Audio
                             --------------------oOo---------------------


       Hiện đã có khoảng 2553 băng giảng (theo kiểm kê của Thư Viện Vô Vi, 2012) và nhiều trăm DVD của Ông Lương Sĩ Hằng từ năm 1970-2009. Blog này sẽ cố gắng thu thập được phần nào hay phần đó. Đây là một kho tàng trí tuệ vô giá cho mai sau. Rồi đây, hành giả sẽ khám phá tất cả những 'program' ẩn chứa trong từng cuốn băng; lời giảng không bao giờ dư thiếu một chân lý. Tất cả đều nói chuyện của mình, hoàn cảnh mình, giải tỏa khúc mắc...cứ bóc đại một cái rồi nghe sẽ thấy.

Bài giảng nên mở lúc làm Pháp Luân Chiếu Minh hoặc lúc thiền. Sẽ giúp hành giả rất mau mở trí và dễ thiền hơn. Ngày xưa hành giả phải háo hức chờ 2 tuần mới có một bài mới phân phối tới địa phương suốt mấy chục năm như vậy. Ngày này, tất cả đã dâng tới tận tay các bạn một lượt. Chúng ta nên trân quý nó.(Nếu có Link hư, xin báo chúng tôi biết. Thành thật cám ơn)


                                                                                                                                                                 
Nghe bài giảng: Bấm vào Tựa bài màu xanh

- Tiện nhất là dùng Google Chrome sẽ nghe trực tiếp
 Google Chrome   <<< Tải ở đây


Tải về máy (download):

1. Bấm vào bài 
2. Sẽ hiện ra trang audio
3. Đem Mouse (chuột) lên trên audio rồi bấm phải (right click) rồi chọn 'Save As'Bấm vào hình trên để xem lớn hơn
                 
---------------------------------------------------------------------------------

1. Mật Ý Niệm Lục Tự Di Đà: 

      Đây là phương pháp Mật Niệm Lục Tự Di Đà.
      A. Phần 1: Hướng dẫn cách niệm      <<< Bấm đây
      B. Phần 2: Niệm     
  

Kinh A Di Đà   Úc, 1986 

Phần 1 (14 bài)
Phần 2 (15 bài)
Phần 3 (13 bài)
Phần 4 (14 bài)
Phần 5 (6 bài)

2. Đạo Tâm   (1987): Thơ Lương Sĩ Hằng, do cô Lệ Ba ngâm 
      
     (Bấm Tựa bên trên nghe liên tục 9 bài. Bấm từng Link dưới đây để nghe từng bài)
 1. Tu Thiền Dưỡng Sinh (14:10)
 2. Lòng Tham (3.29)
 3. Dạy Dỗ Lục Căn Lục Trần (3:11)
 4. Thập Nhị Nhân Hiền (2:21)
 5. Mẹ Ơi    (15:49)
 6. Con Ơi   (14:00)
 7. Suối Tình (2:11)
 8. Tham Thiền Nhâp Định (6:07)
 9. Quốc Hồn (10:43)
3. Đạo Tâm 2 : Thơ Lương Sĩ  Hằng
 1. Biển Yêu (10:42)
 2. Cuộc Sống (11:17)
 3. Nhìn Con (7:10)
 4. Nhắc Nhở (9:39)

4.  Linh Bảo Kinh (1:05:05)  Nguyên Lý Tu Đạo Của Đức Linh Bảo Thiên TônBÀI GIẢNG  
Audio Bài Giảng Từ Năm 1970


Thực Hành Tự Cứu  
Thiền căn bản Pháp Lý Vô Vi : 42 câu vấn đáp

Thực Hành Tự Cứu 1  
Thực Hành Tự Cứu 2 Gom Lời Giảng Về Tương Lai VN: (27/2/2014)

Phần này gom lại từ nhiều audio/video nói về Tương Lai Việt Nam. Hành giả nên lắng nghe thật kỹ từng đoạn để thực hành cho rốt ráo, cho kịp giờ đã ấn định.

