, tự dẹp bỏ tánh hư tật xấu. 

Kệ: 
Tu hành thanh tịnh chẳng mưu cầu 
Tiến hóa tâm linh rõ ý sâu 
Đời đạo song hành tâm đạt đạo 
Thực hành chất phác rõ nhiệm mầu. 

-----------------------
Las Vegas, ngày 2 tháng 9 năm 1996 4:25 AM
461) Hỏi: Quý yêu Trời thì phải quý yêu làm sao? 

   Đáp: Thưa quý yêu Trời thì phải thực hành trật tự và đứng đắn sẽ tự cảm thấy vô giới hạn trong tâm thức, mức tiến không bao giờ bị tắt nghẽn, luồng điển trên bộ đầu lúc nào cũng nghiêm chỉnh và mở rộng, tự cảm thức chiều sâu của Thượng Đế là vô cùng thâm sâu, lúc nào cũng giúp đỡ con Ngài tiến hóa theo nghiêm luật mà phát triển. 

Kệ: 
Cảm thông nguyên lý chuyển nơi nơi 
Thực hiện tâm tu chẳng có rời 
Có có không không đều dứt khoát 
Không buồn không hận quý yêu Trời. 

-----------------------
Atlantic city 12-09-96 3:00 AM
462) Hỏi: Tại sao tu hoài không tiến? 

   Đáp: Thưa tu hoài không tiến là tại nghiệp lực từ tiền kiếp mang đến rất nặng, hành hoài chưa dứt khoát được chủ kiến, vẫn vấn vương chủ kiến độc tài, điển tâm không thông suốt, phải tin nơi pháp mà tiếp tục hành đúng, nhiên hậu mới có cơ hội tiến tới sự dứt khoát được. 

Kệ: 
Bình tâm tiến hóa trăm chiều tiến 
Giải tỏa phân minh chẳng lụy phiền 
Tự tiến không ngừng trong thức giác 
Bình tâm học hỏi tự phân xuyên. 

-----------------------
Paris, ngày 17-09-96 3:20 AM
463) Hỏi: Người tu không chịu hợp tác trong trật tự chung thì phải làm sao? 

   Đáp: Thưa người tu thiền không chịu hợp tác trong trật tự chung là người đi ngược lại chiều hướng chung, tức là đã phạm luật chung, muốn lợi cho chính mình quên đi sự hữu ích chung thì tu rất khó tiến. 

Kệ: 
Bất minh tự tạo rối phiền chung 
Lý lẽ không thông lại tạo khùng 
Phiền não tái hồi trong chốc lát 
Tu hoài không sáng khó khoan dung. 

-----------------------
Ngày 18-09-96 1:04 AM
464) Hỏi: Người không có tâm đạo có phải ma quỷ không? 

   Đáp: Thưa người không tâm đạo đức, thường hay nghĩ xấu cho người khác, nghĩ chuyện phá hoại người khác, thuộc về tầng điển thấp, hướng về dâm dục là cao nhứt, hay gây chuyện và ích kỷ, muốn hơn người khác, tâm ma ý quỷ, chỉ biết phá hoại và không đạo đức, thích phá hoại thay vì cứu độ. 

Kệ: 
Tâm không đạt thức tự xây mồ
Khó tánh không tu khó chuyển vô 
Tạo loạn tự mình gây đổ vỡ
Khó hàn khó gắn khó (niệm) Nam Mô. 

-----------------------
Bleu Marine, ngày 20-09-96, 2:49 AM
465) Hỏi: Luồng điển thanh tịnh là luồng điển nào ? 

   Đáp: Thưa, luồng điển thanh tịnh là luồng điển diệu thanh, chỉ có rút đi lên và hoá giải chứ không có ôm giữ và tạo loạn, và chống đối âm khí tràn ngập, mắt nhắm hôn mê không mở được. 

Kệ: 
Thực hành thanh trược rõ ràng nhập 
Hướng thượng khai thông chiều sáng tỏ
Tận độ chơn hành chẳng phải lo 
Tự hành tự tiến chẳng quanh co.

-----------------------
Bleu Marine, ngày 22-09-96, 4:20 AM
466) Hỏi: Tại sao nhìn xuống thế gian toàn là chuyện rắc rối, không giải quyết được ? 

   Đáp: Thưa, dưới vòm Trời đều là chuyện ỷ lại cấu kết lẫn nhau gọi là tình thương, nhưng rốt cuộc không đâu vào đâu cả, chứng minh tâm linh hướng thượng rất ít, cho nên bị cõi âm lấn át bằng một khối điển trược, dục tính càng ngày càng gia tăng, tự hủy hoại tâm thân. Thậm chí, phần hồn lúc lià xác cũng không hiểu đường đi, bước vào cõi âm u, không thoát khỏi cảnh lục đạo luân hồi. 

Kệ:
Hận thù liên tục sống lôi thôi 
Khổ cảnh điêu linh khó đứng ngồi 
Giải toả không thành tâm chuyển động 
Bình minh không có chỉ than ôi ! 

-----------------------
Monaco, ngày 29-09-96
467) Hỏi: Dâm tánh do đâu tạo thành? 

   Đáp: Thưa dâm tánh do mắt mũi tai miệng ý thân lưỡi tạo thành, thu thập từ bên ngoài vào, lâu ngày kết hợp thành tánh tham và dâm, sanh ra tánh ích kỷ muốn riêng mình có mà thôi. 

Kệ: 
Tham dâm tạo khổ cho mình động 
Muốn có liên hồi tự ngóng trông 
Kích thích chuyển hoài không dứt khoát 
Tưởng lầm là thật khó lành trong. 

-----------------------
Monaco 30-09-96 3:00 AM
468) Hỏi: Mỗi người có một chuyện là sao? 

   Đáp: Thưa sự cấu trúc khác nhau, tùy theo giờ giấc thành tựu mà học hỏi và phục vụ người kế tiếp, người nầy thích người kia, người kia ghét người nọ cũng do sự sanh khắc khác nhau. Đó cũng là mức tiến theo quy luật của ngũ hành. Ngược lại người tu hành pháp đứng đắn thì mọi sự bên trong đều thay đổi phát triển theo luồng điển chung hợp hòa bình, quy một thay vì cạnh tranh vô ích. 

Kệ:
Duyên lành phát triển tâm thân tiến 
Giải tỏa ưu tư giải nỗi phiền 
Nguyên lý tràn đầy duyên tốt đẹp 
Bình tâm thanh tịnh tự mình xuyên. 

-----------------------
Monaco 31-09-96 2:15 AM
469) Hỏi: Nguyên lai bổn tánh do đâu mà có? 

   Đáp: Thưa nguyên lai bổn tánh cấu trúc từ nhiều kiếp cộng với tập quán hiện tại, hình thành. Cần một phương pháp khứ trược lưu thanh tự giải lần lần, pháp lực thanh tịnh, hội nhập với Đại thanh tịnh, nhiên hậu mới giải được tất cả nghiệp chướng từnhiều kiếp, hội nhập vào ánh sáng vô cùng tận thì 
mới thấu đáo được nguyên lai vô sanh bất diệt của mỗi phần hồn. 

Kệ:
Nằm trong nguyên lý sanh tồn tiến 
Cảm thức trần gian chỉ có phiền 
Gieo nợ khó hoàn tâm loạn động 
Dày công tu luyện tự mình yên. 

-----------------------
Monaco 02-10-96 12:30 AM
470) Hỏi: Muốn hiểu mình thì phải làm sao? 

   Đáp: Thưa muốn hiểu chính mình thì phải thành tâm, thực hiện phương pháp khứ trược lưu thanh, càng ngày sẽ càng sáng suốt, sẽ hiểu sự ô trược và sai trái của chính mình nhiều hơn. 

Kệ: 
Biết mình tự hại sân hồn động 
Giải tỏa sân si chẳng tự còng 
Mê loạn không còn gây tạo loạn 
Bình tâm học hỏi chẳng lòng vòng. 

-----------------------
Monaco 04-10-96 3:00 AM
471) Hỏi: Tại sao làm người luôn luôn cầu Trời Phật hộ độ cho được bình an, mà không chịu tu, tự xây dựng cho mình được quân bình và bình an? 

   Đáp: Thưa làm người thì ai ai cũng có con ma lười biếng, ỷ lại và muốn có. Đó là tánh chất yếu hèn của nhơn sinh, chỉ có phần hồn là chủ chánh, chịu dũng mãnh tu sửa, thì mọi nghiệp lực từ nhiều kiếp sẽ tự nó tan biến dần. 

Kệ:
Nhiều kiếp không minh đã diễn dần 
Nghiệp thân đau đớn chuyển bao lần 
Tự mình thức giác hồn thăng tiến 
Rõ lẽ Trời ban xét xét phân. 

-----------------------
Monaco 06-10-96 2:20 AM
472) Hỏi: Tại sao làm người có lãnh vực thanh tịnh mà không hay biết gì? 

   Đáp: Thưa làm người cần sự hoạt động thì mới có sống, hướng ngoại để tìm kiếm những gì hữu ích chính mình mà đành quên đi lãnh vực thanh tịnh và sáng suốt của chính mình, tạo thành tham dâm mà không hay biết gì, sanh ra một tập quán tự phá hoại tâm thân, vị trí của phần hồn biến mất, cuống cuồng theo sự vọng động ở bên ngoài, khó tu khó hòa, tạo khổ cho nhau. 

Kệ: 
Hướng ngoại quên trước quên sau động 
Giải quyết không xong chẳng một lòng 
Chơn thật không còn không hợp nhứt 
Khổ tâm cực trí vẫn lòng vòng. 

-----------------------
Monaco 12-10-96 4:00 AM
473) Hỏi: Ôm nghiệp quên mình thì sẽ ra sao?

