Phụ Lục


--------------------oOo---------------------SƠ ĐỒ NHÂN THÂN TIỂU THIÊN ĐỊA

(hình đồ phụ chú bởi Starboy)

        Nhờ siêng năng hành Pháp Luân Chiếu Minh (PLCM), người hành giả Vô Vi sẽ chứng nghiệm được nhiều điều huyền diệu trong bản thể chính mình. Tứ Xa Lộ là nơi khi PLCM, hành giả hít ra và thở vào nới rốn. Nơi đó sẽ chuyển hoá chúng sanh. Nên biết rằng vạn vật đều là điển quang, từ cây cỏ đến thú vật, đều là luồng điển ánh sáng, tạm gọi là phần hồn. Hồn của chúng được chúng ta rước vào cơ thể, sẽ qua một cuộc thẩm định nặng nhẹ rồi chuyển vào Tứ Xa Lộ theo đó mà luân hồi tiến hoá nơi đây.

        Làm PLCM là hành giả thanh lọc chúng sanh để giải tỏa sự ứ động ý chí hoá sanh của vạn vật. Vạn linh đều muốn phát triển sanh sôi, nếu hành giả không giải tỏa ý chí hoá sanh đó, thì hành giả sẽ bị sanh ra dục. Thay vì để vạn linh cô đọng, PLCM sẽ phân tán chúng đi khắp cơ thể để làm việc. Còn phần tinh hoa của chúng nhờ Pháp Luân Thường Chuyển (PLTC) đưa lên Nê Hườn Cung giúp Hồn cứng cáp mạnh mẽ. Đó là dùng ngũ hành Tinh hoá Khí nuôi dưỡng Hồn tu luyện tại đó. Tinh hoa từ Dục Giới theo đường màu vàng lên xương sống sẽ cung cấp khí điển cho Hồn. Còn Bá Hội là đường ra vô của nó.

        Hành giả làm PLCM đều đặn thì lâu ngày, Vía sẽ bớt cực nhọc. Vía cai quản lục phủ ngũ tạng, Hồn phải có gắng dùng PLCM để tiếp ứng cho Vía được mạnh lên, nếu không, thần dân và quan chức có trách nhiệm trong cơ tạng đó sẽ bất phục tùng Vía. Chúng làm loạn là hư cái xác, Hồn sẽ chịu tội. Đó cũng là nhờ ý chí ý chí sáng suốt của Hồn cương quyết làm Soi Hồn để tự giải thoát mình ra khỏi con tim bằng thịt rồi lần mò lên Nê Hườn Cung tu luyện tiếp. Muốn lên tới đó, hành giả phải có dũng chí mãnh liệt, trước khi bước vào Cửu Trùng Đài hành giả phải qua Quỷ Môn Quan. Phải qua một trận thử lửa. Qua được rồi thì không còn sợ ma quỷ nữa. Nhiều người rất sợ ma quỷ nhưng cố Soi Hồn một thời gian thì sẽ hết hồi nào không hay. Mình sợ tại vì vạn linh tại Hạ Giới nó bao vây hiếp đáp cả Vía lẫn Hồn tại Trung Giới, cho nên hành giả phải cố gắng, trì chí, một mặt phải PLCM để Vía được phục hồi pháp lực, rồi Soi Hồn cho điển Hồn thoát khỏi con tim, về ngự lại ngai vàng nắm lại chủ quyền tại Nê Hườn Cung. Giải vây cho Hồn rồi nó mới giúp Vía bình định Hạ Giới, Hồn Vía tương ngộ rất là đẹp. Nên chấm dứt rước thịt động vật vào cơ thể; đừng cho thứ dữ nhập cảnh thì xã hội không mất an ninh.

        Làm PLCM nhiều rồi các bạn sẽ tự chứng nghiệm nhiều điều thú vị huyền cơ. Tự bạn nghiên cứu khoa học này chứ không thể đem ra nói hết được. Nó còn ức ức chuyện trong đó, chính bạn phải khai phá mới có giá trị. Hành giả cũng không nên mơ tưởng nó, cứ hành rồi sẽ chứng nghiệm. Thiền theo PLVV có một định luật: tâm động là sẽ mọi cảnh biến mất hết. Động là mất.

        Tôi đem mấy chuyện này ra để khuyến khích các bạn không thể coi thường Pháp Luân Chiếu Minh và Phép Soi Hồn chứ không mời các bạn mê cái hình đồ trên. Thân xác chúng ta vô cùng quý báu, Jesus cũng nói "Thân thể các ngươi là đền thờ Cha ta." Cái đó cho thấy Hồn rất cần ngũ hành để tôi luyện. Nhờ thể vía ngũ hành này mà Hồn mới đoạt được huyền cơ và có sức mạnh vô địch. Trai gái gặp nhau thì có phàm thai, trong cơ thể âm dương hội nhập được thì nên Thánh Thai, ai làm được việc này là vô địch trong Càn Khôn, thần thánh đều kính nể. Hai phép này chính là con đường giúp các bạn bước lên cao hơn.  Không làm hai phép này trong giai đọan đầu thì đừng thiền theo Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp. Mình sẽ bị giam hãm tù đày cho đến chết.

Sẳn đây Starboy xin nói làm plcm tức là tập khai mở cái Luân Xa. Luân xa này là trung tâm sinh lực của cái xác, cần mở nó để sức khỏe cực kỳ tốt và vía có thêm pháp lực để phòng thân. Đức Quán Thế Âm mật truyền cho chúng ta, đừng coi thường.

   Starboy
    26/8/2011

-- o O o --

1. Phép Xuất Hồn

Giới thiệu: Chúng tôi xin giới thiệu cuốn "Phép Xuất Hồn" do Cụ Đỗ Thuần Hậu, Tổ Sư khai sáng Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, viết lại hành trình tu học từ năm 1948 tại Việt Nam. Tôi mang vào trang blog này là để các bạn hiểu thêm về nguồn gốc của Pháp Lý Vô Vi và hành trình tu học của hai vị khai sáng pháp môn. Nếu như các Khoa Học Gia nghiên cứu những gì trong đây, chắc sẽ khám phá ra thêm nhiều kỳ thú về vũ trụ cùng các hành tinh. Trong đây, cũng có ghi lại lời tự thuật tu học của ông Lương Sĩ Hằng từ năm 1958

2. Mơ Duyên Quái Mộng

Riêng cuốn Mơ Duyên Quái Mộng do Cụ Đỗ Thuần Hậu thuật lại sự tương ngộ của Hồn và Vía. Hồn Vía tương hội là một sự thật mà bất cứ hành giả Vô Vi nào thực hành Pháp Luân Chiếu Minh đều phải trải qua. Tuy trước tác thành truyện để hậu sinh dễ hiểu nhưng đó là sự thật và rất thâm sâu. Người nào có hành PLVV đều hiểu và thắm thía.

Đọc:
Phép Xuất Hồn và Mơ Duyên Quái Mộng


3. Đời Đạo Song Tu(Chú ý, phút 1:27:10 trở đi ông Tư có giải nghĩa về chữ Hán trên màn hình)3. Tình Trong Bốn Bể (Điểu Sào Thiền Sư)