Phần 1 
Phần 2
Phần 3  <<<< Là phần mới tải lên trong tuần


1970 - 1975   Sài Gòn
Duyên Tình Tâm Đạo  
Dục Vọng Bất Thành
Tu Hành Chơn Pháp
Tết Mậu Ngọ
Bầu Trời Thanh Tịnh
Lý Trí Bất Chơn
Muôn Hình Vạn Trạng
Bính Thìn Mậu Ngọ
Chơn Tâm Xuất Phát
Chuyển Giải Tâm Thành
Ngoại Cảnh Tham Sân
Nghiệp Lực Đáo Đầu

1979

Thanh Quan Điển Lành   Manila
Giác Ngộ Giờ Phút Lâm Chung   Manila
Buổi Giảng Đầu Tiên Ở Hải Ngoại  Canada
Giã Từ Manila  Philliphines


1980
Sai Một Ly Đi Một Dặm   Choisy Le Roi
Phụ Ái Mẫu Ái 1-2
Phụ Ái Mẫu Ái  3
Phụ Ái Mẫu Ái  4
Phụ Ái Mẫu Ái  5
Luận Đạo 1  Nanterre, France
Luận Đạo 2  Nanterre, France   
Luận Đạo 3  Nanterre, France
Luận Đạo 4  Nanterre, France
Luận Đạo 5  Nanterre, France
Luận Đạo 6  Nanterre, France
Thuyết Pháp 1   Amphion
Thuyết Pháp 2   Amphion
Thuyết Pháp 3   Amphion
Thuyết Pháp 4   Amphion
Thuyết Pháp 5   Amphion
Văn Tự Vô Vi 1  Montreal
Văn Tự Vô Vi 2  Montreal
Văn Tự Vô Vi 3  Montreal
Văn Tự Vô Vi 4  Montreal
Nước Mắt Thanh Quang  Paris
Giảng về Hội Long Hoa   

1981
Dẹp Bỏ Tự Ái  Montreal
Tham Dục Của Cơ Tạng 2  Montreal
Tình Thương Vô Tận  Paris
Cô Tiên 1   Montreal
Cô Tiên 2  Montreal
Tẩu Hỏa Nhập Ma 1  Marseille, France
Tẩu Hỏa Nhập Ma 2  Marseille, France
Nói Về Phật Giáo 1  Texas
Nói Về Phật Giáo 2  Texas
Giao Duyên Buồn Khổ  Texas
Thực Chất Và Tình Thương  Montreal
Xã Thân Cầu Đạo  Montreal
Tam Tạng Thỉnh Kinh  Montreal
Một Bước Ra Đi Một Dặm Dài  Montreal
Đi Với Tôi 1  Montreal
Đi Với Tôi 2  Montreal
Luận Đàm 1  Los Angeles
Luận Đàm 2  Los Angeles
Luận Đàm 3  Los Angeles
Luận Đàm 4  Los Angeles
Luận Đàm 5  Los Angeles
Tôi Tầm Tôi  Los Angeles
Giảng Thánh Kinh 1  Montreal
Giảng Thánh Kinh 2  Montreal
Vấn Đạo   Montreal
Tựu Tan Dũng Tiến  Montreal
Người Con Đất Việt  Montreal
Người Mẹ Việt Nam  Montreal
Trụ Trong Thanh Điển 1  Montreal
Trụ Trong Thanh Điển 2   Montreal
Giảng về PLVV  Montreal
Thức Tâm   Montreal
Trí Thức và Chơn Tâm   Montreal
Đàm Đạo 1   Dallas
Đàm Đạo 2   Dallas