   Đáp: Thưa ôm nghiệp tức là lo cho người khác ngoài khả năng của chính mình, không lo tu sửa và tự tạo thêm sự bận rộn không cần thiết. Ngược lại lo tu thiền và thành tâm phục vụ người đau khổ lại được phước, học được từ bi và thực hiện từ bi. Tu thiền là lập lại trật tự cho chính mình và giúp đỡ người khác, cuộc sống rất có ý nghĩa, nằm trong vòng trật tự phát triển từ đời lẫn đạo. 

Kệ: 
Cứu mình giúp họ mới an vui 
Thanh trược phân minh rõ đạo mùi 
Xây dựng chơn hồn tu tự tiến 
Kiếp người ngắn gọn được rèn trui. 

-----------------------
Monaco 13-10-96 4:00 AM
474) Hỏi: Làm sao mới gọi là tà? 

   Đáp: Thưa làm những điều không cần thiết cho bản thân và quần chúng gọi là tà, như nhậu nhẹt và dâm dục tự hại mà không hay, tưởng lầm là đã đạt thành, tu thì không thực hành pháp môn đứng đắn, bày ra những chuyện cúng bái tự gạt mình và gạt người khác, tâm linh không phát triển và không thoát khỏi ngục tù tâm linh. 

Kệ: 
Quyến luyến mê tin tự gạt mình 
Tạo sai tạo động chẳng giác minh 
Duy trì chậm tiến không giờ dứt 
Không minh nội tại uổng công trình. 

-----------------------
Monaco 15-10-96 1:50 AM
475) Hỏi: Tại sao cảm thấy không có lối thoát? 

   Đáp: Thưa tự cảm thấy không có lối thoát là không cách gì rời khỏi lãnh vực tâm tư của chính mình, tức là chưa thoát khỏi trần tục và vẫn giữ sự ham muốn từ việc nhỏ cho đến việc lớn. 

Kệ: 
Thân tâm dính líu chẳng buông trôi 
Cảm thấy khó khăn đi đứng ngồi 
Chưa dứt tình đời tâm vẫn nhớ
Phần hồn chưa tiến vẫn lôi thôi. 

-----------------------
Monaco 24-10-96 4:40 AM
476) Hỏi: Chiều hướng phát triển tâm linh do từ đâu phát khởi? 

   Đáp: Thưa chiều hướng phát triển tâm linh do sự kích động và phản động của tình đời hình thành chiều hướng phát triển tâm linh trong tinh thần xây dựng chung, chỉcó một con đường duy nhứt là xây dựng cho tâm linh thì mới có lối thoát. 

Kệ:
Niềm tin tiến hóa chuyển vô cùng 
Học hỏi phân minh nguyện góp phần 
Các giới đồng hành trong tiến triển 
An vui tận độ các giao tầng. 

-----------------------
Amphion 27-10-96 4:00 AM 
477) Hỏi: Anh hùng ngoài miệng không biết lo cho cơ tạng cuối cùng sẽ đi đến đâu?

   Đáp: Thưa làm người mà không biết lo cho cơ tạng cuối cùng sẽ tự hành hạ cơ tạng bị đau đớn và hồn phải lìa xác ra đi và thọ tội cắt lưỡi vì tội tham ăn trong lúc còn sống đã tự hành hạ quá nhiều, phạm luật tiến hóa, thiếu thanh tịnh, phải chịu học hỏi một thời gian nhiên hậu mới được tiến hóa. 

Kệ:
Tu không dứt khoát vẫn si mê 
Hành hạ cơ tạng khổ khó về
Lý trí không còn phân xét xử
Tự mình ám hại khổ muôn bề. 

-----------------------
Amphion 31-10-96 4:45 AM
478) Hỏi: Làm người tại sao chịu làm chuyện gian dối không chịu nhìn nhận sự thật tại sao? 

   Đáp: Thưa làm người phần hồn bị giam hãm trong cơ thể tối tăm yếu hèn thiếu dũng mãnh, tưởng lầm là việc mình làm không ai hay biết gì, đã tăm tối lại càng tăm tối hơn, tự ái không chịu nhìn nhận sự thật, vấp phải trong sự u mê tưởng lầm là mình sáng suốt, tự ngậm cay nuốt đắng. Ngược lại người tu thiền, hành pháp môn đứng đắn, chịu học từ bi và thực hiện từ bi, dũng mãnh dấn thân hành pháp, nhìn nhận sự thật, thì mới cảm thông được chơn lý, sẽ không còn tự gạt và gạt người khác. 

Kệ:
Tự mình thức giác chẳng lầm than 
Sửa tánh chơn tu sống thật an 
Loạn động không còn gieo ác ý 
Thành tâm tu luyện tự mình an.

-----------------------
Amphion 01-11-96 5:00 AM
479) Hỏi: Tại sao làm người lại thiếu phước? 

   Đáp: Thưa làm người thiếu phước là kiếp trước không chịu tu sửa, thiếu đạo đức thì kiếp nầy thiếu may mắn, rất khó thành công trong việc làm, thường hay nghĩ sai về người khác, tạo loạn cho chính mình, tưởng lầm là mình hay hơn người khác, sai một ly đi một dặm là vậy. Đối với người thật tâm hành pháp Vô Vi, thì chỉ tự giải được tánh hư tật xấu qua Pháp Luân Thường Chuyển, đêm đêm thực hành đứng đắn, 
thì sự ảo tưởng sẽ không còn, hướng tâm về mọi sự chơn chánh mà hành sự, không còn nắm bắt bất cứ một việc gì xấu xa trên đời nầy, bằng lòng tự tu tự tiến. 

Kệ: 
An nhiên chẳng muốn tạo tâm phiền 
Thức giác bình tâm tự tiến xuyên 
Trì trệ không còn không ác ý 
Quán thông đời đạo chẳng gieo phiền. 

-----------------------
Amphion 05-11-96 4:00 AM
480) Hỏi: Người tu thiền làm sao hiểu được nhiều việc 
trong một lúc? 

   Đáp: Thưa người tu thiền hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, tự giải nghiệp tâm, luồng điển được thanh lọc sau khi hành pháp, thanh tịnh tự động hiểu được nhiều việc trong một lúc, là vì gốc của mọi việc đều từ trong thanh tịnh chiết ra, từ tia từ quang một mà hình thành, cuối cùng cũng sẽ gom về chơn lý tức là sự thật. 

Kệ:
Nhứt bổn tán vạn thù đồng chuyển 
Vạn thù quy nhứt bổn thành duyên 
Thức tâm quy hội thanh đồng giác 
Nguyên lý gieo duyên chẳng có phiền.

-----------------------
Amphion 08-11-96 8:27 AM
481) Hỏi: Vô Vi có chức vị hay không? 

   Đáp: Thưa Vô Vi không có chức vị mà chỉ có tinh thần phục vụ là cần thiết thôi. Tu sửa mình để ảnh hưởng người kế tiếp, thực hành trong nhịn nhục, dấn thân mưu cầu sớm thức tâm. Cuối cùng chỉ hội nhập với ánh sáng diệu hiền của Đại Bi mà hành sự, trọn một kiếp người học hỏi và phục vụ trong cõi phù sanh nầy, không có rêu rao tạo ngôi vị tạm bợ tại trần gian. 

Kệ: 
Buông trôi mọi việc hành chơn thức 
Cá tánh không còn chẳng có ngôi 
Quý trọng Trời cao thông nghiệp quả 
Bình tâm hành triển chẳng sang tồi. 

-----------------------
Amphion 09-11-96 3:20 AM
482) Hỏi: Những gì thế gian đã tranh giành và ghét bỏ bắt nguồn từ đâu mà có? 

   Đáp: Thưa những sự kích động và phản động bắt nguồn từ dục vọng tham muốn mà hình thành. Giành nhau bất chấp luật nhân quả của Trời Đất, rốt cuộc chỉ có chuốc lấy sự thảm bại mà thôi. 

Kệ: 
Nhơn duyên bất chấp tạo sang tồi 
Khó khổ tự gây khó phục hồi 
Trách móc tình đời thêm dấy động 
Công minh giải tỏa ý sang tồi.

-----------------------
Amphion les Bains 13-11-96 4:00 AM
483) Hỏi: Đường nào là đường dài nhứt? 

   Đáp: Thưa đường tu là đường dài nhứt, cứ lầm lì đi tới,  không bao giờ lùi bước, cuối cùng mới cảm thức được 
đường đạo là vô cùng tận, chơn lý tròn trịa và không méo mó, càng thực hành sẽ càng cảm thức chiều sâu của đạo mầu. 

Kệ: 
Mầu nhiệm thanh điển phát quang (6) 
Chơn tu chẳng có bàng hoàng (6) 
Minh tâm kiến tánh tâm an lạc 
Trời Đất hữu tình tự phát quang. 

-----------------------
La Réunion, 01-12-96 2:35 AM
484) Hỏi: Lấy đạo tạo đời có hữu ích gì không? 

    Đáp: Thưa tu mà dựa theo thiên cơ mà hù hiếp người  chưa tu, lợi dụng lòng tin của người khác, lấy tiền làm chính trị, nhậu nhẹt chơi bời tự hủy diệt tâm thân, tạo tội cho phần hồn tu không tiến. 

Kệ: 
Gieo họa tự gây tăm tối phiền 
Chẳng rõ thiên cơ chuyển các miền 
Rắc rối tràn đầy trong ngoại cảnh 
Khó tu khó tiến khó tâm yên. 

-----------------------
Singapore 13-12-96 4:30 AM
485) Hỏi: Bộ đầu trống không là không nơi nào? 

   Đáp: Thưa bộ đầu trống không là hành giả đã tự đạt đến quân bình luồng điển trung tâm bộ đầu, tự cảm thấy bộ đầu lớn rộng lúc nào cũng thông suốt, lúc nhắm mắt thấy mình đang ở nơi khác, quên tất cả sự buồn phiền và lo âu như trước kia. 

Kệ: 
Cảm thông nguyên lý tự xa lìa 
Cõi tục phàm trần chẳng chấp chia 
Đường đạo trong ngoài đang phát triển 
Cảm thông Trời Đất chẳng xa lìa.

-----------------------
Singapore 15-12-96 5:20 AM
486) Hỏi: Ma tình quỷ dục là sao? 

   Đáp: Thưa ma tình là chuyển trược điển tâm giao tạo thành dâm tánh, ham muốn và ích kỷ. Quỷ dục là muốn thỏa mãn sự mong muốn. Ma tình quỷ dục đạt thành kết quả của nó chỉ có hại tâm lẫn thân, mau già và mau yếu mà thôi, đến giờ phút lâm chung rất sợ sệt, hồn bơ vơ và yếu ớt. 

Kệ: 
Tâm thân bất ổn điển không dồi dào (8) 
Sợ lạnh sợ dơ chẳng thấp cao 
Trôi chảy bình bình trong giới trược 
Tâm linh vắng mất thở phì phào. 

-----------------------
Singapore 20-12-96 3:30 AM
487) Hỏi: Thực hành liên tục và trật tự sẽ đem lại kết quả
gì? 

   Đáp: Thưa tham thiền liên tục và trật tự sẽ đem lại sự quân bình trong nội thức, tạo được một tập quán tốt cho chính mình, tự động giảm bớt sự lo âu không cần thiết trong ngày. 

Kệ: 
Thực hành thay đổi tánh u mê 
Mở trí khai tâm tự trở về
Thanh tịnh không còn gieo động loạn 
Mê lầm không có chẳng còn quê. 

-----------------------
Singapore 21-12-96
488) Hỏi: Muốn được phước thì phải làm sao? 

   Đáp: Thưa muốn được phước thì phải tu khai triển điển quang tiến tới quân bình thì mới nhận được phước của thanh quang ban chiếu, trí tâm minh mẫn gọi là phước, không thể tính trước được, nhưng mọi sự trong cuộc sống sẽ được may mắn nhiều hơn. 

Kệ: 
Tâm tu khai triển tự quy hườn 
Có có không không vẫn biết ơn 
Quy một tình đời không dính dấp 
Sửa mình tiến hóa chí không sờn. 

-----------------------
Pattaya 24-12-96 5:25 AM
489) Hỏi: Tu chơn là tu làm sao? 

   Đáp: Thưa tu chơn là bằng lòng sửa chữa sự sai lầm của chính mình, phát triển phần hồn hướng về thanh tịnh mà tu gọi là tu chơn, chứ không phải mặc nhiều quần áo đạo mới gọi là tu. Tu sửa bên trong thì mới thật là tu, tu bên ngoài, tạo sóng song mê và ảo mộng, lúc chết phần hồn vẫn bơ vơ. 

Kệ: 
Khai thông trí tuệ giải muôn bề
Thức giác chơn hồn chẳng có quê 
Tiến bộ do mình siêng tiến bước 
Khổ hành thanh tịnh chẳng có mê. 

-----------------------
Pattaya, Thái Lan 25-12-96 4:20 AM
490) Hỏi: Muốn nhận sự ban chiếu của Đại Thanh Tịnh 
thì phải làm sao? 

   Đáp: Thưa muốn nhận được sự quang chiếu của Đại  Thanh Tịnh thì phải hành đúng pháp, khứ trược lưu thanh thì sẽ thăng hoa tốt đẹp và sẽ có cơ hội hội nhập với luồng điển của Đại Bi thanh tịnh mà thực tình tu tiến, sẽ không còn sự phiền muộn sái quấy nữa. 

Kệ: 
Thanh tâm tự đạt sống an nhiên 
Cảm thức trần gian chỉ có phiền 
Lợi dụng không thành sanh loạn động 
Khó hành khó tiến khó an yên. 

-----------------------
Pattaya, Thái Lan 27-12-96 5:45 AM
491) Hỏi: Phật Pháp Tăng là sao? 
   
Đáp: Thưa Phật là tâm không thanh nhẹ, Pháp là khứ trược lưu thanh hành tiến không ngừng nghỉ, Tăng là quán thông lấy chính mình thực hành tu tiến. 

Kệ: 
Giải tỏa nghiệp tâm giải nỗi phiền 
Tâm không thanh nhẹ tự mình xuyên 
Tình đời như đạo không ôm bận 
Thực hiện khai tâm chẳng có phiền. 

-----------------------
Pattaya, Thái Lan 29-12-96 4:35 AM
492) Hỏi: Cha con thâm tình làm sao biết được ? 

   Đáp: Thưa, cha con thâm tình cùng một giòng máu muốn biết rõ ràng thì lấy mỗi bên một giọt máu, giọt vào ly nước thì sẽ thấy hai loại máu nầy hoà với nhau, không chia cách. Người thật tâm tu, muốn biết được thâm tình giữa Thượng Đế và chúng sanh, tu lâu năm thì tự cảm thấy luồng điển trung tâm bộ đầu được rút mạnh khi tưởng đến Đấng Cha Lành, nhập định sẽ thấy sáng tức là được hội nhập với thanh quang Thượng Đế, dũng mãnh tu tiến. 

Kệ: 
Sinh lực hồi sinh rõ chính mình 
Vô sanh bất diệt tự làm thinh 
Chiều cao rộng mở trung tim sáng 
Chẳng còn động loạn tự mình minh. 

-----------------------
Pattaya, Thái Lan 30-12-96 6:10 AM
493) Hỏi: Làm người eo hẹp có lợi gì cho quần sanh và 
chính mình không? 

   Đáp: Thưa làm người thích thị phi và eo hẹp không có lợi ích gì cho quần sanh và chính mình, tự gây một tập quán xấu và kích động người khác, hậu quả là ai thấy cũng sợ, đời không nên và tu không tiến. 

Kệ: 
Tâm thân bất ổn giữa hành trình 
Khó tu khó tiến khó đạt minh 
Chủ kiến tạo lầm gieo ý động 
Từ bi không có khó quân bình. 

-----------------------
Bangkok 4-1-97 4:55 AM
494) Hỏi: Tâm không thành thì việc có thành không? 

   Đáp: Thưa tâm không thành thì mọi việc sẽ không thành, mỗi mỗi đều do tâm, tu không thành tâm thật sự hành pháp thì điện năng sẽ không được dồi dào, tâm tư sẽ không được ổn định. 

Kệ: 
Hành trình nguyên lý chuyển tâm linh 
Đạt thức đạt duyên tự cứu mình 
Thức giác hành trình quy lại một 
Bền lâu khai triển cứu thân hình. 

-----------------------
Manila 09-01-97 3:30 AM
495) Hỏi: Học từ bi để làm gì? 

   Đáp: Thưa học từ bi để dễ dứt khoát tình đời và ảnh hưởng người kế tiếp, hành pháp cơ tạng quân bình, 
phần hồn sáng suốt, dũng mãnh thực hành trong thanh tịnh, 
cứu mình và ảnh hưởng người kế tiếp. 

Kệ: 
Tu tâm dưỡng tánh sớm trưa hành 
Dứt khoát tình đời hướng cõi thanh 
Sáng suốt minh tâm trong tự cứu 
Hướng tâm thanh tịnh tự mình thanh. 

-----------------------
Manila 15-01-97 2:45 AM
496) Hỏi: Muốn quân bình tâm thức thì phải làm sao?

   Đáp: Thưa muốn quân bình tâm thức thì phải siêng năng thực hành đúng pháp, tâm thức sẽ được khai triển theo chiều hướng thượng, hội nhập với ánh sáng của Đại Bi, thì mới thật sự quân bình vô hình vô tướng. 

Kệ: 
Thực hành phát triển tâm tu tiến 
Giải tỏa cực hình tự tiến xuyên 
Minh đạo hiểu đời càng thấm thía 
Thực hành chất phác cảm tâm yên. 

-----------------------
Sydney 26-01-97 5:45 AM
497) Hỏi: Tìm tịnh trong động thì phải làm sao mới đúng? 

   Đáp: Thưa tìm tịnh trong động thì phải dấn thân trong mọi hoàn cảnh, thì trực giác mới mở, thức hòa đồng mới phát triển. Ngược lại thủ thế và ôm chấp thì đi đến đâu cũng không phát triển và tự cô lập chính mình mà thôi. 

Kệ: 
Chuyện đời dục lạc khó buông trôi 
Phạm lỗi không minh tự tạo tồi 
Ăn cắp tưởng mình chơn ý thức 
Khổ hành không có muốn thành ngôi.

-----------------------
Sydney 28-01-97 6:15 AM
498) Hỏi: Muốn được một lòng một dạ tu học theo Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp thì phải làm sao? 

   Đáp: Muốn một lòng một dạ xây dựng niềm tin vững chắc cho chính mình, thì phải thực hành đứng đắn từ giai đoạn một, tức là tự gây một tập quán tốt trong tinh thần tự xây dựng cho đường hướng phát triển tâm linh. 

Kệ: 
Tự xây tự tiến rõ hành trình 
Bạn đạo chung tu tự cảm minh 
Đời đạo song hành tâm thức giác 
Chiều sâu tâm đạo tự mình minh. 

-----------------------
Sydney 18-02-97 3:05 AM
499) Hỏi: Muốn quý yêu Trời thì phải làm sao? 

   Đáp: Thưa muốn quý yêu Trời thì trước hết phải biết quý yêu mình, tự cảm thức sự thanh tịnh là quan trọng, tự sửa chữa sự sai lầm của chính mình thì mới có cơ hội thấy rõ tình Trời hơn. Càng hiểu được sự hiện diện của chính mình do sự cấu trúc của Trời và Đất đã hình thành, tự cảm thông được tứ giả hợp thành, hoạt động trong phạm vi nước lửa gió đất, kết thành sự tham muốn và tự tạo sự trì trệ và tham lam, đứng đầu trước mọi sự việc, có tham thì mới có tiền đối về đời, đối về đạo có tham thì mới có khổ! Gọi là nghiệp lực. 