1982
Của Cải Và Nhân Sinh  Washington DC
Đạo Là Gì?   Montreal
Niềm Tin Trong Khổ  Montreal
Hôn Mê Tạm Cảnh   Toulouse, France
Hồi Sinh Lực Học   Gien, France
Thiền Giác Thức Tâm  Montreal
Trại T Nạn Bataan (A)  Philippines ***
Trại Tị Nạn Bataan (B)  Philippines ***
Tìm Lẽ Du Dương   Montreal
Phân Minh Hành Triển   Montreal
Trại Tị Nạn Palawan (A)  Philippines
Trại Tị Nạn Palawan (B)  Philippines
Học Nhẫn Học Hòa   Montreal
Con Người Là Ánh Sáng  Culver City, USA
Phá Mê Phá Chấp  Montreal
Siêu Nhiên Siêu Phàm  Montreal
Tự Kiểm Chứng Minh Chánh  Montreal
Phê Luận Tâm Thức  Montreal 
Bệnh Nan Y  Montreal 
Tìm Về Nguyên Lai Bổn Tánh  Montreal 
Cuộc Hành Hương Bắt Đầu  Montreal  
Thanh Trược Liên Hồi  Montreal  
Giảng Về Điển Giới 1 Montreal
Tại Trung Tâm Người Tị Nạn 1
Tại Trung Tâm Người Tị Nạn 21983
Con Đường Tiến Hóa Manila
Cơ Duyên Ấm Áp 
Montreal 
Tình Dục 
Montreal 
Đại Hạnh Siêu Sinh
Giải Giới Phân Minh 
Manila
Khuyết Tiến Hóa 
Montreal 
Quy Không Tự Thức 
Montreal 
Giải Thoát Đời Đạo 
Montreal
Đoạn Đường Tu Học   Montreal
Diễn Tiến Tu Học  Manila
Quy Hội Tâm Thức  Vancouver
Quy Hội Chơn Lý  Montreal
Tham Tiền  Montreal
Đời Đạo Qui Nguyên  Montreal
Nhân Sinh Quan Vô Vi Quan  Montreal
Giáng Sinh Giải Thoát  Montreal
Phân Luận Mật Giáo Siêu Nhiên   Montreal
Mồng 1 Tết Quí Hợi   Manila, Phi
Đồng Thức Tương Giao   Sydney, Úc
Danh Cha   USA
Giảng Tại Niệm Phật Đường Chánh Giác  Perth, Úc
Thuyết Giảng Tại Sydney   Úc
Đồng Thức Tương Giao  Sydney, Úc
Thuần Dương Thoát Tục  Montreal
Trên Đường Về Nguồn Cội Manila
Tha Thứ Và Thương Yêu 1  Montreal
Tha Thứ Và Thương Yêu 2  Montreal
Quán Thông Động Loạn  Manila
Tham Thiền  Montreal
Tạ Từ Lưu Niệm  Sydney
Công Và Quả  Manila
Tự Nhiên Và Siêu Nhiên  Montreal  
Quân Bình Xây Dựng

1984
Bịnh Do Tánh Sanh
Trên Đường Thanh Thoát  
Paris
Kiểm Điểm Hành Động Tu Hành  
Amphion, France
Tựu Tan Qui Hội  
Bangkok 
Thiền Thức 
Montreal 
Tận Diệt Si Mê 
Paris
Sám Hối Và Niềm Tin  
Juilly
Từ Biệt Quy Thức 
Amphion, France
Chung Thiền 
  Kabramatta, Úc 
Thực Hành Chánh Giác 
Kabramatta
Xây Dựng Và Đoàn Kết  
 Montreal   
Hành Triển Khai Minh 
Montreal
Từ Bi Là Sức Mạnh   Kent, Washington
Tu Hành Thanh Tịnh   Kabramatta
Tạ Từ Paris
Buổi Tạ Từ Kent  Washington
Thiền Chung Tạm Biệt  Melbourne, Úc
Tình Yêu Siêu Thoát  Amphion, France
Quy Hội Tân Niên  Montreal
Đại Lễ Trung Ngươn  Amphion, France
Niềm Tin Thanh Tịnh  Amphion, France1985
Chơn Thành Phân Giải  Melbourne
Duyên Nghiệp Dẫn Tu   Manila
Hóa Sanh Tự Thức  San Jose, USA
Mùa Phật Đảng  Vancouver
Quy Giác Chơn Giác  Perth, Úc
Rộng Hẹp Do Ta  San Jose
Tham Thiền Quán Thông  Long Beach, USA
Dứt Khoát Và Thanh Tịnh   Hongkong
Thuyết Pháp  Melbourne
Tiến Trình Minh Giải  Hong Kong
Tình Thương Khai Giảng  Houston
Trung Ngươn Thanh Tịnh  Danemark
Nguyên Ý Siêu Minh   Melbourne
Chiến Sĩ Tình Thương Và Đạo Đức   USA
Giải Tỏa Phiền Muộn Của Nội Tâm 1  Long Beach
Thực Hành Và Kiểm Chứng   Houston, USA
Nhắc Nhở Nguyên Linh   Sydney, Úc
Nguyên Điển Siêu Nhiên 01  Los Angeles
Nguyên Điển Siêu Nhiên 02  Los Angeles
Minh Giải Thực Hành B  Montreal  
Thầy tại TĐ Aloha Hawaii USA  


1986
Niềm Tin Xây Dựng   Vancouver
Chúc Tết Năm Bính Dần    Hongkong
Thực Hành Tự Cứu    Bangkok
Nhẫn Tính   Cedar Pines Park
Kỷ Nguyên Di Lạc   France
Qui Hạnh   Vancouver
Tha Lực   USA
Âm Ba Đại Hồn   Montreal
Khóa 2 VK: Thanh Khí Điển   USA
Khóa 4 VK: Nhịn Nhục  USA
10 Điều Thực Hành Tâm Đạo   USA
Khoá Đặc Biệt: Tình Thương  USA
Khóa 3 TV Quy Thức: Siêu Cấp Điển Quang  Amphion, France
Khóa 1 TV Quy Thức: Tạ Từ Amphion
Khóa 2 TVVK: Vấn Đạo  USA
Giảng Về Pháp Luân Thường Chuyển USA


1987
Thanh Khí Điển   Olympia
Luận Đạo 1   New Orleans, USA
Luận Đạo 2  New Orleans, USA
Thuyết Giảng Tại Thiền Đường PBL   Montario
Lục Tự Khai Minh 1  Las Vegas
Lục Tự Khai Minh 2  Las Vegas
Luận Đàm Về Hào Quang 1 New Orleans, USA
Luận Đàm Về Hào Quang 2 New Orleans, USA
Chơn Lý Trường Tồn  Bankstown, Úc
Thuyết Pháp 1  Tokyo
Thuyết Pháp 2  Tokyo
Thuyết Pháp 3  Tokyo
Luận Đạo 1   Aidelaide, Pháp
Luận Đạo 2   Aidelaide, Pháp
Luận Đạo Hai Không 1  California
Luận Đạo Hai Không 2  California
Luận Đạo Hai Không 3 California
Luận Đạo Hai Không 4 California
Luận Đạo Hai Không 5 California
Sinh Tử Như Nhau 1  Garland, Texas
Sinh Tử Như Nhau 2  Garland, Texas

1988
Vui Hạnh Từ Bi   Dallas, USA
Niềm Tin Và Trật Tự  Bangkok
Vui Hạnh Tân Nguyệt   San Jose, USA
Giảng Tại San Jose A  USA
Giảng Tại San Jose B  USA
Vấn Đạo Phần A   Dallas, USA
Tết Hồi Sinh 1  Washington
Tết Hồi Sinh 2  Washington
Tết Hồi Sinh 3  Washington
Khóa Hùng Tâm   Amphion, France
Nguyên Lý Thanh Tịnh  Montreal
Vấn Đạo Cùng Thầy 1  Dallas, USA
Vấn Đạo Cùng Thầy 2 Dallas, USA
Vấn Đạo Cùng Thầy 3 Dallas, USA
Vấn Đạo Cùng Thầy 4 Dallas, USA
Tái Ngộ Tâm Linh  Boston, USA
Giảng Tại TĐ Mai Bình  Texas
Thuyền Về Bến Giác  California
Cảm Thức Về Tết Vô Vi  Amphion, France
Thương Yêu Hoà Bình   Thonon, France (kể chuyện tu rất vui)


1989
Đàm Đạo   Hongkong
Nhân Quả Cánh Cửa Vô Vi  Úc
A. Phần Âm Nhập Xác (vấn đạo tiếp theo bài trên)
Thuyết Pháp 1  Bankstown, Úc
Thuyết Pháp 2  Bankstown, Úc
Tất Niên Mậu Thìn 1  San Diego, USA
Tất Niên Mậu Thìn 2  San Diego, USA
Nhân Quyền và Linh Quyền  Paris
Đàm Đạo 1 Germany
Đàm Đạo 2 Germany
Đàm Đạo 3 Germany
Đàm Đạo 4 Germany