Kệ: 
Nghiệp lực phát triển triền miên động 
Cảm thức loay hoay chỉ có còng 
Loạn động phơi bày nhiều tiết mục 
Khổ tâm thực hiện từ ngoài trong. 

-----------------------
Sydney 06-03-97 4:30 AM
500) Hỏi: Huệ giới là chỗ nào? 

   Đáp: Thưa huệ giới là chấn động điển giới của cơ tạng hòa hợp với chấn động của càn khôn vũ trụ và thanh quang thì tự nhiên thấy rõ ràng gốc gác của mỗi sự việc, gọi là huệ. Cũng do sự dày công công phu liên tục trong cuộc sống, nhiên hậu mới đạt tới ngũ uẩn giai không, niệm Phật khai triển huyền bí của nội tâm, thấy và hiểu rõ ràng chẳng còn lo âu và sợ sệt nữa. 

Kệ: 
Quân bình tiến hóa tự tường minh 
Giải tỏa phiền ưu tự rõ mình 
Ánh sáng lưu ly từ Phật giới 
Quy hình quy trạng hướng tâm linh.

-----------------------
Sydney 07-03-97 2:20 AM
501) Hỏi: Tiền có thể giúp cho loài người gia tăng sự sáng suốt hay không? 

   Đáp: Thưa tiền là một con dao hai lưỡi, có thể giúp người tạm vui, có thể bành trướng sự tham lam. Nếu không biết kềm hãm, đồng tiền có thể xây dựng tánh phàm trở nên độc ác và sát hại vạn linh. Nếu củng cố đồng tiền, quên đi bản chất thật thà thiêng liêng. Ở đời này có của không có tâm, có tâm lại không có của, trừ phi người tu thật tâm, dày công tham thiền sẽ tự giải được tánh hư tật xấu. Người chơn tu cần tâm tự cứu hơn là cần xác ác hại, hung hăng trong tham dục giới hạn. 

Kệ: 
Quên đi thanh tịnh tạo thân mồ 
Sáng suốt mất đi tự xác xơ 
Tai nạn không ngờ nay lãnh đủ 
Thân hình cực nhọc tại mưu mô. 

-----------------------
Sydney 11-03-97 6:15 AM
502) Hỏi: Tâm tu ở giới nào mới đúng? 

   Đáp: Thưa tâm tu ở điển giới thì mới đúng. Ngược lại tu ở tâm phàm, tức là làm phước cũng gọi là tu. Tu hướng ngoại cầu xin và áo mão bề ngoài. Thực thể thì nội tâm chưa phát triển vẫn còn chấp mê, lo lắng như người, chưa khai triển được tâm thức của chính mình làm sao gọi là tu, dựa theo lời nói của người khác mà hành sự, thực chất huyền bí nội tâm chưa khai mở, làm sao xuất ngôn minh triết được. 

Kệ: 
Nguyên căn chưa phát mất tâm từ 
Giải quyết không xong thiếu lễ người 
Tọc mạch đủ điều không thấu triệt 
Thực hành chưa đúng muốn cười tươi.

-----------------------
Sydney 22-03-97 5:00 AM
503) Hỏi: Tu một thời gian cảm thấy mình thanh tịnh có cần tiếp tục hành pháp trong thanh tịnh hay không? 

   Đáp: Thưa nguyên lý là vô cùng, còn mang xác làm người thì cần phải tiếp tục hành pháp khứ trược lưu thanh, thanh hòa thanh tự tiến, quý pháp và ảnh hưởng người khác cùng hành, phước đức vô cùng, thật sự giải nghiệp và bớt khổ. 

Kệ: 
Khai thông trí tuệ tự 
Nam Mô Trí ý phân minh chẳng ác ô 
Đen bạc tình đời tâm chẳng dự 
Bình tâm học hỏi tự mình vô.  

-----------------------
Sydney 23-03-97 6:20 AM
504) Hỏi: Chưa hiểu đạo mà chống đối đạo là sao? 

   Đáp: Thưa chưa hiểu đạo mà chống đối đạo, là càng ngày sẽ càng tăm tối hơn, vì đạo vốn không và quân bình, không khác gì người mang súng chống Trời, đến khi hết đạn cũng phải buông xuôi. 

Kệ: 
Làm sao chống đối được tâm mình 
Nguyên lý Trời ban vẫn cảm minh 
Dìu tiến tâm linh trong thức giác 
Dấn thân tu học rõ hành trình. 

-----------------------
Cairns 31-03-97 1:45 AM
505) Hỏi: Thế nào gọi là cơ trời chuyển hóa ? 

   Đáp: Thưa cơ trời chuyển hóa thì không khí chuyển hóa liền liền, tâm người cũng thay đổi liền liền, đua nhau đi tìm đường tu, để tự cứu vì trước mắt đã thấy được loài người chết sống vô thường không còn ổn định như xưa, thời buổi cần thiết là biết được phần hồn là chánh càng hướng thượng buông bỏ sự tranh chấp thì sẽ tự cứu. 

Kệ: 
Chẳng còn chiến lược mưu mô động 
Tu tâm sửa tánh giữ một lòng 
Phát triển chơn hồn quy một mối 
Càn khôn cứu độ tự mình thông.  

-----------------------
Cairns 02-04-97 6:50 AM
506) Hỏi: Muôn hình vạn trạng là sao? 

   Đáp: Thưa người đời không biết trước được những gì sẽ xảy ra là vì phần hồn đang bị giam hãm trong thể xác tăm tối, chỉ có mắt thấy tai nghe giới hạn mà hành sự tùy theo khả năng sẵn có mà thôi. Cho nên người đời thích xem tử vi hay là bói toán, muốn biết trước những gì sẽ xảy ra cho bản thân sẽ gánh chịu. Ngược lại người tu lo sửa mình từ nhịp một nhiên hậu mới thấy được giá trị của sự thanh tịnh, bắt đầu giải bỏ tất cả nghiệp tâm, bớt tham gia sự động loạn ở đời, tự cứu tâm lẫn thân. 

Kệ: 
Phần hồn tiến hóa tự khai minh 
Giải bỏ nghiệp tâm rõ tiến trình 
Thanh tịnh một phân không dấy động 
Tâm tu tự thức tự phân minh. 

-----------------------
Cairns 06-04-97 6:05 AM
507) Hỏi: Làm sao hiểu được sự phát triển của tâm linh? 

   Đáp: Thưa sự phát triển tâm linh tự cảm thấy càng ngày càng hiểu rộng hơn, và hoàn toàn dập tắt sự sân si, thì chỉ có tiến không có lùi, khai thông tam giới thượng trung hạ, sẽ không biết giận hờn là gì, vắng mất sự loạn động trong nội tâm, chỉ tiến tới ánh sáng mà thực hành. 

Kệ: 
Khai thông chẳng có giới ranh chận 
Phát triển vô cùng rõ nghiệp thân 
Thức giác bình tâm không giải rước 
Tâm thành hướng thượng tự khai lần. 

-----------------------
Cairns 09-04-97 2:45 AM
508) Hỏi: Muốn được quy nguyên thiền giác thì phải làm sao? 

   Đáp: Thưa muốn được quy nguyên thiền giác thì phải thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp tinh tấn và trật tự, tự nó sẽ giải tất cả trược khí trong người, trí tuệ phân minh, hòa hợp với đại tự nhiên, tức là trở về với ánh sáng diệu thanh trong nội thức, ổn định và bằng lòng sửa mình, hiệp khí cùng Trời đất mà tu tiến. 

Kệ: 
Minh tâm chẳng có than phiền khổ 
Khai triển tâm linh giải nấm mồ 
Cực nhọc không còn tâm thức giác 
Cảm minh thiên địa niệm Nam Mô. 

-----------------------
Cairns 13-04-97 6:00 AM
509) Hỏi: Tại sao phải tu sửa? 

   Đáp: Thưa có xa xưa thì mới có ngày nay, cần tu sửa hướng về thanh tịnh thì sẽ hiểu được quá khứ của chính mình, đã làm sai quá nhiều, nếu không tự sửa thì không bao giờ làm được đại sự ở tương lai cho phần hồn lẫn thể xác. Muốn có sự hòa bình thì phải sửa mình nhiên hậu mới đạt được sự hòa bình tốt đẹp. 

Kệ: 
Muốn xinh tươi phải có quân bình 
Trí tuệ phân minh mới đẹp xinh 
Thức giác không còn gieo ý động 
Thực hành chất phác lại càng minh. 

-----------------------
Cairns 17-04-97 6:40 AM
510) Hỏi: Sự tinh khiết từ đâu mà có? 

   Đáp: Thưa sự tinh khiết do nguyên khí của Trời Đất hình thành, nguyên khí hóa sanh vạn vật, hít thở được, đi đứng được, ý động xác chuyển, giáng lâm xuống thế gian một thời gian ngắn bắt đầu thu nhập trược khí của hồng trần, bắt đầu lo âu và mê loạn, tham muốn đủ thứ màu sắc, tiến tới chỗ dục lạc si mê, khó về bến giác, đắm chìm trong bể khổ trần gian, tranh giành quyền lợi và đất đai, cuối cùng cũng phải trở về với tay không, nghiệp lực lôi cuốn từ tinh khiết đi đến ô trược trần tục tham sân và không lối thoát. 

Kệ: 
Biết hồn hạ trược lại lo âu 
Tham muốn không xong tự cảm sầu 
Vớ vẩn suốt kiếp không lối thoát 
Quên Trời quên Phật chẳng đuôi đầu.

-----------------------
Cairns 18-04-97 2:15 AM
511) Hỏi: Không chịu thực hành nghiêm luật tu học thì tương lai sẽ ra sao? 