1990
Tận Niệm Hành Hương    Florida, USA
Trực Diện Quán Thông  Perth, Úc
Luận Đạo  Perth, Úc  

1991
Đại Hội Ngươn Sinh  
Atlantic City, USA
Cờ Bạc  Atlantic City, USA
Chứng Đạo Ca 1  Atlantic City, USA
Chứng Đạo Ca 2  Atlantic City, USA
Hồi Quang Phản Chiếu  Montreal
Quang Vinh Thanh Nhẹ  New Jersey, USA
Giảng tại Thiền Đường Virginia  USA
Sư Cô Thanh Hải thăm Thầy  California, USA   (15/5/15)


1992
Đại Hội Vô Vi Kỳ 11  
Hong Kong
Đàm Đạo Tại San Diego   USA
Đàm Đạo TĐ Thanh Hoà 1  San Diego
Đàm Đạo TĐ Thanh Hoà 2  San Diego
Đàm Đạo TĐ Thanh Hoà 3  San Diego
Đàm Đạo TĐ Inglewood 1  California
Đàm Đạo TĐ Inglewood 2  California
Đàm Đạo TĐ Inglewood 3  California
Tiệc Đàm Với Bạn Đạo   Los Angeles
Thiền Viện Vĩ Kiên: Thuyết Pháp  USA
Thiền Đường Thiền Thức 1  Santa Ana, USA
Thiền Đường Thiền Thức 2  Santa Ana, USA

1993
Đời Đạo Phân Minh  USA
Thiền Thức Trong Thanh Tịnh 1  Melbourne, Úc
Thiền Thức Trong Thanh Tịnh 2  Melbourne, Úc
Khoá Tịnh Tâm 1  Washington
Khoá Tịnh Tâm 2  Washington
Khoá Tịnh Tâm 3  Washington
Khoá Tịnh Tâm 4  Washington
Khoá Tịnh Tâm 5  Washington
Khoá Tịnh Tâm 6  Washington
Khoá Tịnh Tâm 7  Washington
Luận Đạo 1  Hawaii
Luận Đạo 2  Hawaii
Khoá Tịnh Khẩu 1  California
Khoá Tịnh Khẩu 2  California
Khoá Tịnh Khẩu 3  California
Khoá Tịnh Khẩu 4  California
Khoá Tịnh Khẩu 5  California
Khoá Tịnh Khẩu 6  California
Khoá Tịnh Khẩu 7  California
Khoá Tịnh Khẩu 8  California
Khoá Tịnh Khẩu 9  California
Khoá Tịnh Khẩu 10  California
Khoá Tịnh Khẩu 11  California
Đồng Tu Thăng Hoa  Montreal

1994
Kỳ Quan   Lake Louise, Canada
Khóa Sống Chung: Hòa Bình  Ostend, Belgium
Luận Đạo 1  Vancouver
Luận Đạo 2  Vancouver
Thuyết Pháp 1  Vancouver
Thuyết Pháp 2  Vancouver
Tái Ngộ Vancouver Canada


1995
Hợp Thức Hoà Bình   Las Vegas

1998
Chơn Kinh 1  Montreal
Hùng Vĩ Giao Liên   Alaska

1999  
Chơn Kinh 2  
USA
Chơn Kinh 3   USA
Chơn Kinh 4   USA
Chơn Kinh 5   USA
Vui Xuân 1   Romrod, Germany
Vui Xuân 2   Romrod, Germany
Duyên Lành   Toronto, Canada

2000   
Chơn Kinh 6  
USA
Chơn Kinh 7   USA
Chơn Kinh 8   USA
Chơn Kinh 9   USA
Thanh Tịnh  Prague, Tiệp Khắc

2001
Dũng Hành   Florida

2006
Chơn Kinh 10  
USA

2007
Chơn Kinh 11  USA
Chơn Kinh 12  USA

Chưa biết năm
Đấng Đại Thanh Tịnh Là Ai
Lấy Oán Làm Ân
Kỳ Quang Phản Chiếu

Điển Năng Khai Triển Tâm Thức