   Đáp: Thưa không chịu tu sửa lấy chính mình thì tương lai sẽ chịu tội. Sau khi chết phần hồn phải chịu tội, học khổ hơn bây giờ, nhiên hậu mới thức tâm. 

Kệ: 
Quy y thanh nhẹ tự thanh lần 
Khỏi khổ khỏi lo rõ nghĩa ân 
Tình đẹp Trời ban không chịu sửa 
Khó cùng Trời Phật dưỡng nuôi thần.

-----------------------
Sydney 24-04-97 3:20 AM
512) Hỏi: Muốn dấn thân trong thanh tịnh và sáng suốt thì phải làm sao? 

   Đáp: Thưa muốn dấn thân trong thanh tịnh và sáng suốt, trước phải dẹp bỏ tự ái bằng lòng sửa mình, bằng cách hành pháp đứng đắn, khứ trược lưu thanh, điện năng trong cơ tạng và khối óc sẽ khôi phục điện năng tự nhiên và hồn nhiên, dũng mãnh xây dựng niềm tin nơi khả năng của chính mình có khả năng tự giải bỏ tất cả tập quán xấu, thành tâm nuôi dưỡng tập quán tốt, thì phần hồn sẽ được thanh tịnh và sáng suốt. Niệm Phật tự giải nghiệp tâm, tự khai thác lấy chính mình thay vì ôm chấp và ỷ lại, và tu hoài không tiến. Thức hòa đồng không mở thì học và hành không được bao nhiêu, rất dễ bị hạ từng công tác, tham dục và tối tăm 

Kệ: 
Thức tâm tự sửa lại mừng thầm 
Khai triển đường đi tự tái tầm 
Mê loạn không còn tâm nới rộng 
Biết mình hiểu họ ý gieo trồng.

-----------------------
San Jose 27-04-97 1:20 AM
513) Hỏi: Muốn vượt qua khổ nạn thì phải làm sao? 

   Đáp: Thưa muốn vượt qua khổ nạn thì phải tu theo Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, thực hành đứng đắn, lập lại trật tự điện năng cơ thể và khối óc, lần lần sẽ trở về lãnh vực thanh tịnh sẵn có trong nội tâm, thì phần hồn sẽ được tự cứu. Niệm Phật đều đặn giải tỏa nghiệp tâm, phần hồn ổn định thì sẽ không còn nạn nữa. 

Kệ: 
Hồn tu tiến hóa tới vô cùng 
Giải nghiệp khai tâm tự phá tung 
Đời đạo song hành tâm thức giác 
Không còn lý luận rõ vô cùng. 

-----------------------
Montréal 05-05-97 6:30 AM
514) Hỏi: Nhiều người mang tiếng tu Vô Vi không hành theo trật tự và tu không tiến tại sao? 

   Đáp: Thưa tu không tiến là chưa thật sự thực hành đứng đắn từ tâm lẫn thân, hít thở chưa thông, trí tâm chưa mở, hướng ngoại du dương trong khổ cảnh trần tục si mê, chưa lập lại sự quân bình từ tâm lẫn thân, mê tin cái có, bỏ không. Chưa dứt khoát tiến về không, ham còn sợ mất, chưa hiểu được luật nhân quả mà tu, vẫn ở trong vòng động loạn. 

Kệ: 
Khó thông khó hiểu khó phân bàn 
Bất ổn tâm thân trí khó an 
Thức giác mê mù không giữ nữa 
Bình tâm thanh tịnh trí tâm an.

-----------------------
Montréal 15-05-97 6:50 AM
515) Hỏi: Đạo vốn không là sao? 

   Đáp: Thưa đạo vốn không! Trước khi chưa có loài người vốn không! Làm người chịu tu đúng pháp sẽ trở về không thì mới đúng đường. Ngược lại tu mà muốn làm vua, hay đòi hỏi chức vị Phật Tiên là sai, không dạy được chính mình làm sao dạy được người khác, tự tu tự tiến là đúng đường. 

Kệ: 
Thực hành khai triển cứu tâm linh 
Thức giác bình tâm tự cứu mình 
Lý đạo tình đời trong thức giác 
Về không thanh nhẹ lại càng minh.

-----------------------
Montréal 17-05-97 1:00 AM
516) Hỏi: Muốn nghiên cứu tiềm năng của con người thì phải làm sao? 

   Đáp: Thưa muốn nghiên cứu tiềm năng của con người thì phải dốc lòng thật thà tu theo Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, trong nội tâm niệm Phật đầy đủ, phát triển đều đều, quân bình và nhớ chấn động của Nam Mô A Di Đà Phật, thì mới thấy rõ tiềm năng của con người xuất phát vô cùng, chứ không phải cầu xin điển nầy điển nọ mà tự hại tâm thân, không có kết quả tốt khi lìa xác. 

Kệ: 
Thực hành phát triển tự phân qua 
Điển giới nhơn thân tự thức hòa 
Tâm đạo chiều sâu càng phát triển
Tiềm năng sẵn có tự mình qua. 

-----------------------
Montréal 18-05-97 5:00 AM
517) Hỏi: Muốn đạt đến chánh tín thì phải làm sao? 

   Đáp: Thưa muốn đạt đến chánh tín thì phải tin nơi khả năng của chính mình có thể nhịn nhục tối đa, nhiên hậu mới đạt được chánh tính, nói một là một nói hai là hai, không có thay đổi thì mọi việc sẽ tiến tới êm xuôi và trật tự. 

Kệ: 
Chánh tâm chỉ rõ tình người thật 
Trật tự trước tiên việc rất cần 
Thoải mái không còn lo động nữa 
Thanh cao biểu lộ trí giao thần. 

-----------------------
Montréal 19-05-97 4:30 AM
518) Hỏi: Đã nói điển nhập xác, mỗi người cảm nhận khác nhau tại sao?

   Đáp: Điển nhập xác là tùy luồng điển của hành giả ý niệm cầu xin khác nhau thì mới bị nhập. Đối với Vô Vi nhập xác là không đúng, xác phàm ô trược, độc tố quá nhiều, tâm thân không khỏe mới bị điển trược tấn công, nặng ngực, cần thanh lọc bộ tiêu hóa cho sạch và bồi dưỡng đầy đủ bằng thuốc cây cỏ cho luồng điển của cơ tạng được khỏe mạnh, thì sẽ không có luồng điển nào dám xâm nhập. Thực hành đứng đắn theo Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, niệm Phật liên tục và rõ ràng, dùng ý niệm, chứ không nên niệm qua âm thinh, khẩu khai thần khí tán. Giữ nguyên khí phát triển tâm linh, thoát tục và giải tỏa phiền muộn sái quấy.

Kệ: 
Tự tu phát triển vui vầy tiến 
Giải tỏa trược ô chẳng có phiền 
Minh đạo hiểu đời tâm thức giác 
Chẳng còn xin xỏ tự tâm yên.

-----------------------
Montréal 24-05-97 3:30 AM
519) Hỏi: Làm người ai ai cũng tính toán lợi cho chúng mình hết tại sao ? 

   Đáp: Thưa lúc chào đời có mắt mũi tai miệng lưỡi, bắt buộc phải hướng ngoại chạy theo ngoại cảnh, tham muốn đủ thứ, tạo động cho tâm lẫn thân, muốn lo động và không có lối thoát, lớn lên cô đọng thành một tập quán gọi là tánh. Mỗi người một tánh khác nhau ! Sau khi bị tình đời đen bạc kích động và phản động, mới chán chường, tìm đường giải thoát nghiệp duyên, hướng về phần hồn mà tu, ước mong được tự cứu rỗi, thì phải tự động rời bỏ tập quán đã thu thập từ xa xưa cho đến ngày nay. Nhiên hậu mới đạt được một phần sáng suốt và thanh tịnh, bằng lòng thầm tu thầm tiến. 

Kệ : 
Sửa mình tiến hóa trí tâm yên 
Thân xác phơi bày khổ với phiền 
Ai sửa ai tu ai được tiến 
Không tu không tiến vẫn còn phiền.

-----------------------
Montréal 27-05-97 4 :00 AM
520) Hỏi: Tại sao tâm người đời thích lo âu những chuyện không cần thiết ? 

   Đáp: Thưa người đời sống vì tập quán hướng ngoại, trí tâm và nội thức chưa khai mở, hay lo những chuyện không cần thiết, tạo khổ cho chính mình. Người tu thiền thích thanh tịnh và bằng lòng sửa tâm, tiến hóa trong thanh giới điển quang của Trời Đất, tự tháo gỡ duyên nghiệp của nội tâm, sống vui với chấn động ánh sáng của càn khôn vũ trụ. 

Kệ : 
Tự tu tự giải ý mê mù 
Đời tạm tâm hành tự tiến tu 
Dứt khoát tâm linh không hướng động 
Sửa tâm thanh tịnh chẳng còn mù. 

-----------------------
Montréal 28-05-97 3 :45 AM
521) Hỏi: Tại sao ở đời này ai cũng sợ chết cả ? 

   Đáp: Thưa người đời nhờ nguyên khí của Trời Đất kết thành sự sống thiêng liêng, hoạt động nhanh nhẹ theo ý muốn giới hạn, sống ham vui qua ánh sáng của mặt trăng và mặt trời dìu tiến tâm thân, hướng ngoài tạo tham, mê lầm là vĩnh cửu. Cho nên ai ai cũng không muốn rời cuộc sống, càng ngày xác thân càng lụn bại, mới biết mình đã già, hồn thì tham muốn đủ thứ, nhưng không làm sao đạt thành, nhờ sự kích động và phản động của tình đời, mới chịu tìm đường tu sửa. Chứng minh chính ta sai chẳng có ai sai, biết được điều này chỉ lo tu sửa, nhiên hậu mới đạt được sự thanh tịnh, hòa hợp với sự tự nhiên và hồn nhiên mà tiến thân trong thanh tịnh, thực hành giải nghiệp tâm, thăng hoa nhẹ nhàn, biết được hồn sẽ không còn sợ chết nữa, chỉ có lo tu tiến mà thôi. 

Kệ : 
Thức hồn chẳng có sang tồi động 
Tâm trí phân minh tự tiến tòng 
Nguyên lý Trời ban không sửa đổi 
Thực hành chất phác tự mình thông

-----------------------
Atlantic City, 24-06-97 2 :45 AM
522) Hỏi: Tại sao làm người lại thiếu ý chí dũng mãnh ? 

   Đáp: Thưa làm người thiếu ý chí dũng mãnh là vì chưa hiểu giá trị của tâm linh, không rõ vị trí của phần hồn, chưa dứt khoát bất cứ đề tài nào xảy đến. 

Kệ : 
Khổ cảnh trần gian khó tạo nền 
Quy nguyên không được lại la rên 
Ôm đời bỏ đạo tâm không cứu 
Tạo khổ cho mình tự bỏ quên.

-----------------------
Atlantic City, 25-06-97 3 :20 AM
523) Hỏi: Cõi vô cùng là cõi nào ? 

   Đáp: Thưa điển giới là cõi vô cùng, thực hành Pháp lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, bộ đầu được rút thẳng lên từ trung tim bộ đầu hòa hợp với thanh quang của vũ trụ, xuất phát xán lạn vô cùng, lúc nào cũng cảm thấy thanh nhẹ, trí sáng tâm minh, chỉ biết sáng tác, chứ không có xin hay mượn, hòa để tiến, trí tuệ quang khai, trở về gốc gác vô cùng tận, vô sanh bất diệt, hồn vía tương hội minh mẫn. 

Kệ :
Phân minh sáng suốt chuyện cần tiến 
Cảm thức Trời cao vẫn nối liền 
Thắng cảnh tràn đầy tâm chuyển thức 
Bình minh ban chiếu tự mình yên. 

-----------------------
Atlantic City, 27-06-97 4:10 AM
524) Hỏi: Muốn tạo ra tình thương thì phải làm sao? 

   Đáp: Thưa muốn xây dựng tình thương thì phải chịu hòa tan trong khổ thì mới cảm thức được tình thương là giá trị nhứt. Phật Pháp thanh nhẹ từ bi hỉ xả thì mới sáng tạo được tình thương. 

Kệ: 
Thực hành nhịn nhục tự gieo gương 
Sống động tình Trời chỉ có thương 
Không chấp không mê lại dễ tiến 
Tình thương cao đẹp giải thông đường

-----------------------
Atlantic City, 30-06-97 4:20 AM
525) Hỏi: Sự ác độc của loài người sẽ xuất hiện trong lúc nào? 

   Đáp: Thưa sự ác độc của loài người sẽ xuất hiện lúc thua thiệt, tâm muốn thắng đối phương, sẽ xuất hiện bất cứ thủ đoạn nào bất hợp pháp để triệt hạ đối phương. Ngược lại người tu thiền phải tha thứ và thương yêu để chiến thắng và xây dựng cả hai. 

Kệ: 
Quý trọng thương yêu tự tiến hoài 
Bình tâm học hỏi chẳng lầm sai 
Quy nguyên giềng mối tâm thành đạo 
Học hỏi không ngừng tự sửa sai.

-----------------------
Atlantic City, 04/07/97 3 :20 AM
526) Hỏi: Tại sao làm người ai ai cũng tham dâm cả ? 

   Đáp: Thưa làm người ai ai cũng có bản chất tham dâm vì tâm thức lúc nào cũng linh động, muốn có những gì chính mình chưa có, bắt buộc phải tham dâm, tùy theo hoàn cảnh, tạo thành nhân quả của mỗi người khác nhau, luân lưu từ nhiều kiếp, rất khó giải quyết. Nếu không chịu tu sửa thì sẽ sống trong tập quán tốt hay xấu đó thôi. Niệm Phật là một tập quán tốt tự khai triển tâm linh và dẹp bỏ nghiệp chướng trong nội tâm. 

Kệ: 
Khai thông trí tuệ tự thanh lần 
Giải bỏ trần tâm tự xét phân 
Thức giác chơn hồn không quyến luyến
Bình tâm thanh tịnh tiến cân phân. 

-----------------------
Atlantic City, 05/07/97 5 :50 AM
527) Hỏi: Niệm Phật làm sao giúp được thần kinh thanh tịnh ? 

   Đáp: Thưa niệm Phật bằng ý, tức là co lưỡi đụng nướu răng trên, dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì luồng điển trong nội tâm sẽ hội tụ, nước miếng tuôn chảy đều, chứng minh chấn động trong nội tâm chuyển chạy một vòng trong nội thức. Lâu ngày nước miếng sẽ thay đổi ngọt, tâm trí nhẹ nhàng, thích thiền thay vì động loạn, thần kinh sẽ ổn định, tự cảm thức cuộc sống là tạm, chỉ lo hành triển trở thành một tập quán tốt, toàn thân cảm thức được nguyên lý của Trời Đất là một, tự hiểu nguyên điển của Trời Đất, lúc nào cũng sống động và xây dựng trong thực hành. 

Kệ:
Tự mình thức giác trở về không 
Nguyên lý Nam Mô triển một vòng 
Có có không không đồng giải quyết 
Trí tâm sáng suốt chẳng cầu mong. 

-----------------------
Atlantic City, 09/07/97 4 :20 AM
528) Hỏi: Tại sao mọi người đều hướng tâm về sự tu học giải thoát ? 

   Đáp: Thưa phần hồn giáng lâm vào cơ thể động loạn, khó xét hành trình của chính mình. Cho nên muốn tiến tới để tự hiểu nguyên lý của Trời Đất đã hình thành tại mặt đất để làm gì ? Và sẽ đi đâu ? Ăn năn sám hối, tự tìm lối thoát cho chính mình. Nhân thân nan đắc pháp nan ngộ, khó hiểu nguyên lý của Trời Đất, đâm ra hoang mang và không lối thoát. Kỳ thật là chỉ có thanh tịnh thì sẽ giải quyết tất cả trận đồ loạn động tạm bợ ở cõi phù sanh, tham dâm không tiến, âm dương hợp nhứt trăng rằm sáng soi thì mọi việc sẽ được bình an. Chỉ có thương yêu và tha thứ là mối đạo chánh của cả càn khôn vũ trụ, từ bi là phương châm tiến hóa tới vô cùng tận. 

Kệ: 
Sửa mình tiến hóa tự chuyên cần 
Khai triển tâm linh tự xét phân 
Đường đạo đường đời không luyến tiếc 
Quân bình thanh tịnh tiến cao tầng. 

-----------------------
Atlantic city, 11/07/97 4:45 AM
529) Hỏi: Tại sao làm người không chịu trách nhiệm lấy chính mình? 

   Đáp: Làm người không chịu trách nhiệm lấy chính mình, tại vì lúc chào đời được sự quý yêu của cha mẹ, nhờ cậy sự dìu tiến ở bên ngoài, sanh ra một tập quán ỷ lại, ham vui, ca tụng chuyện đời, quên nguyên lý sanh tồn của chính mình, lúc nào cũng lo nhưng không biết tại sao phải lo. 

Kệ:
Khổ hành không biết tiến quanh co 
Ôm chấp tạo mê khó dặn dò 
Trí đạo không thành tâm loạn động 
Làm người ôm xác vẫn mê mò. 

-----------------------
Atlantic city, 13/07/97 4:30 AM 
530) Hỏi: Đạo tâm cần nói nhiều hay nói ít? 

   Đáp: Thưa đạo là sự quân bình của nội tâm, cần sửa tánh tu tâm thì mới rõ đạo. Ngược lại miệng nói đạo và tâm không sửa thì không bao giờ hiểu đạo, không khác gì người tu thiền bị hôn trầm, luồng điển chánh giác không thoát khỏi bộ đầu, đâm ra tranh chấp phê phán người khác, nhưng không bao giờ chịu sửa mình, lỡ đạo lỡ đời, suốt kiếp không đi đến đâu. 

Kệ: 
Không thông chẳng rõ đuôi đầu động 
Lý thuyết ê a chẳng giải thông 
Đời đạo không thành tâm ác độc 
Quân bình không học cứ chờ mong. 

-----------------------
Olympia, 27/07/97 5:00 AM
531) Hỏi: Phân tách thời cuộc có lợi ích cho tâm thân hay không? 

   Đáp: Thưa phân tách thời cuộc chỉ tạo động cho tâm thân. Việc bên ngoài để cho bên ngoài phát triển tùy theo sự kích động và phản động của chính nó. Người tu thiền phải giữ luật, chuyện ngoài tai bỏ ngoài tai, không nên đem vào tâm, chỉ có giải thì mới tiến, bằng không thì sẽ lận đận suốt kiếp không thông. 

Kệ: 
Chèo thuyền rảnh rỗi gác cây chèo 
Gió thổi xuyên qua vẫn chạy theo 
Uyển chuyển không ngừng tâm thức giác 
Động rồi cũng vậy chẳng còn theo. 

-----------------------
Vancouver, 30/07/97 2:35 AM
532) Hỏi: Khối óc loài người chứa cả trăm tỉ tế bào để làm gì? 

   Đáp: Thưa khối óc loài người là một ánh sáng liên hệ với càn-khôn vũ-trụ, thâu phóng liên tục không ngừng nghỉ. Khi bế tắc sự liên hệ nầy thì hồn phải lìa xác, một là tiến hóa cõi trên, hai là thọ tội tại cõi âm tùy theo luật nhân quả của mỗi phần hồn khác nhau. 

Kệ: 
Điển thanh chuyển hóa khắp toàn cầu
Hỗ trợ giải mê chuyển hóa mau 
Thức giác không còn mê loạn tưởng 
Thực hành tiến hóa lại càng mau. 

-----------------------
Washington State, 04/08/97 4:20 AM
533) Hỏi: Làm sao mới biết xây dựng? 

   Đáp: Thưa muốn xây dựng thì phải nhịn nhục và hy sinh, tức là phải bớt đi tất cả sự tham dâm, xây dựng cho chính mình, nhiên hậu mới ảnh hưởng được cho những người kế tiếp. 

Kệ:
Xây dựng chơn tâm tiến triển tùy 
Sửa mình tiến hóa giải đề thi 
Trì tâm tu luyện trong minh chánh 
Sáng tỏa đầu thân tự tiến ghi. 

-----------------------
Atlantic city, 08/08/97 4:40 AM
534) Hỏi: Tu cao là tu làm sao? 

   Đáp: Thưa tu cao là tự giải được nghiệp tâm, từ nặng trược đi tới thanh nhẹ, chẳng còn lo âu, lúc nào cũng an vui. 

Kệ: 
Giải thông nguyên lý đạo mùi 
Có có không không vẫn tiến vui 
Trí tuệ phân minh đường chánh giác 
Về không toàn diện lại càng vui. 

-----------------------
Atlantic city, 09/08/97 3:55 AM
535) Hỏi: Tại sao xác người tốt tươi lại không giữ lâu được? 

   Đáp: Thưa định luật sanh trụ hoại diệt của Trời Đất đã sắp đặt, có đến thì phải có đi, phần hồn bị giam hãm trong thể xác, tùy theo luật nhân quả mà tiến hóa, trở về điển giới tâm linh. Người đời hành được pháp để tu sửa là đại phước, tự tạo nhân lành mà tiến hóa, dũng mãnh hành pháp sẽ đạt được kết quả tốt, thành trì tâm linh sẽ tái hồi, quân bình sáng suốt, thức giác vô sanh là chánh gốc sẽ không còn bơ vơ. 

Kệ: 
Biết mình sáng suốt trí tâm hòa 
Giải trược minh tâm cảm thiết tha 
Tạm cảnh đời nay tu tự tiến 
Hành trình xán lạn tự mình qua. 

-----------------------
Atlantic city, 21/08/97 1:30 AM
536) Hỏi: Tại sao vũ trụ càn khôn luôn luôn có bão bùng nguy hiểm? 

   Đáp: Thưa sau sự kích động và phản động là luật sanh tồn, sau cái trược là cái thanh, sau sự khổ là sướng, cứ như vậy mà phát triển thành bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông, xây dựng vạn linh chung tiến. 

Kệ: 
Triền miên xây dựng giải tâm phiền 
Sáng suốt minh tâm tự cảm yên 
Duyên nợ tại trần xây dựng tiến 
Bình tâm học hỏi rõ tiền duyên. 

-----------------------
Atlantic city, 23/08/97 2:20 AM
537) Hỏi: Sự tiến triển của tâm linh là tiến triển cách nào? 

   Đáp: Thưa sự tiến triển của tâm linh trước hết tánh tình thay đổi hẳn, từ sự suy nghĩ cho đến hành động, mỗi mỗi đều dễ dãi, dập tắt tất cả sự sân si và buồn bực, nhạy cảm, đáp ứng nhanh chóng và không có hiểm độc. 

Kệ: 
Chẳng còn vọng động trí thong dong 
Thức giác bình tâm dễ tiến tòng 
Phát triển chiều sâu không dụ dự 
Tâm lành thức giác chẳng còn trông. 

-----------------------
Atlantic city, 24/08/97 4:10 AM
538) Hỏi: Làm người có hạnh phúc không? 

   Đáp: Thưa ai ai cũng có hạnh phúc mới được làm người. Sự sống còn được sự ban chiếu của Trời Đất. Trong nội tâm đều có lãnh vực thanh tịnh, nhưng chịu tu giải bằng một chơn pháp hòa hợp với nguyên khí của càn khôn vũ trụ mà hành triển thì mới đạt được nguyên lý sống động của Trời Đất có một không hai, mới đạt được sự thanh tịnh và sáng suốt. Tự dứt bỏ tập tục ngoại lai có từ lúc chào đời tới bây giờ, thì mới cảm thức được nguyên lý vô sanh của Trời Đất, mới thấy được hạnh phúc và tâm thức xán lạn. Hành một pháp cho tất cả mọi pháp, tự giảm bớt sự dài dòng trong cuộc sống, trực giác không thông. Hạnh đức dồi dào, biết mình hiểu họ, tự bước vào tâm linh điển giới mà phát triển, nhiên hậu mới cảm thức được hạnh phúc là gì? Cơ hội được làm người là quý giá vô cùng, tiến tới vô cùng thì mới hiểu được đấng toàn năng ở nơi nào? Dứt khoát tu tiến thì mới thấy rõ chính mình hơn, nhiên hậu mới dấn thân độ đời vô quái ngại. 

Kệ: 
Cảm thông nguyên lý rõ thanh đài
Cấu trúc siêu nhiên chẳng có hai 
Khối óc thông minh xoay chuyển tiến
Bình minh sáng tỏa tự phân bài. 

-----------------------
Montréal, 07/09/97 1:17 AM
539) Hỏi: Tại sao người đời mở mắt nhìn ánh sáng và tiền là quan trọng hơn hết? 

   Đáp: Thưa cặp mắt người đời tiếp thu ánh sáng trong sự giới hạn của Trời Đất đã sắp đặt. Nếu khai được cặp mắt tâm linh ở bên trong, nhắm mắt thấy ánh sáng là vô cùng, chỉ có tu Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp trong thực hành thì bộ đầu sẽ khai mở và cảm thấy hào quang rực rỡ xuất phát từ bộ đầu. 

Kệ: 
Bên trong khối óc mới thâm sâu 
Khai triển tâm linh rõ nhiệm mầu 
Sắc giới anh minh đồng phát triển 
Khai thông trí tuệ hiểu chiều sâu. 

-----------------------
Montréal, 10/09/97 5:25 AM
540) Hỏi: Làm sao mới gọi là thức tâm? 

   Đáp: Thưa thức tâm là tự hiểu lấy hành động của chính mình mà sửa tiến, thì mọi việc sẽ được vuông tròn và tốt đẹp. 

Kệ: 
Hiểu mình xây dựng trí tâm thân 
Giải quyết minh tâm chuyện tối cần 
Hay dở chính mình tâm tự đạt 
Bình tâm học hỏi đạt phần yên.  

-----------------------
Montréal, 11/09/97 4:30 AM
541) Hỏi: Tại sao tu Vô Vi gia đình lại được yên vui? 

   Đáp: Thưa tu Vô Vi là hướng về không không mà tiến hóa, cố gắng tu thì sẽ đạt tới trình độ nhẹ nhàng, dẹp bỏ mọi sự vọng động, mọi người trong gia đình đều hướng tâm như vậy thì sẽ tạo được một hòa khí an vui và dễ dứt khoát sự lo âu bất chánh. 

Kệ: 
Tự mình thức giác tự tâm hành 
Giải mở trần tâm tự tiến thanh 
Dấy bận không còn tâm đạt thức 
Bình tâm học hỏi hướng về thanh. 

-----------------------
Montréal, 14/09/97 12:55 AM
542) Hỏi: Làm sao tiêu diệt tánh tự ái? 

   Đáp: Thưa phải lạy kiếng Vô Vi mỗi ngày ít nhứt 50 lạy hay hướng về hướng Nam mà lạy, lần lần tánh tự ái sẽ biến mất, thường xuyên niệm Phật đại trí sẽ được mở, sẽ không nghĩ chuyện eo hẹp, sẽ thấy rõ vạn sự trên đời là không. Chỉ có làm đại sự tức là cứu mình, xây dựng cho phần hồn tiến hóa và ảnh hưởng người kế tiếp. 

Kệ: 
Thực hành phát triển ý xe duyên 
Học hỏi bình tâm tự giải phiền 
Nguyên lý sống động tâm ngộ thức 
Truy tầm chơn lý tự mình xuyên.

-----------------------
Montréal, 18/09/97 6:00 AM
543) Hỏi: Muốn biết được sự trật hay đúng của người khác thì phải làm sao? 

   Đáp: Thưa muốn biết được sự đúng hay sai của đối phương thì phải nghiêm chỉnh thực hành nghiêm luật của Trời Đất, một là một hai là hai không nên thay đổi thì mới thấy rõ sự thành bại của đối phương. Có trời trước, có đất sau, sửa bộ đầu trước thì cơ tạng sẽ nghiêm chỉnh chạy theo và phát triển. 

Kệ: 
Thật tâm tu luyện dễ phân minh 
Đời đạo phân minh tự thuyết trình 
Hay dở do mình duyên tự thức 
Cảm minh Thiên Địa hướng tâm linh.

-----------------------
Montréal, 03/10/97 7:30 AM
544) Hỏi: Quán Âm là sao? 

   Đáp: Thưa quán là thấy, Âm là âm thinh tăm tối than khổ và ước vọng của quần sanh, động lòng cứu độ, không khác gì người đi trước chỉ đường cho người đi sau, tự ăn năn sám hối tu sửa lấy chính họ tiến tới sự quân bình trong nội thức, chứ không phải muốn cầu xin lúc nào cũng được. Người đời tham lam mua giấy số cũng cầu xin Quán Thế Âm Bồ Tát cho trúng số, may mắn trúng được tưởng lầm là Phật độ, tự tạo một tập quán xấu xí và lợi dụng, không sao thoát khỏi sự tham dâm, nếu không chịu dấn thân tu sửa, thì nghiệp càng ngày càng nặng, không sao giải quyết được. Ngược lại hành giả Vô Vi hành pháp tự giải thì không sợ sự động chạm của tình đời đen bạc, thực hành mới thấy rõ diệu pháp của Đại Bi ra sao mà hành triển. 

Kệ: 
Thực hành giải quyết chẳng lo phiền 
Mong ước chi chi cũng chẳng yên 
Tạo loạn chính mình không lối thoát 
Cơ Trời có thật tự hồn xuyên.

-----------------------
Montréal, 06/10/97 7:10 AM
545) Hỏi: Pháp Luân Thường Chuyển có hữu ích gì cho người tu thiền không? 

   Đáp: Thưa Pháp Luân Thường Chuyển rất hữu ích cho người thiền, có cơ hội hiệp khí cùng Trời Đất, điều hòa âm dương, huệ tâm khai, trí tuệ phân minh, nhâm đốc điều hòa, giảm dục, mặt mày sáng sủa, tâm thức ổn định, tánh tình bằng lòng hướng thuợng tu tiến. 

Kệ: 
Bình tâm học hỏi chơn lời giải 
Trí tuệ phân minh tự tiến hoài 
Ý nghịch không còn gieo ý tốt 
Thực hành thanh nhẹ chẳng lầm sai.

-----------------------
Montréal, 14/10/97 1:00 AM
546) Hỏi: Lúc nầy làm người rất dễ chết tại sao? 

   Đáp: Làm người cuộc sống rất mong manh, nay còn mai mất là chuyện thường tình sắp xếp bởi Trời Đất. Người càng ngày càng đông rất dễ bị ô nhiễm, không khí không được trong lành như xưa. Cho nên các xứ đều lo âu, sự sống còn sẽ bị rút ngắn bởi sự ô nhiễm, chết hằng triệu người không nhiều vì số đông, sự tham lam gia tăng, sự khó khăn sẽ càng nhiều, bão bùng xe cộ đụng nhau đương nhiên phải có, chết sống vô thường. Người tu lại được phần may mắn hơn, bớt tham dâm tự cứu được một phần. Đối với phần hồn khi chết bớt bơ vơ, vì lúc sống đã hướng về con đường giải thoát mà hành triển, Phật sẽ chứng tâm, lúc chết có chỗ tiếp tục tu tiến. 

Kệ: 
Giải phiền tâm thức sẽ trong thanh 
Giải quyết tâm linh tiến tự hành 
Bỡ ngỡ không còn duyên đạt thức 
Khai thông trí tuệ tự hình thành. 

-----------------------
Montréal, 20/10/97 7:30 AM
547) Hỏi: Đâu là bến giác? Đâu là bờ mê? 

   Đáp: Thưa bến giác là hoàn cảnh đau thương xảy ra liên tục, nhiên hậu mới thấy rõ sự sai lầm của chính mình mà bằng lòng tu sửa. Bờ mê là mới đến đó tưởng đó là thật, mê mẩn trong cuộc thương yêu giả tạm, trong một thời gian ngắn rồi đâm ra chán ngán. Cho nên người đời hay thay đổi là vậy, lập trường không vững vì chưa thấy được khả năng của chính mình là vô cùng tiến hóa tùy theo duyên nghiệp, xuyên qua tình đời mà thức tâm. Cảnh tạm dẫn dắt tâm linh chỉ có và tiến thì mới thoát nạn. Cho nên nhơn gian có câu: Nhơn bất học bất tri lý, không sao hiểu được sự giáo dục của Trời Đất đã hình thành từ có đi tới không, từ không đi tới có, vui buồn lẫn lộn, chính mình tự nhận xét và phát triển tâm linh, dũng mãnh vượt qua tình đời, mà thủ lễ tiến thân. 

Kệ: 
Nguyện tu đóng góp sống chuyên cần 
Giải tiến tâm linh tự xét phân 
Đen bạc tình đời tâm thấu triệt 
Học hành tiến hóa tự mình phân.

-----------------------
Montréal, 25/10/97 3:00 AM
548) Hỏi: Thế gian hay ca tụng tình yêu tại sao ? 

   Đáp: Thưa thế gian hay ca tụng tình yêu là vì biết một không biết hai, tưởng lầm là đúng. Tình yêu có thương thì phải có ghét, nhiều loại khác nhau, thỏa mãn tình dục cũng gọi là yêu. Yêu Trời yêu Phật, dứt khoát bỏ đời qua đạo, mới thật là yêu trọn lành, giải quyết cho phần hồn tương lai khỏi bị sa đọa, tiến hóa tới vô cùng, mới thật yêu, toàn thân thanh nhẹ, không chấp nhận bất cứ sự trược ô nào xâm chiếm tâm thức, nung nấu sự trong lành trong chu trình tiến hóa, thật sự về không và thanh nhẹ. 

Kệ: 
Thực tâm tu luyện hướng tâm về 
Vĩnh cửu cảnh Trời chẳng bối bê 
Gang tấc trong lòng không dấy bận 
Bình tâm học hỏi tự về quê.

----------------------
San Jose, 02/11/97 1:40 AM 
549) Hỏi: Độc tài nắm quyền muốn điều khiển người khác tại sao? 

   Đáp: Thưa làm người được cưng chiều lại lộ tánh độc tài muốn điều khiển người khác là vì tưởng lầm chính mình giỏi hơn người khác. Đối với bạn tu Vô Vi thì lộ ra rõ rệt không thể dối trá được, vì đường lối của người tu Vô Vi là phải nhịn nhục và hy sinh trong tinh thần xây dựng chứ không chia ra để trị, hứa một là một hai là hai, không nên sửa đổi bất thường. 

Kệ: 
Tự mình thức giác tự làm gương 
Trì trệ không tu tự hãm đường 
Gay gắt với người trong giới đạo 
Khó tu khó tiến chẳng còn thương. 

----------------------
Oroville, 04/11/97 2:55 AM
550) Hỏi: Ai là người trách nhiệm xây dựng tâm thân? 

   Đáp: Thưa phần hồn là người trách nhiệm xây dựng tâm thân, cần hành pháp khứ trược lưu thanh, hướng về thanh tịnh mà tu tiến thì mới sáng suốt, nhận lãnh trách nhiệm thiêng liêng giải quyết từ đời và đạo, trong cuộc sống, triền miên trong xây dựng. 

Kệ: 
Trí tâm khai triển tự mình mừng 
Phát triển tâm linh tự cảm ưng 
Trí tuệ khai minh hành sáng suốt 
Xét mình rõ họ tiến cao từng. 

----------------------
Oroville, 09/11/97 3:10 AM
551) Hỏi: Giữ mình thanh tịnh thì phải giữ làm sao? 

   Đáp: Thưa muốn giữ mình thanh tịnh, thì phải hành triển điện năng bộ đầu tức là hành pháp: Soi Hồn, Pháp Luân Thường Chuyển và Thiền Định liên tục thì sẽ hội tụ luồng điển tại trung tâm bộ đầu, liên hệ với thanh quang của Thượng Đế, mỗi mỗi đều hướng tâm về đó, học từ bi và thực hiện từ bi, thì sẽ không có điều sái quấy mà làm. 

Kệ: 
Hướng tâm sáng suốt chẳng tham lam 
Điển giới khai thông tự thức làm 
Nhanh chóng không còn gieo ý trược 
Bình tâm thanh tịnh chẳng còn tham. 

----------------------
Yorba Linda, 1/12/97 5 :45 AM
552) Hỏi: Pháp luân thường chuyển chưa thông thì phải làm sao ? 

   Đáp: Thưa pháp luân thường chuyển chưa thông thì phải nhớ tưởng tới Trời Đất và đạo mà hít nguyên khí của Trời Đất mà sống. Thanh khí điển hóa sanh vạn vật, nội tạng rất cần dưỡng khí hằng giờ phút khắc. Giữ tinh khí thần khai triển tâm linh, hít nguyên khí của Trời Đất là lập lại trật tự trong cơ tạng và nội tâm. Ban đầu hít vô bằng hơi thở, đầy rún đầy ngực tung lên bộ đầu, hít đều và nhẹ, hít lâu dùng ý chuyển tự động hít nhẹ và lâu thì bên trong mới được khai triển mạnh. Muốn biết được lâu hay nhanh thì lấy một miếng bông gòn mỏng để ngay lỗ mũi. Hít vô đến lúc miếng bông gòn rớt thì xem đồng hồ thì sẽ biết được mình hít bao lâu. Tu Vô Vi thì phải thật thà và nhìn nhận sự thật thì mới tiến, không nên nói thêm trong lúc không kiểm chứng được. 

Kệ: 
Hít vô nguyên khí của Trời Đất 
Xây dựng tâm linh tự tiến lần 
Tâm đạo dựng xây trong dũng tiến 
Quy về thanh tịnh tự mình phân. 

----------------------
Yorba Linda, 06/12/97 12 :00 AM
553) Hỏi: Niệm Phật thường xuyên sẽ có kết quả gì ? 

   Đáp: Thưa thành tâm niệm Phật, lâu ngày sẽ hiện một xâu chuỗi trước ngực, chứng minh luồng điển minh triết đã hội thành, bảo vệ tâm thân thực hiện Phật Pháp tiến hóa vô quái ngại. 

Kệ: 
Trì tâm niệm Phật hướng thanh đài 
Phát triển tâm linh chẳng tạo sai 
Tiến hóa vô cùng không loạn động 
Thành tâm tu luyện tự phân bài. 

----------------------
Las Vegas, 17/12/97 4 :10 AM
554) Hỏi: Muốn tham gia trận đồ tâm linh thì phải làm sao ? 
   Đáp: Thưa muốn tham gia trận đồ tâm linh thì phải tu hành tinh tấn, mỗi mỗi phải đổi mới, phù hợp với luồng điển chấn động của trung tâm sinh lực càn khôn vũ-trụ, ánh sáng sẽ khôi phục, tâm trí thức giác sự sai lầm của chính mình mà tu. Kệ : Tạo khôn tự giải tâm mê mù Thức giác trùng tu chẳng có ngu Trí tuệ thông hành minh sự thật Thực hành thanh tịnh chẳng còn ngu.